Regio Deal Foodvalley – Voeding & Gezondheid

Aandacht voor voeding in preventieve en curatieve zorg

Binnen Regio Deal Foodvalley werken Rijk en regio samen om gezonde en duurzame voeding te realiseren. Om dat doel te kunnen bereiken is er kennis, samenwerking, innovatie én actie nodig. Binnen het thema Voeding & Gezondheid is Alliantie Voeding in de Zorg één van de acht partners en we verbinden vele organisaties om projecten uit te voeren en kennis te delen. Regio Deal Foodvalley draagt bij aan het realiseren van impact met voeding, van prille start tot oude dag en zowel in de preventieve als curatieve zorg. 


Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk en regionale partijen. Door samenwerking binnen Regio Deal Foodvalley benutten we hoogwaardige kennis en praktijkervaring uit de regio om gezonde en duurzame voeding voor iedereen te realiseren. Er zijn drie thema’s, die samen één geheel vormen en elkaar versterken:

1. Duurzame landbouw
2. Voeding & gezondheid
3. Innovatie en het delen van kennis

Bekijk de infographic over de thema's en werkpakketten > 

Alliantie Voeding in de Zorg werkt in de Regio Deal Foodvalley mee aan het betrekken van stakeholders, het uitvoeren van onderzoek in de praktijk en aan het verspreiden van kennis en ervaring. Binnen het thema Voeding & Gezondheid brengen we ervaring in en werken we aan een stevigere rol voor voeding in de preventieve en curatieve gezondheidszorg en in het zorgonderwijs. Het programma sluit naadloos aan op landelijke opgaven en beleid, zoals het Nationaal Preventie Akkoord. We brengen nieuwe inzichten in gezonde en duurzame voedselkeuzes in de praktijk via projecten in de gemeenten van deze regio. Het thema Voeding & Gezondheid wordt uitgevoerd via zes werkpakketten: prille start, eetomgeving, hart- en vaatziekten en diabetes, patiënten met kanker, kwetsbare ouderen en opleiden. Bekijk de infographic over de werkpakketten binnen dit thema.

Samenwerking

Alliantie Voeding in de Zorg participeert in het Management Team van het thema Voeding & Gezondheid. Hoogleraar aan Wageningen University & Research (WUR) Ellen Kampman leidt het thema samen met directeur van Alliantie Voeding in de Zorg Menrike Menkveld. De coördinatie en communicatie worden verzorgd door Anne van de Wiel en Douschka Wiercx van Rhijn (WUR). Binnen het thema werken we met onze kernpartners WUR en Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) samen met Universiteit Utrecht (UU), UMC Utrecht, Princes Maxima Centrum voor Kinderoncologie, Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Hogeschool Utrecht (HU). We voeren onderzoek uit met onder meer Rijnstate, gemeenten, verloskundigen, diëtisten, huisartsen en ouderenzorg. Hieronder zie je overzichtelijk waar in de regio verschillende projecten per werkpakket lopen: 

Kaart Regio FoodValley


Wederzijdse versterking

Regio Deal Foodvalley stelt ons in staat om binnen onze onderzoekslijnen meer studies uit te voeren en toepassing van voeding in de zorg te evalueren. Het thema Voeding & Gezondheid volgt uit een geheel van zes werkpakketten: hart- en vaatziekten en diabetes, patiënten met kanker, kwetsbare ouderen, opleiden, eetomgeving en prille start. Hieronder enkele voorbeelden hoe we met lopende en nieuwe projecten de verbinding maken met de werkpakketten van Regio Deal Foodvalley.

Hart- en vaatziekten en diabetes

Met ons Voed Je Beter-onderzoek werken we mee aan nieuwe kennis over voeding en leefstijl voor risicogroepen en mensen die hart- en vaatziekten en diabetes hebben. De Regio Deal Foodvalley maakt onderzoek en toepassing mogelijk en versterkt onze samenwerking met UMCU, ZGV, Rijnstate, Diaconessenhuis en hun zorgnetwerken. We maken de inzichten beschikbaar voor voedings- en behandelrichtlijnen, we ontwikkelen effectieve tools en concepten waarmee we mensen ondersteunen bij het aanleren en volhouden van een gezonder en duurzamer voedingspatroon.
Lees meer over de Voed je Beter-studie >


Patiënten met kanker

In het oncologieprogramma werken onderzoekers en zorgprofessionals aan de rol van voeding en bewegen op ziektebeloop bij darmkanker en aan nieuwe kennis over lichaamssamenstelling en energiegebruik van kinderen met kanker. Via de Regiodeal evalueren we ook het prehabilitatieprogramma XtraFit in ZGV. De patiënt gaat hierbij voor, tijdens en na de behandeling aan de slag met adviezen omtrent voeding en beweging. Fit zijn vergroot de weerstand waardoor patiënten de behandeling beter aankunnen. Voor de evaluatie is er uitwisseling met experts in het regionale zorgnetwerk met fysiotherapeuten in de regio, welzijnsinstellingen en diëtisten, en met Rijnstate en het UMCU.
Lees meer over onze onderzoekslijn Oncologie >


