Voed je Beter

Een interventiestudie bij patiënten met hart- en vaatziekten op basis van de Richtlijnen Goede Voeding

Leefstijl, waaronder voeding, speelt een belangrijke rol in het voorkomen van hart- en vaatziekten. Maar welk voedingsadvies kunnen we geven aan mensen die al hart- en vaatziekten hebben? Daarover is nog weinig bekend. De Voed je Beter studie onderzoekt het effect van de Richtlijnen Goede Voeding bij mensen die onder behandeling zijn voor hart- en vaatziekten. De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt als onderbouwing voor voedingsadviezen. Verder wordt onderzocht hoe je in de zorgketen voedingsadviezen het best kunt inzetten.


Hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende chronische ziekten: 1.6 miljoen mensen in Nederland lijden eraan. Hart- en vaatziekten zorgen voor onder meer vervroegde sterfte en een verlies aan gezonde levensjaren. De behandeling bestaat vooral uit medicatie, zoals bloeddrukverlagers, en operaties. Over de effecten van de inzet van leefstijl tijdens de behandeling is nog weinig bekend1. Wel is onderzocht wat de invloed van leefstijl is op het voorkómen van hart- en vaatziekten: stoppen met roken, een gezond gewicht, regelmatige beweging en een gezond voedingspatroon zijn gunstig om hart- en vaatziekten te voorkomen2. De Voed je Beter studie combineert een interventiestudie naar het effect van voeding tijdens de behandeling met het in kaart brengen van de het huidige zorgpad. Zo wordt een basis gelegd om de onderzoeksresultaten daadwerkelijk te integreren in de zorgpraktijk.

Als promovendus werkt Ilse Evers in de Voed je Beter studie nauw samen met internisten Remy Bemelmans (ZGV) en Marcel Hovens (Rijnstate) en diëtistenpraktijken in de regio. Het onderzoek wordt begeleid door Marianne Geleijnse, hoogleraar Voeding en Hart- en Vaatziekten (WUR) en Renate Winkels, senior onderzoeker Voeding en Ziekte (WUR).

Voed je Beter is onderdeel van de onderzoekslijn Hart- en vaatziekten van de Alliantie Voeding. Met Voed je Beter werkt de Alliantie Voeding in de Zorg aan de ambities van het Nationaal Preventieakkoord om onderbouwing te leveren voor voedingsadvies bij mensen met chronische ziekten en als onderdeel van de behandeling het ziekenhuis. Voed je Beter wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is nauwe samenwerking met het onderzoek binnen de Regio Deal Foodvalley en vervolgstudies van dit project zullen daaraan worden verbonden.


Het zorgpad in kaart

Om voedingsadviezen toepasbaar te maken in de zorgpraktijk is het belangrijk om de samenwerking en overdracht van deze adviezen goed te organiseren. Daarom brengt Voed je Beter het Zorgpad van mensen met hart- en vaatziekten in kaart. Krijgen deze patiënten op dit moment voedingsadvies? En zo ja, op welk moment en van wie? Wat is de rol van de diverse zorgprofessionals hierin? In focusgroepen met zorgverleners in 1e en 2e lijn uit de regio, zijnde; praktijkondersteuners, huisartsen, verpleegkundigen, cardiologen en internisten, wordt gezocht naar antwoorden op deze vragen. Na de gescheiden focusgroepen worden de 1e en 2e lijn in één focusgroep samengebracht. Wederzijdse verwachtingen over het bevorderen van een gezond voedingspatroon worden besproken. Op deze manier wordt nagedacht over een goede manier van verwijzingen binnen het zorgpad. Verder worden inzichten opgehaald over het inzetten van tools om de voedingsadviezen bespreekbaar te maken. Mede met Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zal de ervaring van vooroplopende ziekenhuizen in preventie, signaleren en verwijzen worden gedeeld.


Voedingsinterventie

In 2021 start in Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei de inclusie voor Voed je Beter: een gerandomiseerde voedingsinterventiestudie met een controlegroep. In de studie worden 144 mensen met de diagnose hart- en vaatziekten en onder behandeling van een internist een jaar gevolgd. De controlegroep ontvangt de reguliere zorg. De interventiegroep krijgt daarnaast ook coaching om gezonder te gaan eten van een diëtist in de eerste lijn. Met de ‘small change approach’ - een methode om met kleine stapjes verandering te realiseren – worden patiënten gemotiveerd om meer volgens de Richtlijnen Goede Voeding te gaan eten.

Uitkomstmaten zijn o.a. het effect van de verbeterde voeding op het risico op het terugkeren van een vasculair event, het ziektebeloop en de kwaliteit van leven. Ook worden klinische uitkomsten meegenomen, zoals bloeddruk en cholesterol. Verder worden veranderingen in andere leefstijlfactoren, zoals beweging en roken nagevraagd. Ook de small change approach wordt geëvalueerd: wat werkt wel en wat werkt niet om voedingsadvies op maat te geven.


Referenties:

  1. Witkamp, R., et al., Kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten. Den Haag: ZonMW, 2017.
  2. Aggarwal, M., B. Aggarwal, and J. Rao, Integrative medicine for cardiovascular disease and prevention. Medical Clinics, 2017. 101(5): p. 895-923.

Media & Publicaties

Type

Vakmedia

Bron

VoedingNU

Korte toelichting

Kennis en tools over leefstijlverbetering een essentieel onderdeel maken van het zorgstelsel, dat wil Tom van Loenhout, cardioloog en voorzitter van de Alliantie Voeding in de Zorg. Bijvoorbeeld door diëtisten met zogenoemde prehabilitatie-programma’s standaard in te zetten rond een operatie. Want: “Het integreren van gezonde voeding en leefstijl in het gesprek met patiënten, kan absoluut effect hebben op het beloop van een ziekte en op de kwaliteit van leven.”

Verschijningsdatum

Oktober 2021

Type

Vakmedia, Wetenschappelijke publicatie

Bron

NTVD

Verschijningsdatum

Juli 2021

Type

Wetenschappelijke publicatie

Bron

Nutrients

Auteur(s)

Vinke, P., Koudstaal, T., Muskens, F., van den Bosch, A., Balvers, M., Poland, M., ... & Boomars, K. A.

Verschijningsdatum

September 2021

Contactpersoon

Ilse Evers, praktijkonderzoeker Alliantie Voeding in de Zorg/promovendus (WUR)

Neem contact op

Team

O.a.: Ilse Evers, praktijkonderzoeker Alliantie Voeding in de Zorg/ promovendus (WUR); Menrike Menkveld-Beukers (Alliantie Voeding in de Zorg), Prof. Dr. Marianne Geleijnse (WUR); Dr. Renate Winkels (WUR); internist Dr. Remy Bemelmans (Ziekenhuis Gelderse Vallei); internist Dr. Marcel Hovens (Rijnstate);
Samen met HAGV, Onze Huisartsen, diëtisten uit 1e lijn (regio Ede en Arnhem), Dr. Willemieke Kroeze (Christelijke Hogeschool Ede) en Dr. Bob Mulder (WUR).

Subsidie


Partners
#hartenvaatziekten | Ook buiten de #Hartweek om hebben we aandacht voor hart- en vaatziekten. We doen doorlopend on… https://t.co/WiZv84LZoL
#oncolife2022 | @GelderseVallei en @Rijnstate deelden op ons ONCO-LIFE- congres hun ervaring met hun prehabilitati… https://t.co/c4xjOVlzaW
#oncolife2022 | Op het ONCO-LIFE-congres bleek hoeveel kennis rond #voeding, #bewegen en #kanker al wordt toegepast… https://t.co/r0nudjxTef

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.