Overgewicht & Leefstijl in Zorgopleidingen

Preventie in de curricula van geneeskunde en verpleegkunde

Met het team & netwerk werken we naar meer aandacht voor overgewicht en leefstijl in de opleidingen geneeskunde en verpleegkunde.

Stuurgroep

  • Ellen Kampman: leerstoelhouder Voeding en Ziekte WUR
  • Liesbeth van Rossum - voorzitter Partnerschap Overgewicht Nederland, internist/ endocrinoloog Erasmus MC
  • Carolien Sino - Verpleegkundige Studies HU


Coördinatieteam

  • Menrike Menkveld - directeur Alliantie Voeding in de Zorg
  • Bo Saals - projectmedewerker Alliantie Voeding in de Zorg
  • Marieke Plas - beleidsmedewerker PON, penvoerder NVD
  • Liesbeth Haverkort - hoofddocent HU, vakgroep voeding, lectoraat Innovaties in de preventieve zorg
  • Heleen Scholten - docent vakgroep Voeding HU
  • Marloes Spaan - docent vakgroep Voeding HU


Netwerk

De klankbordgroep en de werkgroep PON-partners adviseren en delen inzichten over wat er nodig is in opleidingen en in de praktijk. 

Klankbordgroep:


PON-partners werkgroep: