preventie, zorg en wetenschap:   

gezondheidswinst door voeding    

Downloads: 

 

 

In de media
 
 
 
Titel:
Revolutie in ziekenhuisprak: hoe luxe ziekenhuisvoedsel tot minder verspilling leidt
Tijdschrift:
Volkskrant, 10 april 2018 door Michiel van der Geest
Korte toelichting:
Minder verspilling. Lekker en gezond eten naar wens van de patiënt. Het kan. Gelderse Vallei in Ede is voorloper in de ziekenhuisvoedselrevolutie die door Nederland waart.

naar boven >>

 
Titel:
De winst van gezonde voeding
Tijdschrift:
 Skipr (nr 12, december 2017 pg 11-15; door Ana Karadarevic)
Korte toelichting:
Het eten is in veel zorgorganisaties geen feestje. Er wordt volop onderzoek gedaan naar het effect van voeding op herstel, maar dat zien patiënten en cliënten nog niet op hun bord.

naar boven >>

 
Titel:
IBD - dieet in de maak
Tijdschrift:
Chroniek (september 2017; p14-17), door Hoogenes M.
Korte toelichting:
Het anti-inflammatoir dieet, een speciaal dieet voor mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa komt eraan vertellen MDL artsen Ben Witteman en Gerard Dijkstra. Want net als patienten, zijn ook steeds meer artsen zicht bewust van de positieve effecten van voeding.

naar boven >>

Titel:
Tijdschrift:
Gastvrije Zorg (mei 2017; nr 3 p 10 - 13),  door de Rijke K.
Korte toelichting:
"Wij zijn pas tevreden als er gezondheidswinst is", stelt Tom van Loenhout, interventiecardioloog bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en voorzitter van de Alliantie Voeding. Dit jaar bestaat de Alliantie tien jaar. Welke ontwikkelingen spelen er op het gebied van gezonde voeding in de zorg?

naar boven >>

 
Titel:
Voedingszorg met wetenschappelijk fundament
Tijdschrift:
Gastvrije Zorg (mei 2017; nr 3 p41),  door de Rijke K.
Korte toelichting:
Hoe overtuigen we zorgverleners, zorgaanbieders en zorgorganisaties dat goede voedingszorg van levensbelang is? Met wetenschappelijk bewijs, vertelde Nicole de Roos van de WUR op het eerste seminar 'Goede Voeding in de Zorg' van de Alliantie Voeding.

naar boven >>

 
Titel:
Tijdschrift:
Vermeer, K. Ned Tijdschr Evid Based Pract (2016) 14: 21. doi:10.1007/s12468-016-0054-5
Korte toelichting:
Meer aandacht voor voeding en bewegen, onder meer bij ouderen en rond operaties in het ziekenhuis. Daarvoor pleit prof. Ben Witteman, maag-darm-leverarts in Ziekenhuis Gelderse Vallei en buitengewoon hoogleraar Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg aan de Wageningen Universiteit.

naar boven >>

 
Titel:

 Alliantie Voeding: ‘Topvoedingskennis koppelen aan reguliere zorg’

Medium:
Korte toelichting:
Interview met Menrike Menkveld-Beukers, manager Alliantie Voeding in de Zorg,
nav het tienjarig bestaan van de Alliantie.
Titel:
Tijdschrift:
Ned Tijdschr. v Geneeskunde, 2017, 161; D748
Korte toelichting:
Overzicht van reuk- en smaakveranderingen bij patiënten met kanker en de invloed
hiervan op hun eetgedrag en voedselvoorkeuren.
Titel:
Tijdschrift:
Vermeer, K. Ned Tijdschr Evid Based Pract (2016) 14: 21. doi:10.1007/s12468-016-0054-5
Korte toelichting:
Meer aandacht voor voeding en bewegen, onder meer bij ouderen en rond operaties in het ziekenhuis. Daarvoor pleit prof. Ben Witteman, maag-darm-leverarts in Ziekenhuis Gelderse Vallei en buitengewoon hoogleraar Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg aan de Wageningen Universiteit.

