• Begin
 • 30 november 2021
 • 09:40 uur
 • |
 • Einde
 • 30 november 2021
 • 12:50 uur
 • |
 • Locatie
 • Online
 • |
 • Meer informatie

Webinar Zorg & Voeding

Ook in de zorg is nog veel eten en drinken te krijgen dat minder gezond is. En medewerkers kiezen soms liever een ongezonde snack dan een gezondere keuze. Wat is uw rol als bestuurder, manager rond een gezond voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers?

Webinar Zorg & Voeding

Tijdens dit webinar delen artsen, bestuurders en experts hun visie op en ervaring met voeding in de zorg en hun verantwoordelijkheid. Ze geven tips en bieden inspiratie. Ook komt aan bod welke ontwikkelingen er zijn rond een gezond voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers. En wat daarin mogelijk is en wat dat dan kost. Tot slot wordt besproken elke acties en maatregelen bestuurders nemen zodat het voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers past bij hun voorbeeldfunctie én gedragsverandering stimuleert.

Marjolein de Jong, voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei, het Voedingsziekenhuis, zal spreken over invulling hiervan als Voedingsziekenhuis en hoe je van medewerkers ambassadeurs maakt. Daarnaast worden ervaringen uit het project van Goede Zorg Proef Je gedeeld.