• Begin
  • 03 december 2021
  • 12:30 uur
  • |
  • Einde
  • 03 december 2021
  • 13:30 uur
  • |
  • Locatie
  • Online

Vrijdaglunch - An apple per day, keeps the doctor away. Maar welke rol speelt voeding als je hart- en vaatziekten hebt?

Alleen op uitnodiging – Zuivel, alcohol en aardappelen zijn voedingsgroepen die regelmatig ter discussie staan in de spreekkamer bij de cardioloog. Kan een patiënt zijn dagelijkse glas wijn blijven drinken? Voeding en leefstijl beïnvloeden het risico om hart- en vaatziektes te krijgen, dat is bekend. Naar de rol van voeding en leefstijl na een hartaanval is minder onderzoek gedaan. Wel zijn er steeds meer aanwijzingen dat ook hier voeding en leefstijl een belangrijke rol hebben in de behandeling. Esther Cruijsen, promovendus leerstoelgroep Nutrition and Disease, Wageningen University & Research / Regio Deal Foodvalley vertelt hierover tijdens de vrijdaglunch in Ziekenhuis Gelderse Vallei. De lezing is bedoeld voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en arts-assistenten.

Vrijdaglunch - An apple per day, keeps the doctor away. Maar welke rol speelt voeding als je hart- en vaatziekten hebt?

Esther werkt in haar promotieonderzoek – binnen het programma Regio Deal Foodvalley - aan goede en gezonde voeding voor patiënten met hart- en vaatziektes. Door onderzoek in patiëntcohorten willen ze meer duidelijkheid krijgen over wat gezonde voeding is voor deze groep. De volgende stap is om materialen te  ontwikkelen waarmee patiënten in de kliniek gestimuleerd kunnen worden om gezond te eten. Op deze manier worden nieuwe ziekteverschijnselen hopelijk voorkomen. Het onderzoek sluit aan bij de onderzoekslijn hart- en vaatziekten van de Alliantie Voeding in de Zorg, olv Prof.dr. Marianne Geleijnse.


Deze lunchlezing wordt georganiseerd door Bureau Medische Staf van Ziekenhuis Gelderse Vallei ism de Alliantie Voeding in de Zorg.