• Begin
  • 07 februari 2019
  • 10:00 uur
  • |
  • Einde
  • 07 februari 2019
  • 12:30 uur
  • |
  • Locatie
  • Ziekenhuis Gelderes Vallei, Ede

Expertmeeting - Voedingsadvies op maat in de zorg

Op uitnodiging - De Alliantie Voeding in Zorg zet in op brede implementatie van voedingsadvies op maat in de zorg. In deze Expertmeeting staat samenwerken aan borging van voedingsadvies op maat in de zorg via de Eetscore centraal. Eetscore is een digitale tool voor het bieden van voedingsadvies in de praktijk.

Expertmeeting - Voedingsadvies op maat in de zorg

De Eetscore, ontwikkeld door Wageningen University & Research, beoordeelt in hoeverre iemand voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding. De Eetscore is een gevalideerde korte online vragenlijst. Hiermee kunnen de voedingsgewoonten van patiënten inzichtelijk en bespreekbaar worden gemaakt: voedingsadvies op maat.

Programma

10.00Ontvangst met koffie en thee

10.10 Welkom door Mirjam van ’t Veld, voorzitter Raad van Bestuur, Ziekenhuis Gelderse Vallei
10.20 Kennismaking
10.30 Wat is de Eetscore?
           Jeanne de Vries, assistant professor en voedingskundige, Wageningen Universiteit

           Ervaringen vanuit de implementatie van de Eetscore in de transmurale zorg
           Anne Slotegraaf, projectleider Eetscore Transmuraal, Alliantie Voeding in de Zorg        

           De relevantie van voedingsadvies in de zorg vanuit de arts
           Ben Witteman, MDL-arts, hoogleraar voeding en darmgezondheid in de transmurale zorg, Ziekenhuis Gelderse Vallei

           Hoe past een tool als de Eetscore binnen de Zorgmodule Voeding?
           Wineke Remijnse, beleidsadviseur, Nederlandse Vereniging voor Diëtisten

11.00 Toekomstperspectieven voor implementatie van voedingsadvies op maat in de zorg
           Centrale vraag: Welke kansen en uitdagingen zijn er voor structurele inbedding van voedingsadvies op maat in de zorg via een tool als de
           Eetscore?

12.00 Afsluiting met lunch

Het Eetscore-projectteam organiseert deze expertmeeting als onderdeel van het ZonMw-project Eetscore Transmuraal. Vanuit dit implementatieproject willen we komen tot een advies over voedingsadvies in de zorg aan Zorginstituut Nederland. Hierbij willen we zo breed mogelijk input meenemen van relevante organisaties op dit gebied, zoals Zorginstituut Nederland - Nederlandse Vereniging voor Diëtisten - Het Voedingscentrum -  Diëtisten Coöperatie Nederland - Huisartsen Gelderse Vallei - Landelijke Huisartsen  Vereniging - Nederlands Huisartsen Genootschap - Arts en Leefstijl – Zorgverzekeraar Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - Patiënten Federatie Nederland - Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners - Federatie Medisch Specialisten – RIVM – VWS - Nederlandse Hartstichting - Diabetes Fonds


Voor vragen over de Expertmeeting kunt contact opnemen met het Eetscore projectteam via  SlotegraafA@zgv.nl

Meer lezen: