preventie, zorg en wetenschap:   

gezondheidswinst door voeding    

Klinische zorg en voedingswetenschap

De Alliantie Voeding in de Zorg laat klinische zorg en kennis uit de voedingswetenschap bij elkaar komen. Via aandacht voor voeding wordt preventie ingebed in de zorg. Het initiatief sluit aan bij de Nota Voedingsbeleid (juli 2008) van de Nederlandse overheid.
 
 
  .

 

Transmurale aandacht voor voeding

Gezondheidswinst wordt behaald door effectieve transmurale voedingstherapie, gericht op het verminderen van de ziektelast en verbeteren van de kwaliteit van leven. Er is een Zorgpad Voeding voor specifieke patiëntengroepen ontwikkeld.


 
 
 


Ondernemers gezocht voor onze Proeftuin Voeding de ZorgMeld je aan via de Quickscan!


 

         

 
 
 

     
 

 
                                              Volg de Alliantie Voeding via           
 
 

  
 


 

 

 

Ga ook eens naar de website van Eat2Move

 
 Hoofdprogramma's Alliantie Voeding

  1. Het verbeteren van de gezondheid van de patiënt door aandacht voor voeding vóór, tijdens en ná het ziekenhuis ( Transmurale voedingszorg).
  2. Het vergroten van inzicht in de interacties tussen voeding en ziekte door het faciliteren van humaan klinisch-wetenschappelijk voedingsonderzoek ( Klinisch voedingsonderzoek).
  3. Het communiceren over en aanbieden van, een optimale en klantgerichte voeding: "Hèt Voedingsziekenhuis” ( Hèt Voedingsziekenhuis).
  4. Het bundelen en uitbouwen van wetenschappelijke en praktische kennis over de relatie tussen voeding en sportprestatie en doorvertaling naar innovatie, preventie en zorg ( Voeding, sport en topsport)