preventie, zorg en wetenschap:   

gezondheidswinst door voeding    

Wie we zijn

 
De Alliantie Voeding in de Zorg is op 3 juli 2007 officieel van start gegaan, en is een initiatief van
 
                  
 

Samenwerken

Medisch specialisten, diëtisten, (voedings)verpleegkundigen, voedingsassistenten, onderzoekers, studenten en andere deskundigen werken samen in uiteenlopende projecten om de voedingszorg te verbeteren. Denk hierbij aan ondermeer onderwijs-, onderzoeks- en zorginnovatieprojecten.
 
Ontwikkelingen van de verschillende projecten  worden besproken in de werkconferenties Food for Thought

 Bestuur van de Alliantie Voeding in de Zorg:

    Tom van Loenhout, voorzitter Alliantie Voeding, cardioloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei
    Prof. dr. ir. Ellen Kampman, vice-voorzitter Alliantie Voeding, afdeling Humane Voeding WUR
    Prof. dr. ir. Renger Witkamp, secretaris, afdeling Humane Voeding WUR
    Flip Kruyt, Penningmeester, chirurg en stafcommissie Voeding, Sport en Bewegen Ziekenhuis Gelderse Vallei
    Prof. dr. ir. Frans Kok, Emeritus Hoogleraar WUR


Bureau Alliantie Voeding in de Zorg:

             dr. Ir. Adriënne Cavelaars, operationeel manager Wageningen Universiteit
             Ir. Menrike Menkveld-Beukers, Manager Alliantie Voeding, Ziekenhuis Gelderse Vallei  
             Ir. Yvonne van Gameren, communicatiemedewerker, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Naar boven >>