naar boven >>


Titel:
Tijdschrift:
Gastvrije Zorg, Maart 2016; editie 2; pg 25-27
Korte toelichting:
Studies in het Cater with Care®-project laten zien dat eiwitrijke en eiwitverrijkte basisvoedingsmiddelen de eiwitinname van ouderen - in zorginstellingen, ziekenhuizen en thuis - substantieel kunnen verhogen.

naar boven >>


Titel:
Tijdschrift:
Ned. Tijd. voor Voeding  & Diëtetiek, 2015 70(6) pg 28-30
Korte toelichting:
Ziekenhuis Gelderse Vallei introduceerde met Sodexo het maaltijdenconcept ‘At Your Request’. Patiënten zijn zeer tevreden: ze kiezen en bestellen hun eten zelf, op het tijdstip dat het hun uitkomt. Tegelijkertijd blijft de voedingsstatus behouden.

naar boven >>


 
Titel:
Tijdschrift:
Medisch Contact, nummer 43, 22 oktober 2015
Korte toelichting:
Ondervoeding is een veel voorkomend probleem, maar verwaarloosd probleem. Met een transmuraal zorgpad probeert Ziekenhuis Gelderse Vallei het tijdig te herkennen. Dat lukt goed, al is het lastig om permanent alert te blijven.

naar boven >>


Titel:
Tijdschrift:
VOZ magazine, Maart 2015, jaargang 9
Korte toelichting:
VOZ magazine staat stil bij de rol van leefstijl voor onze gezondheid, waar voeding een cruciaal element in is. Juist de wetenschap in Nederland is zeer actief op het snijvlak van voeding, preventie, zorg en cure. VOZ magazine interviewde prof. dr. Ben Witteman over de nieuwste inzichten op het gebied van voeding in relatie tot preventie.

naar boven >>


Titel:
Krant
CHAIN magazine, 5e jaargang nr 2, maart 2015
Korte toelichting:
Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een betere voeding in de zorg. Ondervoeding bij ouderen is een belangrijk aandachtspunt, maar de ambitie strekt veel verder. De match van medische kennis en voedingswetenschap moet leiden tot gezonde voeding als preventiemiddels tegen obesitas, kanker en chronische ziekten.
 

 naar boven >>


Titel:
Patiënten herstellen sneller door uitgebreide menukaart in ziekenhuis
Krant
Financieele Dagblad, 28 augustus 2014
Korte toelichting:
Al bij de parkeergarage van het Edese ziekenhuis Gelderse Vallei wordt duidelijk dat men hier een missie heeft. Vanaf een enorm spandoek lacht een dame met een sappige appel de bezoekers toe. De boodschap: hier draait alles om gezond eten.

naar boven >>


Titel:
Tijdschrift
Ned. Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, 2013
Korte toelichting:
Patiënten met IBD lopen risico op ondervoeding en zij kunnen micronutriënten tekort hebben. Dat blijkt uit recent pilot-onderzoek naar de voedingstoestand en de voedingsinname van patiënten met IBD in Ziekenhuis Gelderse Vallei.
naar boven >>

Titel:
Tijdschrift
Food Hospitality, augustus 2013, nr 5
Korte toelichting:
Ziekenhuis Gelderse Vallei voerde in november 2012 het nieuwe maaltijdserviceconcept At Your Request in. In april 2013 werd in een tussenmeting de hoeveelheid voedselverspilling gemeten. Eén van de uitkomsten is dat er veel minder voeding van patiënten terugkomt.

naar boven >>


Titel:
Eten is weten in voedingsziekenhuis
Tijdschrift
Gelderlander, 8 augustus 2013
Korte toelichting:
Als patiënt in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kun je te maken krijgen met wetenschappelijk onderzoek. 

Titel:
Roomservice voor patiënten: de hele dag door eten en drinken bestellen
Tijdschrift
Misset Catering, 14 februari 2013, nr 1
Korte toelichting:
Van 7.00 tot 19.00 uur kunnen patiënten binnen hun mogelijkheden eten en drinken bestellen. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede ging november vorig jaar samen met Sodexo Health Care van start met At Your Request.
 

