Goed Gevoed in Beweging

Voedings- en beweegadviezen voor kwetsbare ouderen

De interventiestudie Goed Gevoed in Beweging onderzoekt het effect van voedings- en beweegadviezen bij kwetsbare ouderen. De  persoonlijke adviezen worden gegeven door diëtisten en buurtsportcoaches. Met de resultaten van het onderzoek wil Opella de zorg voor kwetsbare ouderen verder verbeteren en ouderen in de regio zo de mogelijkheid bieden langer thuis te wonen.


Onderzoek voor betere zorg

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat achteruitgang in conditie en/of voedingstoestand de kans op verpleeghuisopname bij kwetsbare ouderen vergroot. Dit terwijl de meeste ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. In dit onderzoek ontvangen deelnemers voedings- en beweegadviezen afgestemd op hun individuele mogelijkheden. In Goed Gevoed in Beweging werken Opella, Wageningen University & Research, Alliantie Voeding in de Zorg en Ziekenhuis Gelderse Vallei samen aan kennisontwikkeling over, en verbetering van de zorg aan kwetsbare ouderen.


Kwetsbare ouderen

Goed Gevoed in Beweging richt zich op kwetsbare ouderen die zorg van Opella ontvangen. Deze ouderen wonen nog zelfstandig, maar ervaren problemen met hun gezondheid en bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Daarnaast hebben deze ouderen cognitieve problemen (bijv. geheugenverlies) of dementie. Eerder startte Opella al met domeinoverstijgend werken. Hierbij heeft elke cliënt een arrangeur die over alle wettelijke domeinen (WMO, Zvw, Wlz) heen kan handelen, zodat meer samenhang in de zorg ontstaat. Eén groep van dit onderzoek maakt alleen gebruik van domeinoverstijgende zorg en ondersteuning, zo kan ook het effect van deze nieuwe manier van zorg worden onderzocht.

Onderzoeksopzet

Goed Gevoed in Beweging is een interventiestudie met 200 ouderen uit de gemeenten in het werkgebied van Opella. Het onderzoek heeft twee deelnemersgroepen:

  1. Interventiegroep: 100 kwetsbare ouderen krijgen voedings- en beweegadviezen van diëtisten en buurtsportcoaches en maken gebruik van domeinoverstijgende zorg en ondersteuning.
  2. Controlegroep: 100 kwetsbare ouderen maken gebruik van domeinoverstijgende zorg en ondersteuning.

Elke deelnemer krijgt drie meetmomenten: De startmeting gevolgd door een tussen meting na 6 maanden, en de eindmeting na 12 maanden. Op elk meetmoment worden dezelfde metingen uitgevoerd door het onderzoeksteam. Zo worden onder andere kracht, balans en loopsnelheid bepaald. Daarnaast worden de eetgewoonten, voedingstoestand en de kwaliteit van leven van de oudere in kaart gebracht.

Media & Publicaties

Type

Vakmedia

Bron

Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie

Auteur(s)

Van Dongen E, Haveman-Nies A, Doets E, de Groot L.

Verschijningsdatum

December 2020

Type

Overige

Bron

Ziekenhuis Gelderse Vallei & Alliantie Voeding in de Zorg

Verschijningsdatum

Mei 2020

Type

Wetenschappelijke publicatie

Bron

JAMDA, https://doi.org/10.1016/j.jamda.2019.11.026

Auteur(s)

van Dongen EJI, Haveman-Nies A, Doets EL, Dorhout BG en de Groot CPGM

Verschijningsdatum

Januari 2020

Contactpersoon

Emmelyne Vasse

Neem contact op

Team

O.a.: Menrike Menkveld, manager (AVZ), Emmelyne Vasse, onderzoeksdiëtist (ZGV), Ondine van de Rest, ass. professor (WUR), Annemiek Keesman, programma-manager DOW (Opella), Annemien Haveman, ass. professor (WUR), Prof. Lisette de Groot (WUR)

Partners