24 JUNI 2024

Eiwitten na een heupfractuur: de ProBUS studie

We starten een onderzoek met als doel de effectiviteit, kosten en kosteneffectiviteit van een eiwitrijk dieet en krachttraining bij ouderen die herstellen van een acute heupfractuur gedurende drie maanden te evalueren. Dit wordt vergeleken met de gebruikelijke zorg voor de bot- en spiergezondheid en kwaliteit van leven bij ouderen die herstellen van een acute heupfractuur. Een betere revalidatie kan mogelijk de bot- en spiergezondheid, voedingstoestand en kwaliteit van leven verbeteren, en tevens de kosten en zorgbelasting verlagen.