Titel:
Tijdschrift
Food Hospitality, februari 2013, nr 1
Korte toelichting:
Kort geleden werd in Ziekenhuis Gelderse Vallei nog veel voedsel verspild. Dit heeft onderzoek in juni 2012 aangetoond. Met de invoering van het maaltijdconcept At Your Request verwacht het ziekenhuis de voedselverspilling te minimaliseren.
 

Titel:
Gezond eten centraal in voedingsziekenhuis
Tijdschrift
Vakblad EVMI, februari 2013, nr 1
Korte toelichting:

Patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kunnen sinds half november zelf bepalen wat, wanneer en waar ze eten. Dat bevordert het herstel, legt Joke Huitinck van het ziekenhuis uit. Gelderse Vallei maakt voor het voedingsbeleid gebruik van de expertise van de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit waarmee het de
Alliantie Voeding Gelderse Vallei vormt.


naar boven »

Titel:
Alliantie Voeding wil ook zorginstellingen overtuigen van nut en noodzaak. Zorgpad ondervoeding steeds verder uitegerold
Tijdschrift
Food Hospitality,september 2012, nr 6
Korte toelichting:
In 2010 startte de Alliantie Voeding met het Zorgpad Ondervoeding. Het doel: meer aandacht genereren voor dit grote probleem bij huisartsen en andere zorgverleners en de screening en behandeling verbeteren in de regio. Een zestal verpleeghuizen en verschillende thuiszorgorganisaties implementeren momenteel dit zorgplan. Huisartsen hebben nauwelijks tijd om ondervoeding vast te stellen.

naar boven »

Titel:
Tijdschrift
VoedingNu, augustus/september 2012; nr 8/9
Korte toelichting:
In 2010 startte de Alliantie Voeding met het Zorgpad Ondervoeding. Het doel: meer aandacht genereren voor dit grote probleem bij huisartsen en andere zorgverleners en de screening en behandeling verbeteren in de regio. Een zestal verpleeghuizen en verschillende thuiszorgorganisaties implementeert momenteel dit zorgplan. Huisartsen hebben nauwelijks tijd ondervoeding vast te stellen.

Titel:
Tijdschrift
Financieel Dagblad, 29 maart 2012
Korte toelichting:
Wageningen Universiteit en Ziekenhuis Gelderse Vallei gaan de strijd aan met ondervoeding bij ouderen en patiënten. Het bedrijfsleven is ingeschakeld om nieuwe, verrijkte voedingsproducten te ontwikkelen.

naar boven »

Titel:
Tijdschrift
Voedingsindustrie, maart 2012
Korte toelichting:
Er is onvoldoende bewijs om hoge doseringen voedingssupplementen te adviseren. Dat bleek op 14 februari jl. tijdens de lustrumeditie van het Nationale Voedingscongres, een initiatief van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. Circa 330 mensen bezochten het congres dat gewijd was aan ontwikkelingen in klinische en transmurale voedingszorg.

naar boven »

Titel:
Tijdschrift
VoedingNu, maart 2012 (nr 3; pg 30)
Korte toelichting:
Het eerste lustrum van het Nationale Voedingscongres is Ede gaf de bezoeker de laatste stand van zaken van het onderzoek rond klinische en transmurale voeding. Naast een plenaire ochtendsessie waren er gevarieerde parallelsessies, waarin onder andere werd ingegaan op probiotica en de inzet van MRI bij voedingsonderzoek.

naar boven »

Titel: Overgewicht bij kinderen integraal aanpakken
Tijdschrift
VoedingNu, maart 2012 (nr 3; pg 7)
Korte toelichting:
Tijdens het congres 'Kinderobesitas 2012' werd de nieuwe richtljin overgewicht Jeugdgezondheidszorg gepresenteerd. Ook werden kernambities geformuleerd over de aanpak van overgewicht bij kinderen in de Regio Food Valley.

naar boven »

Titel: Transmuraal zorgpad ondervoeding in Ziekenhuis Gelderse Vallei
Tijdschrift RMU - Contact, november 2011 (16, nr 5, pg 4-6)
Korte toelichting:
Met het transmuraal zorgpad ondervoeding zet Ziekenhuis Gelderse Vallei zich in voor een betere gezondheid van patiënten thuis, in het ziekenhuis en in verpleeg- en verzorghuizen. Eén op de vijf patiënten in Nederlandse zorginstelilngen is ondervoed. Tevens blijkt dat de helft van alle patienten het risico loopt ondervoed te raken. Aandacht voor ondervoeding in de hele zorgketen is belangrijk.

