• Begin
 • 10 mei 2019
 • 11:00 uur
 • |
 • Einde
 • 10 mei 2019
 • 12:30 uur
 • |
 • Locatie
 • Aula, Wageningen
 • |
 • Meer informatie

Promotie - Nutritional telemonitoring for community-dwelling older adults. Feasibility and effectiveness

Marije van Doorn-van Atten verdedigt haar proefschrift 'Nutritional telemonitoring for community-dwelling older adults. Feasibility and effectiveness' aan Wageningen University and Research. ze onderzocht de haalbaarheid en effectiviteit van een telemonitoringsinterventie rondom voeding voor ouderen. Zij voerde haar onderzoek uit bij cliënten van Opella. Deelnemers voerden zelf metingen uit van hun gewicht, kwaliteit van de voeding en hun voedingsstatus. Ook kregen zij tips en adviezen om gezond te eten en voldoende te bewegen. Verpleegkundigen kregen de resultaten van deze zelfmetingen en boden waar nodig extra voedingsadvies of verwezen naar een diëtist.

Promotie - Nutritional telemonitoring for community-dwelling older adults. Feasibility and effectiveness

Ondervoeding bij thuiswonende ouderen is een veelvoorkomend, maar onderschat probleem. Elf tot 35 % van de thuiswonende Nederlandse ouderen is ondervoed. Ondervoeding leidt tot nadelige gevolgen voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. Voorkomen ervan is daarom essentieel voor gezond ouder worden.  We zagen dat deelnemers in de interventiegroep gezonder gingen eten en meer gingen bewegen, en dat deelnemers met risico op ondervoeding hun voedingsstatus verbeterden. We zagen geen effecten op lichamelijk functioneren en kwaliteit van leven. Meer onderzoek is nodig naar welke doelgroep het meeste baat heeft bij dit soort interventies, naar hoe meer effect te behalen valt en wat de kosteneffectiviteit is van dit soort interventies.

Promotor: prof.dr.ir. CPGM (Lisette) de Groot, Wageningen UR
Copromotor: dr. JHM (Jeanne) de Vries & dr.ir. A (Annemien) Haveman-Nies, Wageningen UR

De verdediging is live te volgen via Wageningen University and Research.