Kwetsbare Ouderen

Om fit te blijven en functionaliteit te behouden is het belangrijk dat kwetsbare ouderen voeding en bewegen effectief combineren. Via de Regio Deal werken we daarom aan het toepassen van de leefstijlinterventie ProMuscle binnen de PUMP-Fit-studie. Daarnaast wordt ander onderzoek gedaan naar het effect van plantaardige (veganistische) voeding op de spieren van ouderen. Gezonde spieren zijn erg belangrijk op latere leeftijd, want ze dragen bij aan bijvoorbeeld de zelfstandigheid van de oudere en verminderen het risico op vallen. De kennis wordt gebruikt om organisaties en ouderen gerichter voedingsadvies te kunnen geven waarbij zowel rekening wordt gehouden met duurzaamheid als de gezondheid.
Lees meer over de onderzoekslijn Ouderen >


Opleiden

Zorgprofessionals kunnen een grote invloed hebben op de gezondheidskeuzes van patiënten. Ze moeten dan wel de juiste kennis en doorverwijsmogelijkheden hebben. Om die kennis toepasbaar te maken in het zorgonderwijs wordt binnen Regio Deal Foodvalley gewerkt aan het ontwikkelen, implementeren en evalueren van onderwijsbouwstenen. Dit wordt gedaan door CHE, HU, WUR en UMCU en hierin is een nauwe samenwerking met ons landelijke project Overgewicht en Leefstijl in Zorgopleidingen. Zo zetten onderzoekers binnen ons onderzoeksthema Hart- en Vaatziekten en Diabetes samen met onderwijsexperts een e-learning voor artsen op.
Lees meer op onze projectpagina Overgewicht en leefstijl in zorgopleidingen > 


Eetomgeving

Goede voeding draagt bij aan een gezonde leefstijl en werkomgeving, herstel na ziekte en een betere voedselkeuze. Regiodeal Foodvalley maakt verdiepend onderzoek met ziekenhuizen en zorginstellingen mogelijk. De onderzoekers werken nauw samen met ZGV en met ons Goede Zorg Proef Je- netwerk om data te verzamelen en nieuwe strategieën voor een gezonde eetomgeving te ontwikkelen.
Meer lezen over ons project Goede Zorg Proef Je >


Prille start

Het werkpakket ‘Prille start’ is gericht op het verbeteren van de voedingsinname van (aanstaande) moeders en jonge kinderen om zo een goede start in het leven te realiseren. De kennis en tools die vanuit dit werkpakket worden ontwikkeld passen mogelijk binnen onze onderzoekslijn Voeding en Obesitasbehandeling. Zo starten we nieuwe onderzoeksprojecten rondom de zwangerschap na een maagverkleining en obesitas bij kinderen. We brengen actief experts van bijvoorbeeld WUR, ZGV en Vitalys/ Rijnstate samen via Ronde Tafels, waarin we lopend onderzoek bespreken en het onderzoeksveld verkennen.
Lees meer over ons onderzoek rondom obesitasbehandeling bij vrouwen en de gezondheid van het jonge kind > Op de hoogte blijven? Volg het LinkedIn account Voeding Regio Deal.


Media & Publicaties

Type

Wetenschappelijke publicatie

Bron

Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle

Auteur(s)

Groenendijk, I., Grootswagers, P., Santoro, A., Franceschi, C., Bazzocchi, A., Meunier, N., Caille, A., Malpuech-Brugere, C., Bialecka-Debek, A., Pietruszka, B., Fairweather-Tait, S., Jennings, A., and de Groot, L. C. P. G. M.

Korte toelichting

Can total, animal and plant protein intake maintain or improve bone mineral density in older adults?

By combining individual data from four trials, we found an association between total and animal protein intake with higher bone mineral density. However, plant protein intake was associated with lower bone mineral density.

Since consumers are encouraged to shift to a more plant-based diet, we should definitely investigate the impact of this on bone health.

Verschijningsdatum

November 2022

Type

Wetenschappelijke publicatie

Bron

Front. Cardiovasc. Med., 12 August 2022 (https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.936772)

Auteur(s)

Evers I, Cruijsen E, Kornaat I, Winkels RM, Busstra MC en Geleijnse JM

Verschijningsdatum

Augustus 2022

Type

Wetenschappelijke publicatie

Bron

BMJ Journals Heart, 2022; http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2022-321474

Auteur(s)

Bonekamp NE, Visseren FLJ, Ruigrok Y, Cramer MJM, de Borst GJ, May AM en Koopal C

Verschijningsdatum

Oktober 2022

Contactpersoon

Menrike Menkveld- Beukers, Alliantie Voeding in de Zorg

Neem contact op

Subsidie

Rijksoverheid, Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, Regio Deal Foodvalley, LTO Noord Gelderse Vallei, Universiteit Utrecht, VNO-NCW, Waterschap Vallei en Veluwe, Wageningen Univeristy & Research.

Partners