naar boven »

Titel: Transmuraal Zorgpad Ondervoeding bij Gelderse Vallei
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 2011 (nr 3, pg 7-9)
Korte toelichting:
Ondervoeding komt niet alleen voor in ziekenhuizen, maar ook in de thuissituatie en in verpleeg- en verzorgingshuizen. Continue aandacht gedurende het hele zorgtraject is nodig om de vicieuze cirkel van ondervoeding te doorbreken. Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt aan een transmuraal, evidence-based zorgpad Ondervoeding om ondervoeding bij ziekte structureel aan te pakken.

naar boven »

Titel: Gelderse Vallei aan de slag met roomservice - roomservice kan leiden tot sneller herstel patiënt
Tijdschrift Misset-Horeca, november 2011
Korte toelichting:
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft vergevorderde plannen om de maaltijdvoorziening voor patienten drastisch te veranderen. In plaats van een opgewarmde maaltijd in bed op een vast moment, bepalen de patienten binnenkort zelf wat, wanneer, waar en met wie ze eten. Het voordeel? Tevreden patienten die sneller lijken te herstellen.

naar boven »

Titel: Gelderse vallei wil hét voedingsziekenhuis van Nederland zijn, ‘goede zorg proef je!’
Tijdschrift VoedingNu, april 2011
Korte toelichting:
Frans Kok ziet Ziekenhuis Gelderse Vallei niet alleen als een plaats om vanuit zijn afdeling (poli)klinisch voedingsonderzoek te doen – één van de drie hoofddoelen van de Alliantie Voeding – maar ook als een groot podium om resultaten van voedingswetenschap dichter bij patiënten, bezoekers en personeel te brengen.

naar boven »

Titel:
Alliantie Voeding Gelderse Vallei - Uit eten in de kliniek
Tijdschrift
Wageningen World 2011 (nr 1, pg 22-25)
Korte toelichting:
Eén op de vijf patienten in het ziekenhuis is ondervoed. Wageningse onderzoekers helpen mee om lange tanden te overwinnen, want met een betere voedingstoestand zitten patiënten beter in hun vel en hebben ze minder zorg en medicijnen nodig.

naar boven »

Titel: Preventie in de zorg: Proef de vooruitgang!
Tijdschrift Voedingsindustrie, februari 2011
Korte toelichting:
De gemiddelde levensverwachting in Nederland stijgt. Daarmee groeit ook de vraag naar aangepaste voeding, want ondervoeding bij ouderen blijkt een groot probleem. Tegelijkertijd wordt de rest van de bevolking massaal dikker. Zowel ondervoeding als overgewicht verhoogt de kans op ziekte. Gezonde voeding speelt een
belangrijke rol bij het voorkomen daarvan.

naar boven »

Titel: Eten mag de hele dag
Tijdschrift Gastvrije Zorg, november 2010
Korte toelichting:
At Your Request is het maaltijdconcept van Sodexo, waarmee inmiddels vijfhonderd Amerikaanse ziekenhuizen werken. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft bij wijze van proef enkele maanden met het concept gewerkt en is daarmee het eerste ziekenhuis in Europa dat At Your Request heeft omarmd. De reacties van zowel patienten als medewerkers zijn louter positief.

naar boven »

Titel:
Preventie in de zorg: proef de vooruitgang!
Tijdschrift Vers&Vers, november/december 2010
Korte toelichting:
De gemiddelde levensverwachting in Nederland stijgt. Maar we worden ook op jongere leeftijd met chronische ziektes geconfronteerd. Bovendien worden we massaal dikker, terwijl tegelijkertijd ondervoeding bij ouderen en zieken een groot probleem blijft. Gezonde voeding speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekte.

naar boven »

Titel:
The healing power of food
Tijdschrift The World of Food Ingredients, oktober/november 2010
Korte toelichting:
Food as healing power has always been a powerful and essential resource for humanity. Modern nutritional care combines practical common-sense with top-notch R&D.

naar boven »

Titel: Samenwerken goed voor patiënt
Tijdschrift: Food Hospitality, oktober 2010
Korte toelichting:
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) pleit voor meer gezondheidspreventie en integratie van gezonde voeding in de gezondheidszorg. Samenwerking tussen onder andere ziekenhuis, huisarts, diëtist en verzorgingstehuis is hierbij van groot belang. Maar hoe pak je dit aan? En wie neemt hierbij de regie? Verslag van het recente Maatschappelijk Café hierover in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.

naar boven »

Titel: Meer aandacht voor voeding bij Opella klanten
Krant: Gelderlander, 7 juli 2010
Korte toelichting:
De vierduizend oudere Opella-klanten gaan volop profiteren van de nieuwste wetenschappelijke voedingsonderzoeken uit Wageningen. De zorgorganisatie uit Bennekom is lid geworden van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. In deze alliantie werkt Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede samen met de afdeling Humane Voeding van de Wageningen UR.

naar boven »

Titel: Uitdagingen en verantwoordelijkheden voor wetenschappers
Tijdschrift Ned. Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, 2010; 65(2) pg 17
Korte toelichting:
Professor Frans Kok is hoofd van de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit. Een gesprek over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, het waarborgen van objectiviteit en de rol van wetenschappers in de publiciteit.

naar boven »

Titel: 3e Nationale Voedingscongres: Voeding is belangrijk in veranderende zorgvraag
Tijdschrift: VoedingsMagazine, 2010(2); pg 27
Korte toelichting:
De toename in het aantal chronisch zieken zorgt voor een veranderde zorgvraag. Met voeding valt gezondheidswinst te behalen bij veel aandoeningen. Het 3e Nationale Voedingscongres – 'update in klinische en transmurale voeding' bracht voedingswetenschap en zorg samen. Meer dan 350 deelnemers bezochten dinsdag 9 februari jl. het congres van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei.

naar boven »

Titel: Ziekenhuis Gelderse Vallei kiest voeding als speerpunt.
Tijdschrift: Ned. Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, 2010; 65(1) pg 17
Auteur: C. Schuurman
Korte toelichting:
Joke Huitinck is hoofd Diëtetiek in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit ziekenhuis is in 2007 een alliantie aangegaan met Wageningen Universiteit, waaruit onder andere het Voedingsziekenhuis is ontstaan. Huitinck vertelt over deze bijzondere ontwikkelingen.

naar boven »

Titel: Menukaarten in het ziekenhuis
TV uitzending: SBS6; 21 april 2010
Korte toelichting:
Op 21 april is de pilot At Your Request ® in Ziekenenhuis Gelderse Vallei gestart. Deze maaltijdservice is uniek in Nederland. Patiënten kunnen nu hun maaltijd of tussendoortje met één telefoontje bestellen. Op het nachtkastje staat een menukaart met een keur aan gerechten. Na de bestelling wordt de maaltijd binnen 45 minuten geserveerd bij de patiënt.

naar boven »

Titel: Bedrijfsleven ondersteunt Alliantie Voeding via Consortium
Tijdschrift: VoedingsMagazine. 2009; 6, pg 7
Korte toelichting:
Om het hart van Foodvalley te verstevigen zijn innovaties in de voeding en zorg van belang. Daarbij zijn partners nodig die de vertaalslag naar de praktijk maken. De Alliantie Voeding creeërt samenwerkingsverbanden met instellingen en bedrijven en geeft zo een belangrijke impuls aan de infrastructurele ontwikkeling en optimalisering van de zorgketen in de regio.

naar boven »

Titel: Publiceren van onderzoek: veel barrières, veel voldoening.
Tijdschrift: Ned. Tijdschr voor Voeding & Diëtetiek. 2009; 64(3), pg 17-19
Auteur: Koningsbruggen, van W.
Korte toelichting:
Evidence-based handelen: elke diëtist kent het belang. Om evidence te verkrijgen, is onderzoek nodig en publiceren nodig. Dit vereist een lange adem. Dr. Nicole de Roos vertelt over het belang van onderzoek en publiceren, over de valkuilen en over wat je er als diëtist voor nodig hebt.

