26 SEPTEMBER 2023

Gezond en duurzaam voedingsaanbod, de norm van Goede Zorg Proef Je

In ons programma Goede Zorg Proef Je werken ziekenhuizen uit heel Nederland aan een gezonder en duurzamer voedingsaanbod. Niet alleen aan het voedingsaanbod zelf, maar aan het hele maaltijdsysteem: denk aan de presentatie van de gezonde producten, het verminderen van voedselverspilling, interprofessionele afstemming over het voedingsaanbod en het opleiden van de voedingsassistenten. De ziekenhuizen lieten al een forse verschuiving zien en er is nu een norm opgesteld om te weten of aan de eisen van Goede Zorg Proef Je wordt voldaan.

Gezond en duurzaam voedingsaanbod, de norm van Goede Zorg Proef Je

Deelnemende ziekenhuizen in Goede Zorg Proef Je zetten zich actief in om een gezonder en duurzamer voedingsaanbod te realiseren voor patiënten, medewerkers én bezoekers. Ze streven daarbij om het Nationaal Preventieakkoord (vervroegd) te behalen. Om de voortgang in kaart te brengen, wordt een aantal keer per jaar een monitoringsdocument van Goede Zorg Proef Je ingevuld. Dit document bevat in totaal 50 punten gebaseerd op belangrijke richtlijnen en rapporten van toonaangevende gezondheidsinstanties. Voor patiënten zijn dit de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheid, en de Kritische Succesfactoren voor maaltijdsystemen van het Kenniscentrum Ondervoeding, welke aansluiten op de ESPEN guidelines. Voor medewerkers en bezoekers is dit de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum.

Het monitoringsdocument ondersteunt in het inzichtelijk maken van de voortgang en het stellen van prioriteiten om een beter aanbod per doelgroep te realiseren; zowel voor het ziekenhuis als voor het totale programma. In 2022 hebben de 20 voorhoedeziekenhuizen een flinke verschuiving naar een gezonder aanbod laten zien. En de groep ziekenhuizen “Gezond 2025” is eind 2022 gestart met de eerste meting. Het is belangrijk op te merken dat het vaak niet haalbaar is om aan alle 50 punten te voldoen, vooral omdat maaltijdsystemen binnen ziekenhuizen sterk variëren. De zorg is sterk gemotiveerd om een gezonde eetomgeving te zijn en de behoefte groeide om scherper te stellen wanneer een ziekenhuis de norm heeft gehaald.

Goede Zorg Proef Je norm

Met het werkveld en het Voedingscentrum zijn de belangrijkste punten uit het monitoringsdocument geselecteerd, die gelden als de minimale eisen van Goede Zorg Proef Je. Een aantal eisen aan het maaltijdsysteem voor patiënten is bijvoorbeeld dat er interprofessionele afstemming is over het voedingsaanbod met in elk geval de afdelingen diëtetiek en facilitair bedrijf en dat waar mogelijk én indien medisch verantwoord het voedingsconcept voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding. Ook het aanbod van vegetarische en/of plantaardige menuopties bij de hoofdmaaltijd/warme maaltijd is een geselecteerde eis. Zie de nieuwe factsheet met alle eisen van Goede Zorg Proef Je.

Ziekenhuizen gaan voor 80% betere keus

Naast patiëntspecifieke eisen gaat Goede Zorg Proef je ook over een gezonde eetomgeving voor de medewerker en bezoeker. In het programma is het belangrijk dat de gezonde en duurzame keuze niet wordt opgelegd, maar dat patiënten, medewerkers en bezoekers verleid worden tot deze betere keuze. Het assortiment hoeft dus niet 100% uit gezonde producten bestaan. Maar voor hoeveel procent dan wel? Bij de monitoring van het percentage gezondere keuzes in het assortiment werd in 2022 de minimale richtlijn van 60% voor medewerkers en bezoekersrestaurant aangehouden. Een aantal voorhoedeziekenhuizen zette al in op 80% en deelde op een inspiratiesessie hoe dit werd gerealiseerd. Met het belang van een gezond eetpatroon voor de gezondheid en de voorbeeldrol in de maatschappij is dit als norm gesteld voor ziekenhuizen.

Liesbeth Velema van het Voedingscentrum: “Het is fantastisch om te zien dat ziekenhuizen hun verantwoordelijkheid zo goed oppakken en de lat hoog leggen. Hopelijk vervullen ze hierin een voorbeeldfunctie naar andere eetomgevingen. Hiermee dragen ziekenhuizen bij aan het veranderen van een sociale norm waarin een gezonder en duurzamer aanbod in organisaties heel vanzelfsprekend is”.

Goede Zorg Proef Je

Meer weten over ons programma Goede Zorg Proef Je? Neem een kijkje op de website.

Naast ziekenhuizen is er een groeiend aantal andere zorginstellingen aangesloten, als revalidatie, GGZ-organisaties, geriatrische revalidatie, ouderenzorg en gehandicapten instellingen. Een deel van hen heeft getekend voor “Gezond 2025”. De norm voor ziekenhuizen en de selectie van eisen wordt op maat gemaakt voor overige zorginstellingen. Goede Zorg Proef Je is een best practice van het Nationaal Preventieakkoord, een door het RIVM erkende interventie voor een gezond en duurzaam voedingsaanbod, en het sluit aan op de doelen van het Integraal Zorgakkoord en Greendeal Duurzame zorg.

Meer lezen:


#darmkankermaand | Gezonde voeding kan in 50% van de gevallen darmkanker voorkomen. Daarom zijn we erg blij dat… https://t.co/b7AM8yTwuH
Wil je meer weten over ons onderzoek naar voeding bij ouderen en de toepassing ervan? 👉https://t.co/ObLVrGxVjy
#kennisdelen, #ouderen | De juiste voeding kan het verschil maken voor ouderen, die vaak chronische ziekten hebben.… https://t.co/bh6dxbvULs

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.