preventie, zorg en wetenschap:   

gezondheidswinst door voeding    

Wie we zijn

 
De Alliantie Voeding in de Zorg is op 3 juli 2007 officieel van start gegaan, en is een initiatief van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research. In 2017 is Rijnstate toegetreden als partner.
 
                             
 

Samenwerken

Medisch specialisten, diëtisten, (voedings)verpleegkundigen, voedingsassistenten, onderzoekers, studenten en andere deskundigen werken samen in uiteenlopende projecten om de voedingszorg te verbeteren. Denk hierbij aan ondermeer onderwijs-, onderzoeks- en zorginnovatieprojecten.
 
Ontwikkelingen van de verschillende projecten  worden besproken in de werkconferenties Food for Thought

 Bestuur van de Alliantie Voeding in de Zorg:

  Tom van Loenhout, voorzitter Alliantie Voeding, cardioloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei
  Prof. dr. ir. Ellen Kampman, vice-voorzitter Alliantie Voeding, afdeling Humane Voeding WUR
  Prof. dr. ir. Renger Witkamp, secretaris, afdeling Humane Voeding WUR
  Flip Kruyt, Penningmeester, chirurg en stafcommissie Voeding, Sport en Bewegen Ziekenhuis Gelderse Vallei
  Prof. dr. ir. Frans Kok, Emeritus Hoogleraar WUR
  Prof W. van Harten, voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate 


Bureau Alliantie Voeding in de Zorg:

             Ir. Menrike Menkveld-Beukers, Manager Alliantie Voeding 
             Ir. Yvonne van Gameren, communicatiemedewerker Alliantie Voeding

Naar boven >>