17 JULI 2020

Omvangrijk programma voeding en gezondheid in Regio Deal Foodvalley

Hoe stimuleer je nieuwe vormen van landbouw, vergroot je tegelijkertijd bewustwording over gezonde voeding én geef je een impuls aan de ontwikkeling van nieuwe kennis? Door een deal te sluiten! De Regio Deal Foodvalley laat het Rijk, regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken aan de versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Dat is belangrijk, omdat er naar schatting in twintig jaar tijd circa twee miljard mensen bij komen op de wereld. De Regio Deal Foodvalley kent drie afzonderlijke sporen die samen één geheel vormen. Dat zijn de landbouwtransitie, bewustwording over gezonde voeding en kennisontwikkeling.

Omvangrijk programma voeding en gezondheid in Regio Deal Foodvalley

Voeding en gezondheid
Spoor 2 richt zich op gezonde voeding van prille start tot oude dag. Gezond en duurzaam voedingsgedrag kan gezondheidsklachten voorkomen, houdt mensen langer fit en actief en bevordert het herstel bij ziekte. De Alliantie Voeding in de Zorg is nauw betrokken bij dit spoor en blij dat via de projecten voeding een stevigere rol in de preventieve en curatieve gezondheidszorg kan krijgen. Nieuwe inzichten in gezonde en duurzame voedselkeuzes in de leefomgeving en zorg zullen toepasbaar worden gemaakt. De hoogwaardige kennis en praktijkervaring uit de regio wordt zo benut om de landelijke opgave aan te pakken. Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zullen met onder meer gemeenten, MKB, verloskundigen, huisartsen, ziekenhuizen en ouderenzorg innovatieve interventies uitvoeren. De Alliantie Voeding zal in de Regio Deal zowel meewerken aan het betrekken van stakeholders als het verspreiden van kennis en ervaring. 

Onderzoek in de praktijk
Door de Regio Deal Foodvalley start veel onderzoek op het gebied van gezonde voeding. In 10 gemeenten krijgen zwangeren en jonge moeders voedingsadviezen via een app. Met de verloskundigen en consultatiebureaus wordt een integrale strategie ontwikkeld en geëvalueerd, om de voedingsinname van zwangeren en hun jonge kind te verbeteren. 

Samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate en UMCU gaat WUR voedings- en leefstijlinterventies uitvoeren bij mensen met (risico op) hart- en vaatziekten en bij kankerpatiënten. Nieuwe concepten om een gezonder voedingspatroon aan te leren én vol te houden worden ontwikkeld. Experts in voeding en experts uit hele zorgketen werken hierin nauw samen. Dit stimuleert ook het laten landen van resultaten in de praktijk en in richtlijnen, zoals bij Toon Hermanshuizen en beweegprogramma’s. Ism Prinses Máxima Centrum Utrecht wordt een brede onderzoeksgroep bij kinderen met kanker opgezet, waarbij het voedingspatroon gevolgd gaat worden.

Door de Regio Deal Foodvalley kunnen WUR en UU in 10 wijken in de regio Foodvalley en de gemeente Utrecht voedingsexperimenten starten. Vooral rond scholen, maar ook bijvoorbeeld bij MKB bedrijven. Met minstens 3 ziekenhuizen en 5 zorginstellingen zullen pilots worden uitgevoerd. Ziekenhuis Gelderse Vallei zal als Voedingsziekenhuis hierin een proeftuin bieden. Medewerkers, bezoekers, patiënten en leveranciers worden betrokken om te komen tot nieuwe concepten voor een gezond voedselaanbod.

Voeding in zorgonderwijs
De opgedane kennis in spoor 2 van de Regio Deal Foodvalley wordt ingebracht in het onderwijs van zorgprofessionals op het MBO, HBO en WO. De Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Utrecht en UMCU gaan nieuwe onderwijsbouwstenen ontwikkelen. Het project verdiept het programma Overgewicht en Leefstijl in Zorgopleidingen dat Alliantie Voeding uitvoert in het kader van het Nationaal Preventieakkoord. Voor de inhoud en vorm van het voedingsonderwijs hierin wordt nauw samengewerkt met Wageningen University & Research. 

Versterken van kenniscluster Wageningen – Utrecht
De Regio Deal Foodvalley verbindt het cluster van kennisinstellingen en bedrijven rondom Wageningen Campus aan het Utrecht Science Park. Vandaaruit wordt samengewerkt met vele organisaties om praktijkkennis te koppelen aan fundamentele en toegepaste wetenschappelijke kennis. Sámen zetten zij in op oplossingen die toepasbaar en schaalbaar zijn in de regio én elders in Nederland. 

Over de Regio Deal Foodvalley
De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de Regio Foodvalley, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, provincie Gelderland, provincie Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW midden en Waterschap Vallei en Veluwe. De partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Door de bundeling van krachten komt de komende vier jaar ruim 73 miljoen euro beschikbaar. Ir. Mariken Fellinger is aangetrokken om als regiodeal manager de uitvoering van de deal de komende jaren te begeleiden. Lees meer over de Regio Deal Foodvalley en de twee andere sporen op de website van Regio Foodvalley.  

Meer lezen: 

Bron:
Regio Food Valley


#darmkankermaand | Gezonde voeding kan in 50% van de gevallen darmkanker voorkomen. Daarom zijn we erg blij dat… https://t.co/b7AM8yTwuH
Wil je meer weten over ons onderzoek naar voeding bij ouderen en de toepassing ervan? 👉https://t.co/ObLVrGxVjy
#kennisdelen, #ouderen | De juiste voeding kan het verschil maken voor ouderen, die vaak chronische ziekten hebben.… https://t.co/bh6dxbvULs

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.