Eetscore Transmuraal

Voedingsadvies op maat in de zorg met Eetscore

De Eetscore geeft zorgprofessionals inzicht in de voedingsgewoonten van patiënten en biedt hen een handvat om het onderwerp bespreekbaar te maken. Het instrument geeft voedingsadvies op maat en motiveert patiënten om gezonder te gaan eten. Deze innovatieve zelfmanagementtool is geschikt voor diverse patiëntgroepen, zowel in de zorgpraktijk als in voedingsonderzoek. Alliantie Voeding in de Zorg zet zich in voor een brede inzet van Eetscore in de zorgpraktijk.


Voedingsadvies op maat

De Eetscore, ontwikkeld en gevalideerd door Wageningen University & Research, bepaalt in hoeverre iemands eetpatroon voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding. Dit gebeurt aan de hand van een korte online vragenlijst. Hieruit komt een score die dient als basis voor voedingsadvies op maat per voedingsmiddelengroep, bijvoorbeeld voor groente, zuivel en volkorenproducten.

Voeding in de spreekkamer

Alliantie Voeding in de Zorg onderzocht de toepasbaarheid van de Eetscore in de zorg in het ZonMw-project Eetscore Transmuraal, dat in samenwerking met Zorginstituut Nederland is uitgevoerd. In proof-of-concept-studies werd de Eetscore ingezet bij mensen met een hoge bloeddruk en diabetes type 2 in de eerste- en tweedelijnszorg. Het instrument motiveert patiënten om hun voedingsgewoonten te verbeteren en maakt het voor zorgprofessionals gemakkelijk dit thema tijdens gesprekken aan te kaarten, zo blijkt uit deze studies. De tool is ook een goed vertrekpunt voor de voedingsanamnese, zo komt uit een evaluatie onder diëtisten naar voren. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten werken we aan toepassing in diëtistenpraktijken.

Nieuwe toepassingen

De Eetscore is voortdurend in ontwikkeling. Technologische en inhoudelijke ontwikkelingen, zoals nieuwe voedingsadviezen, worden gevolgd. Zo werken we er naar toe de Eetscore nóg persoonlijker te maken en af te stemmen op diverse doelgroepen, bijvoorbeeld bij allergieën. Op dit moment vinden diverse studies plaats naar toepassing van de Eetscore bij verschillende doelgroepen.

Wil je met ons samenwerken? Neem contact op met het Eetscore-team via eetscore@wur.nl.

Voorbeelden van projecten:

  • Studies bij IBD-patiënten, zoals mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, onder leiding van MDL-artsen Ben Witteman (Ziekenhuis Gelderse Vallei) en Peter Wahab (Rijnstate).
  • Studies bij mensen met hart- en vaataandoeningen, vanuit de werkgroep Revalidatie en Voeding, gecoördineerd door Anne Slotegraaf en Renate Winkels (Wageningen University & Research) en Marlies Bodde (Wilhelmina Ziekenhuis Assen).
  • Studies bij Voeding & MS in samenwerking met Better BV, onder leiding van Leo Visser (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis) en Nicole de Roos (Wageningen University & Research).
  • Via NutriProfiel wordt de Eetscore al meer dan vijf jaar gecombineerd met bloeduitslagen van vitamine en mineralen. In 2021 start onderzoek naar de inzet van NutriProfiel en Eetscore bij sporters.

Media & Publicaties

Type

Vakmedia

Bron

Regiodeal Foodvalley

Korte toelichting

Ziekenhuis Gelderse Vallei is veel meer dan een plek waar mensen met een aandoening naartoe gaan. De organisatie is ook zeer actief op het gebied van preventie en duurzaamheid. Wetenschappelijke kennis over voeding, bewegen en slaap vindt hier een praktische toepassing in het dagelijks leven. Het ziekenhuis heeft een verantwoordelijkheid als een van de grootste werkgevers in de regio en zoekt allerlei samenwerkingsverbanden in de regio, vertelt bestuursvoorzitter Marjolein de Jong.

Verschijningsdatum

December 2022

Type

Film

Korte toelichting

Het voedingspatroon van patiënten inzichtelijk maken en bespreken tijdens het spreekuur: (hoe) werkt dat?

Internist-vasculair geneeskundige Remy Bemelmans vertelt over zijn ervaring met de Eetscore, een online tool die is ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met Wageningen University & Research binnen de Alliantie Voeding in de Zorg. 

Verschijningsdatum

Oktober 2022

Type

Wetenschappelijke publicatie

Bron

Front. Cardiovasc. Med., 12 August 2022 (https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.936772)

Auteur(s)

Evers I, Cruijsen E, Kornaat I, Winkels RM, Busstra MC en Geleijnse JM

Verschijningsdatum

Augustus 2022

Contactpersoon

Eetscore Team

Neem contact op

Team

Anne Slotegraaf (WUR/ZGV/AVZ), Jeanne de Vries (WUR), Prof. Edith Feskens (WUR), Remy Bemelmans (ZGV), Prof. Ben Witteman (WUR/ZGV), Anne v/d Wiel (WUR), Menrike Menkveld (AVZ), Inez Jans (ZGV), Henrike Heerink (ZGV).

Subsidie


projectnummer: 516012509

Partners