preventie, zorg en wetenschap:   

gezondheidswinst door voeding    

Transmurale Voedingszorg

Transmurale voedingszorg levert gezondheidswinst én verbetering van de kwaliteit van leven voor de patiënt. Aandacht voor optimale voeding vóór, tijdens en ná ziekenhuisopname is de basis.
 
Transmurale voedingszorg vraagt om:
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Evidence-based voedingsbeleid
  • Aandacht voor de wijze van begeleiden en motiveren van de patiënt
In 2016 benadrukte Minister Schippers het belang van voeding vóór, tijdens en na behandeling én sprak zij zich positief uit over de rol van de Alliantie Voeding op dit terrein. 
 Zorgpad Voeding: transmurale aandacht voor voeding
 

 

Hoogleraar

Sinds 2015 is MDL -arts Ben Witteman tevens buitengewoon hoogleraar Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg aan Wageningen University.
 
 
 

 

Ondervoeding in beeld

Ondervoeding komt veel voor. Vooral bij ziekte en bij ouderen. We zijn voorbeeldregio voor de aanpak van ondervoeding. Hiervoor werken experts van Ziekenhuis Gelderse Vallei, Wageningen Universiteit, Opella en gemeente Ede werken samen om ondervoeding aan te pakken.

 

 

Cater with Care

Cater with Care is ontwikkeld op initiatief van de Alliantie Voeding en mede met GO/EFRO subsidie uitgevoerd. Bedrijven werkten samen met kennis- en zorginstellingen om een innovatieve aanpak van ondervoeding bij ouderen te ontwikkelen. Studies uit het project laten zien dat eiwitrijke en eiwitverrijkte basisvoedingsmiddelen de eiwitinname van ouderen – in zorginstellingen, ziekenhuizen en thuis – substantieel kunnen verhogen.