• Begin
 • 11 oktober 2018
 • 09:30 uur
 • |
 • Einde
 • 11 oktober 2018
 • 18:00 uur
 • |
 • Locatie
 • Akoesticum, Ede
 • |
 • Meer informatie

Food Valley Summit - Sports & Nutrition

Werk je aan kansrijke innovatieve producten en concepten op het domein van sport, voeding en gezondheid? Wil je samenwerken en kennis opbouwen? Dan nodigen wij je van harte uit voor de sessie “Sport, voeding en gezondheid – innovaties versnellen”. Menrike Menkveld-Beukers, manager Alliantie Voeding in de Zorg en van het programma Eat2Move, zal tijdens de Food Valley Summit ingaan op het belang van innovaties in de wereld van sport en voeding. Niet alleen voor de top- en breedtesport, maar ook voor de gezondheidszorg.

Food Valley Summit - Sports & Nutrition

Provincie Gelderland

Innovaties in voeding en gezondheid zijn belangrijk voor het verbeteren van de sportprestaties en de gezondheidsbevordering in de sportpraktijk. Het snijvlak sport, voeding en gezondheid heeft ook direct te maken met preventie in het algemeen en in de zorg. In Gelderland werken vooraanstaande kennis-, onderzoek- en praktijkinstellingen, sportorganisaties en bedrijven samen. Daarmee realiseren we een uniek ecosysteem voor innovatie op het snijvlak van voeding, sport en gezondheid. Lees hier meer over de sessie Sport, Voeding en Gezondheid van de provincie Gelderland tijdens de Food Valley Summit - Sports & Nutrition.

Begin 2018 stelde de provincie Gelderland de nieuwe subsidieregeling Sport en Innovatie open. Deze regeling stimuleert en ondersteunt innovatieve ideeën en ontwikkelingen op cross-overs van sport, voeding en gezondheid. Informatie over deze regeling staat op de website www.gelderland.nl/Sport-en-Innovatie