04 JULI 2023

UMC Utrecht treedt toe tot Alliantie Voeding in de Zorg

Op 3 juli 2023 heeft UMC Utrecht zich bestuurlijk aangesloten bij de Alliantie Voeding in de Zorg. Met de toetreding van dit grote academische ziekenhuis versterkt de Alliantie haar netwerk en innovatiekracht, en groeien de mogelijkheden voor grootschaliger onderzoek. De Alliantie Voeding in de Zorg heeft zich tot doel gesteld om wetenschappelijke inzichten over voeding en bewegen persoonlijk toepasbaar te maken in de zorg, nationaal en internationaal. Ziekenhuis Gelderse Vallei, Wageningen University en Rijnstate maakten al onderdeel uit van de Alliantie.

UMC Utrecht treedt toe tot Alliantie Voeding in de Zorg

Vlnr: Menrike Menkveld (Alliantie Voeding in de Zorg), Marjolein de Jong (Ziekenhuis Gelderse Vallei), Tom van Loenhout (Alliantie Voeding in de Zorg), Renate Winkels (Wageningen University), Flip Kruyt (Ziekenhuis Gelderse Vallei), Josefien Kursten (UMC Utrecht) en Cindy Veenhof (UMC Utrecht). Foto door Guy Ackermans.

“Met de toetreding van UMC Utrecht wordt de Alliantie alleen maar sterker. We kunnen inzichten over voeding en bewegen breder implementeren en de effecten samen monitoren en evalueren”, aldus Tom van Loenhout, cardioloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei en voorzitter van de Alliantie Voeding. “Het toevoegen van een academische partner aan de Alliantie Voeding in de Zorg is essentieel om het cluster te versterken. Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) wordt steeds meer ingezet op preventie van gezondheidsproblemen en op steeds meer plekken werken artsen en onderzoekers al aan een gezonde voeding en leefstijl in de behandeling.“

UMC Utrecht ziet belang bundeling krachten

“Als UMC Utrecht willen wij impact maken op de gezondheid van de mensen die bij ons komen voor zorg. Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst”, aldus drs. Josefien Kursten, lid van de Raad van Bestuur van UMC Utrecht. Vanuit het concept van positieve gezondheid wordt een integrale benadering steeds belangrijker, waarbij lichamelijke en geestelijke gezondheid, voeding en leefstijl, en meer aandacht voor preventie en kwaliteit van leven centraal staan. “Samen met de Alliantie kunnen we de effecten en het belang van voeding en leefstijl vergroten, door gezamenlijk grootschalige projecten op te zetten om kennis te ontwikkelen, toe te passen en nieuwe zorg te evalueren."

UMC Utrecht brengt specifieke expertise mee

De Alliantie Voeding in de Zorg bundelt al jaren de krachten van praktijk en wetenschap. Ze zette al tal van projecten op waarin ze nieuwe kennis op het gebied van voeding, leefstijl, ziekte en herstel in de zorg opbouwde en ontwikkelde samen met partijen innovatieve oplossingen. Met de toetreding van UMC Utrecht krijgt de Alliantie niet alleen meer slagkracht, maar ook toegang tot specifieke expertise op het gebied van nieuwe technologieën en innovaties in de beweegzorg. Hoogleraar Fysiotherapiewetenschap aan het UMC Utrecht Cindy Veenhof zal namens het ziekenhuis zitting nemen in het bestuur van de Alliantie Voeding in de Zorg: “In het UMC Utrecht zijn we er continu op gericht om de zorg te innoveren en meer aan te laten sluiten bij de veranderingen in de maatschappij. Leefstijl, waaronder voeding en bewegen, speelt daarin een belangrijke rol. Toetreding van het UMC Utrecht tot de Alliantie Voeding in de Zorg geeft mooie kansen om kennis en onderzoeksinitiatieven op het gebied van voeding en leefstijl uit te wisselen en met elkaar te verbinden. Hier zal ik mij als bestuurslid hard voor maken. Daarnaast breng ik mijn kennis op gebied van fysiotherapie, bewegen en implementatie in en verbind ik deze met kennis op gebied van voeding.”

Oude bekenden

De vier partners werkten de afgelopen jaren al samen aan meerdere thema’s in het Rijk-Regio programma ‘Regiodeal Foodvalley’. Als Alliantie willen zij onderzoek en innovatie uitbouwen op onder meer het gebied van cardiometabole ziekten, kanker en voeding in geneeskundeonderwijs. Voorafgaand aan het ondertekeningsmoment op 3 juli vond al een verkennende ronde-tafelbijeenkomst plaats met diëtisten en onderzoekers van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), Wageningen University (WUR), Rijnstate en UMC Utrecht. Marjolein de Jong, lid van de Raad van Bestuur van ZGV en één van de initiatiefnemers van de alliantie: “Voor veel onderzoeksprojecten is het een pré om met een academisch ziekenhuis samen te kunnen werken. In Nederland groeit de aandacht voor de rol van leefstijl in de zorg snel. We zijn blij dat we daar een mooie rol in mogen spelen, en zijn er zeker van dat we met de komst van UMC Utrecht in de alliantie nog meer slagkracht krijgen om dit belangrijke onderwerp verder op de kaart te zetten.”

Meer lezen?#darmkankermaand | Gezonde voeding kan in 50% van de gevallen darmkanker voorkomen. Daarom zijn we erg blij dat… https://t.co/b7AM8yTwuH
Wil je meer weten over ons onderzoek naar voeding bij ouderen en de toepassing ervan? 👉https://t.co/ObLVrGxVjy
#kennisdelen, #ouderen | De juiste voeding kan het verschil maken voor ouderen, die vaak chronische ziekten hebben.… https://t.co/bh6dxbvULs

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.