• Begin
  • 31 mei 2021
  • 15:30 uur
  • |
  • Einde
  • 31 mei 2021
  • 16:30 uur
  • |
  • Locatie
  • Online

Klankbordgroepmeeting 'Overgewicht & Leefstijl in Zorgopleidingen'

Op uitnodiging - Tijdens deze bijeenkomst scherpen we inhoud en strategie van het project 'Overgewicht & Leefstijl in Zorgopleidingen' aan.

Klankbordgroepmeeting 'Overgewicht & Leefstijl in Zorgopleidingen'

Het project richt zich op de curricula van geneeskunde en verpleegkunde (HBO en MBO). Het doel is structurele aandacht in de opleidingen te krijgen voor voeding, beweging, ontspanning, samenwerking in de keten en een brede blik op achterliggende problematiek bij obesitas.

Klankbordgroepleden:

Arts & Leefstijl, de Christelijke Hogeschool Ede, Jongeren op Gezond Gewicht, Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Ministerie van VWS, het Nederlands Jeugd Instituut, Pharos, Student & Leefstijl, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en het Voedingscentrum.