• Begin
  • 20 september 2023
  • 16:00 uur
  • |
  • Einde
  • 20 september 2023
  • |
  • Locatie
  • Online en Wageningen Campus
  • |
  • Meer informatie

Promotie – Kristel Polhuis. Floreren en Leren; ontwikkeling en evaluatie van een salutogeen programma voor gezond eten voor mensen met diabetes mellitus type 2.

Werk, kinderen, opleiding: het programma SALUD houdt rekening met het dagelijkse leven van mensen met diabetes type 2. Kristel Polhuis verdedigt haar proefschrift aan Wageningen University & Research. In haar interdisciplinaire proefschrift combineert ze voedingswetenschappen en sociale wetenschappen op basis van het salutogene gezondheidsmodel. Haar doel? De gezondheidszorg voor mensen met diabetes type 2 te optimaliseren.

Promotie – Kristel Polhuis. Floreren en Leren; ontwikkeling en evaluatie van een salutogeen programma voor gezond eten voor mensen met diabetes mellitus type 2.

De Alliantie Voeding in de Zorg bood Kristel een proeftuin voor haar voedingsonderzoek in de (zorg)praktijk door haar te verbinden aan ons regionale netwerk van onder andere huisartsenpraktijken en gemeenten. Het salutogene gezondheidsmodel richt zich op het vergroten van gezondheid in plaats van ziekte te bestrijden. Kristel ontwikkelde het SALUD programma dat een gezonde levensstijl promoot die aansluit bij het dagelijks leven door mensen eigen doelen te laten formuleren en uit te dagen om kleine stapjes te nemen. Stapjes die haalbaar zijn in combinatie met bijvoorbeeld een druk gezin of een baan. Voor haar promotie paste ze het programma ook toe in de ‘real-world’ en evalueerde ze het programma. Ze gebruikte zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethodes tijdens haar promotie. De studies uit haar proefschrift laten zien dat zelfreflectie, mentaal welzijn en sociale steun belangrijke aspecten zijn in de begeleiding van cliënten met diabetes type 2 naar een gezond eetpatroon.

De promotie is online live te volgen via de link op deze pagina. Wil je live bij de verdediging aanwezig zijn? Meld je dan vooraf aan bij Kristel door hier te klikken.