12 JULI 2018

Manifest - Naar voeding op maat in de medische zorg

Om voeding een prominentere plaats te geven in de zorgketen, is een manifest geschreven. Het manifest beschrijft de uitgangspunten om dit te realiseren. In april namen circa 20 maatschappelijke organisaties hiervoor het initiatief tijdens een Strategisch Beraad. Alliantie Voeding in de Zorg organiseerde dit beraad onder voorzitterschap van Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Manifest - Naar voeding op maat in de medische zorg

Deelnemers aan het Strategisch Beraad dat de Alliantie Voeding in de Zorg op 3 april organiseerde.

Strategisch Beraad

Het beraad vond plaats in het toekomstige World Food Centre te Ede. Dé plek om de rol van voeding op kwaliteit van leven en gezondheid te bespreken. Onder de inspirerende leiding van Pauline Meurs, werd gestart met het in kaart brengen van de huidige situatie. Aansluitend zijn 7 domeinen geïdentificeerd om de voedingszorg verder te optimaliseren:

  1. Er is behoefte aan meer evidence
  2. Creëer impact door implementatie en evaluatie op doelmatigheid
  3. Succesvolle programma’s structureel implementeren
  4. Motiveren en begeleiden naar passende zorg
  5. Maak het persoonlijk en neem de context goed mee
  6. Voedingsonderwijs in de medische en zorgopleidingen
  7. Betrek meerdere sectoren en ontwikkel nieuwe verdienmodellen

De bevindingen zijn samengevat in het Manifest ‘Naar voeding op maat in de medische zorg’. Het manifest sluit nauw aan bij het beleid van het Kabinet op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering, dat inzet om het stimuleren van innovatie, kennisontwikkeling en –deling, zoals het Nationaal Preventieakkoord.

Alliantie Voeding in de Zorg

In de Alliantie Voeding in de Zorg werken kennis- en zorginstellingen, overheden en bedrijven al meer dan 10 jaar samen om voeding en bewegen in te zetten voor gezondheidsbevordering. “We willen effecten van voeding monitoren en evalueren, en ook de opgedane inzichten breed delen voor meer impact”, aldus Tom van Loenhout, cardioloog Ziekenhuis Gelderse Vallei en voorzitter van de Alliantie Voeding. “Met de koploperspositie als Voedingsziekenhuis kan Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) het netwerk vergroten en expertise uitwisselen”. Door de inzet van Wageningen University & Research, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate, de Gemeente Ede, Opella en andere partijen is er op de cross-over food en health veel kennisontwikkeling en innovatiekracht.


Contact: Menrike Menkveld, manager Alliantie Voeding in de Zorg
Meer info:


RT @GelderseVallei: Diëtist Mirjam Holverda & fysiotherapeut Linda van de Worp delen vanavond tijdens het webinar community of practice Bet…
#Zorgopleidingen | Verpleegkundigen hebben in de opleiding behoefte aan meer kennis over overgewicht, oorzaken en g… https://t.co/4g70gznvl8
#Dementie, #Leefstijl | Mooie samenwerking tussen @WUR, @MaastrichtUMC en 5 andere centra in de MOCIA-leefstijlstud… https://t.co/cR9jj5MIbJ

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.