naar boven »

Titel: Gezond eten moet de sociale norm worden.
Tijdschrift: Ned. Tijdschr voor Voeding & Diëtetiek. 2009; 64(5), pg 17-19
Auteur: Schuurman, C.
Korte toelichting:
Adviezen moeten passen in het leven van alledag. Het blijkt dat veel consumenten hun eetgedrag wel willen veranderen, maar het lastig vinden om dit in hun sociale omgeving te organiseren en te motiveren. Dit komt omdat gezond eten (of dit ter sprake brengen) een negatief imago heeft. Promovenda Laura Bouwman vindt dat actief nadenken en praten over gezond eten de norm moet worden.

naar boven »

Titel: Samenwerking Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit. Voedingsalliantie maakt patiënt beter.
Tijdschrift: Gastvrije Zorg. Oktober 2009; pg 26-27
Auteur: Meijer, C.
Korte toelichting:
Verslag van de Zorgnetwerkdag "Voeding, welzijn & gezondheid" van Zorgnetwerk Nederland. "Voeding is belangrijk voor het genezingsproces van onze patiënten", zegt Diederic Klapwijk. Twee jaar geleden is het ziekenhuis de alliantie met Wageningen Universiteit aangegaan en inmiddels lopen er volop projecten op ondervoeding, obesitas en voeding in relatie tot ziektebeelden.

naar boven »

Titel: Wetenschappelijk goud: Ziekenhuis Gelderse Vallei en WUR gaan strijd aan tegen ondervoeding.
Tijdschrift: Grootkeuken: voedingsblad voor instellingen en bedrijven. 2008 (28); pg 23-24
Auteur: Znidarsic, I
Korte toelichting:
Het terugdringen van ondervoeding is één van de zaken die Ziekenhuis Gelderse Vallei in samenwerking met Wageningen Universiteit aan wil pakken. De samenwerking is volgens Frans Kok van afdeling Humane Voeding van de WUR een win-win situatie. "Wij krijgen er een mogelijkheid bij om meer patiëntgebonden onderzoek te doen, terwijl het ziekenhuis de resultaten kan gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

naar boven »

Titel: 12,5 jaar voedingsteam: screening binnen én buiten het ziekenhuis
Tijdschrift: Voeding Nu: onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid. 2008 (12), pg 25-26.
Auteur: Dijk, J van
Korte toelichting:
Het voedingsteam in Ziekenhuis Gelderse Vallei draaide goed, maar enkele jaren na de oprichting, was er een missing link: waarom mensen pas behandelen als ze in het ziekenhuis komen? En wat gebeurt er aan extra zorg op voedingsgebied als patiënten terug naar huis gaan? Een logische stap was dan ook het oprichten van een transmuraal voedingsteam. De screening van patiënten gebeurt voortaan al buiten het ziekenhuis door een wijkverpleegkundige of door de eigen huisarts. Joan van Dijk beschrijft het voedingsteam dat dit jaar 12,5 jaar bestaat.

naar boven »

Titel: Gezond eten, sneller beter: de meerwaarde van goed gevoede patiënten.
Tijdschrift: Supplement. 2008 (12); pg 28-33
Auteur: Koert, W
Korte toelichting:
Tot voor kort nam de reguliere gezondheidszorg het idee niet erg serieus dat je patiënten beter kunt maken via hun voeding. Maar tijden veranderen. De bewijzen dat goed gevoede patiënten sneller herstellen stapelen zich op. Ziekenhuizen besteden meer dan ooit aandacht aan voeding. Het Edese Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt nu samen met voedingswetenschappers van Wageningen Universiteit.

naar boven »

Titel: Samenwerking ziekenhuis en thuiszorg voorkomt ondervoeding.
Tijdschrift: Nursing. 2008 (9); pg 28-29
Auteur: Verstraeten, M
Korte toelichting:
Een goed voorbeeld van samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is het transmuraal voedingsteam van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Kruiswerk West-Veluwe in Ede. "We screenen nu iedere thuiszorgcliënt op ondervoeding", aldus wijkverpleegkundige Letja Jupijn.

naar boven »