Cardiometabole ziekten

Voeding en leefstijl bij hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie en chronische nierschade

Meer dan 1,9 miljoen mensen in Nederland hebben cardiometabole ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie, chronische nierschade, obesitas en dyslipidemie. Mensen leven ook steeds langer met deze ziekten. Goede voeding is zinvol naast de reguliere behandeling en  medicatie. Gezonde voeding hangt samen met een 30% lager sterfterisico op de lange termijn (data Alpha Omega Cohort). Daarnaast daagt het bij aan de vitaliteit en levenskwaliteit van de patiënt. Toch heeft voedingsadvies nog altijd een beperkte rol in de zorg (Kennissynthese, ZonMW 2017) . Deze onderzoekslijn maakt zich hard voor het verankeren van voeding en leefstijl in de behandeling van cardiometabole ziekten door voedingsadvies op maat. 


Wetenschappelijk onderzoek

Cardiometabole ziekten komen vaak samen voor. Passende zorg met aandacht voor voeding vraagt om samenwerking in een sluitende keten van preventie en zorg. Artsen en andere zorgverleners kunnen daarbij ambassadeur zijn als het gaat om gezond leven. Goede communicatie over voeding en leefstijl met de patiënt én tussen zorgverleners onderling is essentieel. In deze onderzoekslijn werkt Prof. dr. Marianne Geleijnse, hoogleraar voeding en hart- en vaatziekten van Wageningen University & Research (WUR) met haar team samen met zorgprofessionals van Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate (waaronder het Rijnstate Vasculair Centrum), UMC Utrecht en  de regionale eerstelijnszorg netwerken.

Voedingskennis toepassen in de zorg

Door de combinatie van observationeel onderzoek, interventie studies, implementatie studies en kwalitatieve studies is er zowel aandacht voor het ontwikkelen van wetenschappelijk bewijs, als voor het toepassen van voedingskennis in de zorg. Zo wordt Eetscore bijvoorbeeld inmiddels toegepast in de zorg van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarnaast stimuleren we een bredere toepassing van de kennis door deze te integreren in richtlijnen, zorgstandaarden en onderwijs. Zo werken we ook aan de ontwikkeling van de e-learning ‘Nutrition & Cardiometabolic Diseases for Medical Professionals' die inzicht zal geven in de rol van voeding voor de preventie en bij de behandeling van cardiometabole ziekten.

Voed je Beter-aanpak

Met de Voed je Beter-aanpak werkt de Alliantie Voeding in de Zorg samen met partners aan de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord om meer kennis te ontwikkelen over voedingsadvies bij mensen met chronische ziekten en als onderdeel van de behandeling én om mensen gezonder te laten eten. De Voed je Beter-aanpak definieert vier bouwstenen voor betere voedingszorg bij cardiometabole ziekten:

  1. Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad
  2. Borging in het zorgtraject
  3. Persoonsgerichte aanpak
  4. Inbedding in medische richtlijnen

In de diverse projecten is aandacht voor de toepassing van voedingsadvies bij hart- en vaatziekten, hypertensie, diabetes en chronische nierschade. Het Ministerie van VWS ondersteunt via het Nationaal Preventieakkoord de inzet van voedingsmaatregelen voor preventie in diverse projecten. Het programma Regio Deal Foodvalley versterkt ons onderzoek met WUR, UMC Utrecht, ZGV en Rijnstate en het implementeren van best practices in voedingszorg. Met partners in de Coalitie Preventie Foodvalley, zoals de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV), brengen we leefstijl in de zorgpaden in kaart. Lees binnenkort meer over de diverse projecten op de tabbladen. 

Media & Publicaties

Type

Overige

Bron

Alliantie Voeding in de Zorg

Verschijningsdatum

September 2022

Contactpersoon

Gerda Pot, programma-coördinator Alliantie Voeding in de Zorg

Neem contact op

Team

Oa: hoogleraar Marianne Geleijnse (WUR), internist-vasculair geneeskundige Remy Bemelmans (ZGV), internist-vasculair geneeskundige Marcel Hovens (Rijnstate), internist Rik Heijligenberg (ZGV), hoogleraar Frank Visseren (UMCU), projectmedewerker Anne Slotegraaf (AVZ), assistent professor Bob Mulder (WUR), promovendus Ilse Evers (WUR), promovendus Esther Cruijsen (WUR), diëtist Tessa de Smit (ZGV), cardioloog Tom van Loenhout (ZGV/Rijnstate en voorzitter (AVZ), promovendus Nadia Bonekamp (UMCU), promovendus Lukas Hoes (UCMU), projectmedewerker Bo Saals (AVZ), post-doc onderzoeker Lotte Koopal (UMCU), Renate Winkels, assistant professor (WUR en bestuurslid AVZ)

Subsidie

Ministerie VWS, Regio Deal Foodvalley, Coalitie Preventie Foodvalley, Zorginstituut NL , ZonMW


Partners

#hartenvaatziekten | Ook buiten de #Hartweek om hebben we aandacht voor hart- en vaatziekten. We doen doorlopend on… https://t.co/WiZv84LZoL
#oncolife2022 | @GelderseVallei en @Rijnstate deelden op ons ONCO-LIFE- congres hun ervaring met hun prehabilitati… https://t.co/c4xjOVlzaW
#oncolife2022 | Op het ONCO-LIFE-congres bleek hoeveel kennis rond #voeding, #bewegen en #kanker al wordt toegepast… https://t.co/r0nudjxTef

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.