• Begin
 • 25 januari 2022
 • 10:00 uur
 • |
 • Einde
 • 25 januari 2022
 • 11:15 uur
 • |
 • Locatie
 • Online
 • |
 • Meer informatie

8e bijeenkomst Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen: monitoring

Waar loop je als ziekenhuis tegenaan als je je voedingsaanbod voor patiënt, bezoeker en medewerker wil verbeteren? Hoe pakken andere ziekenhuizen dat aan? Eén keer per maand komen de 39 ziekenhuizen die zich bij het project Goede Zorg Proef Je hebben aangesloten bij elkaar om best practices, kennis en tips & tricks te delen. Deze maand gaat de bijeenkomst over Monitoring.

8e bijeenkomst Goede Zorg Proef Je ziekenhuizen: monitoring

Goede Zorg Proef Je is een project van Alliantie Voeding in de Zorg en zet zich in om het voedingsaanbod in zorginstellingen gezond te maken voor patiënt, medewerker en bezoeker. Al 39 ziekenhuizen hebben zich bij Goede Zorg Proef Je aangesloten om hun voedingsaanbod te verbeteren; de zogenaamde Voorhoede Ziekenhuizen. 

Het thema van deze bijeenkomst is monitoring. Eind 2021 hebben twee studenten maaltijdservicesystemen voor patiënten geëvalueerd. Daarbij hebben ze de succesfactoren in kaart gebracht van de systemen behorend bij de eerste elf Voorhoede Ziekenhuizen. Voldoen de andere Voorhoede Ziekenhuizen ook aan die succesfactoren? En zo ja, hoe hebben ze dat bereikt? Wat zijn de learnings en welke tips en tricks hebben ze om de servicesystemen van de patiëntenmaaltijden te optimaliseren? Projectleider van Goede Zorg Proef Je Leonie Horne zal de bijeenkomst voorzitten.

Meer weten over Goede Zorg Proef Je?

Aanmelden voor een bijeenkomst van Goede Zorg Proef Je kan via horneL@zgv.nl