• Begin
  • 14 januari 2020
  • 12:00 uur
  • |
  • Einde
  • 14 januari 2020
  • 13:00 uur
  • |
  • Locatie
  • Zeist

PON-werkgroep - 'Aandacht voor overgewicht in zorgopleidingen'

Deelname aan deze werkgroep is op uitnodiging. In deze eerste PON-werkgroep bijeenkomst staan de inventarisatie en plan van aanpak op de agenda (werkpakket 2). Het project 'Aandacht voor overgewicht in zorgopleidingen' richt zich op de curricula van de opleidingen geneeskunde en verpleegkunde (HBO en MBO). Het doel is structurele aandacht in de opleidingen te krijgen voor voeding, beweging, ontspanning, samenwerking in de keten en een brede blik op achterliggende problematiek bij obesitas.

Onder werkpakket 2 van het project valt een analyse van de huidige curricula, het achterhalen van knelpunten en behoeften bij beroepsgroepen, opleidingen en studenten en een inventarisatie van huidige modules en materialen. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak voor onderwijsontwikkeling gerealiseerd.

Meer informatie over het project 'Aandacht voor overgewicht in zorgopleidingen'.