• Begin
 • 18 september 2023
 • 12:00 uur
 • |
 • Einde
 • 18 september 2023
 • 17:40 uur
 • |
 • Locatie
 • Anatomiegebouw Bekkerstraat 141 3572 SG Utrecht
 • |
 • Meer informatie

Symposium 10 jaar PLCRC: impact op de praktijk

Het Prospectief Landelijk CRC Cohort (PLCRC) viert zijn 10-jarig bestaan! Dit jubileum wordt gevierd met een symposium, dat speciaal is georganiseerd voor iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van PLCRC. Health care & research professionals die betrokken zijn bij PLCRC of geïnteresseerd zijn in de resultaten ervan zijn van harte welkom. Tijdens het symposium zullen verschillende onderzoekers die bij PLCRC betrokken zijn, de behaalde resultaten van de afgelopen 10 jaar presenteren. En er wordt samen vooruitgeblikt naar de toekomst en de mogelijkheden van PLCRC. Na afloop is er gelegenheid om samen te toosten op het gezamenlijke succes tijdens een afsluitende borrel.

Symposium 10 jaar PLCRC: impact op de praktijk

Anne Sophie van Lanen, PhD student aan Wageningen University & Research en Karel Smits, arts-onderzoeker UMC Utrecht zullen over hun onderzoeken spreken die ze uitvoeren met steun van Regiodeal Foodvalley. Prof Anne May, UMC Utrecht verzorgt een lezing over leefstijl en darmkanker. Bekijk hier het hele programma.

Accreditatie wordt aangevraagd bij NIV, NVVH en V&VN. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Mocht u geïnteresseerd zijn, mail dan uiterlijk 13 september naar plcrc@umcutrecht.nlNa uw registratie via het inschrijfformulier en betaling van €30,- (incl. 21% BTW) is uw inschrijving bevestigd.

Het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) is een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten en opslaan van bloed en tumorweefsel van patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker, mits toestemming is verkregen. Het doel is wetenschappelijk onderzoek te faciliteren om de prognose en levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.