• Begin
  • 20 januari 2020
  • 14:30 uur
  • |
  • Einde
  • 20 januari 2020
  • 16:30 uur
  • |
  • Locatie
  • Utrecht

Klankbordgroep 'Aandacht voor overgewicht in zorgopleidingen'

Deelname aan deze klankbordgroep is op uitnodiging. Tijdens deze eerste bijeenkomst scherpen we inhoud en strategie van het project 'Aandacht voor overgewicht in zorgopleidingen' aan. Het project 'Aandacht voor overgewicht in zorgopleidingen' richt zich op de curricula van de opleidingen geneeskunde en verpleegkunde (HBO en MBO). Het doel is structurele aandacht in de opleidingen te krijgen voor voeding, beweging, ontspanning, samenwerking in de keten en een brede blik op achterliggende problematiek bij obesitas.

Klankbordgroep 'Aandacht voor overgewicht in zorgopleidingen'

Op dit moment zijn de leden van de klankbordgroep: Arts & Leefstijl, de Christelijke Hogeschool Ede, Jongeren op Gezond Gewicht, het Ministerie van VWS, het Nederlands Jeugd Instituut, Pharos, Student & Leefstijl, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en het Voedingscentrum.

Meer informatie over het project 'Aandacht voor overgewicht in zorgopleidingen'.c