• Begin
  • 03 oktober 2024
  • 17:00 uur
  • |
  • Einde
  • 03 oktober 2024
  • 21:00 uur
  • |
  • Locatie
  • Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Expertmeeting Voeding & Cardiometabole ziekten 2024

OP UITNODIGING | Op 3 oktober 2024 organiseert Alliantie Voeding in de Zorg, met medisch specialisten, paramedici en voedingswetenschappers van UMC Utrecht, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate en Wageningen University & Research de expertmeeting over het belang van goede voeding bij patiënten met hart- en vaatziekten en diabetes type 2 De nadruk hierbij ligt op de brug slaan tussen medische- en voedingswereld.

Vanuit de Alliantie Voeding in de Zorg - het landelijk expertise centrum voor voeding en leefstijl in de zorg - werken we al meer dan 15 jaar aan wetenschappelijke inzichten over voeding en de toepassing hiervan in preventie en zorg. In de Rijk-Regio Deal Foodvalley hebben we afgelopen jaren nieuwe kennis opgedaan over het voedingspatroon van patiënten met hart- en vaatziekten, en het toepassen van voedingsadvies in de medische behandeling. Er is steeds meer bekend over het belang van een gezond voedingspatroon en over hoe moeilijk het is om tot daadwerkelijke verandering te komen in de praktijk. Er is voor deze patiënten met voeding, bovenop medicatie, nog essentiële gezondheidswinst te behalen. Dat vraagt om samenwerking in een sluitende keten van preventie en zorg. Hiermee sluiten we aan op huidige richtlijnen en ambities van van NPA, IZA en DCVA missie om cardiovasculaire ziektelast in 2030 met 25% te verminderen. 

Tijdens de expertmeeting 'Voeding en Cardiometabole ziekten: routekaart van research naar realisatie in de praktijk' delen we de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van voeding voor patiënten met hart- en vaatziekten en diabetes type 2, en gaan we gezamenlijk aan de slag met de routekaart van research naar realisatie om de impact voor deze patiënten te vergroten. 

Genodigden hebben een persoonlijk bericht ontvangen.