• Begin
  • 14 maart 2024
  • |
  • Einde
  • 14 maart 2024
  • |
  • Locatie
  • Van der Valk Hotel, Veenendaal
  • |
  • Meer informatie

16e Nationale Voedingscongres

Op 14 maart 2024 wordt het Nationale Voedingscongres georganiseerd in samenwerking met NESPEN. Het congres biedt diverse lezingen voor zorgprofessionals die zich bezig houden met klinische voeding en metabolisme. Op het programma ook diverse sprekers vanuit de projecten van de Alliantie Voeding in de Zorg.

16e Nationale Voedingscongres

Arthur van Zanten, internist-intensivist bij Ziekenhuis Gelderse Vallei en buitengewoon hoogleraar 'Voeding en Metabole Stress' aan Wageningen University & Research, zal in zijn lezing uitleg geven over de noodzaak om eiwit- en energie-inname langzaam op te bouwen bij IC-patiënten. Hij zal ingaan op het voorkomen van over- en ondervoeding en praktische tips delen die verder gaan dan de standaard richtlijnen.

Max Melchers en Michelle Paulus, beiden promovendi aan Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en Wageningen University & Research, zullen bespreken hoe de overgang van sondevoeding naar orale voeding vaak te snel verloopt, met als gevolg ernstige tekorten aan energie en eiwitten. Ze zullen ingaan op hoe dit proces verbeterd kan worden en welke voedingsbehoeften post-IC patiënten hebben.

Emmelyne Vasse, een diëtist bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, zal ook spreken. Haar presentatie zal zich richten op patiënten met dementie, die vaak te maken krijgen met voedingsproblemen. Ze zal de beste interprofessionele aanpak bespreken en ingaan op de ethische overwegingen van wenselijkheid tot haalbaarheid in de behandeling.

Laat je inspireren en informeren! Accreditatie is aangevraagd of toegekend.

Meer informatie of deelnemen? Klik hier.