04 MEI 2021

Regio Deal Foodvalley versterkt aanpak maatschappelijke opgaven

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen? Een eenvoudige zin met een enorme urgentie. Binnen de Regio Deal Foodvalley trekken Rijk en regio samen op om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Met de inzet van meer dan 50 betrokken organisaties levert de Regio Deal Foodvalley een waardevolle bijdrage aan oplossingen van urgente maatschappelijke opgaven op het gebied van landbouw en voeding. "Juist de combinatie van de aanwezige kennis- en praktijkbasis in de regio maakt dit programma relevant voor heel Nederland," aldus Marc Hameleers, Manager Regioportefeuille bij het ministerie van LNV. Op woensdag 21 april zijn de eerste resultaten van het vierjarige programma gepresenteerd tijdens een netwerkbijeenkomst.

Regio Deal Foodvalley versterkt aanpak maatschappelijke opgaven

Menrike Menkveld-Beukers en Ellen Kampman tijdens het stakeholderoverleg Regio Deal Foodvalley

Aan de slag

In 2020 is de uitvoeringsfase van de Regio Deal Foodvalley gestart en inmiddels zijn de eerste prestaties geleverd. Er is veel belangstelling voor deelname onder agrariërs, ondernemers en organisaties uit de regio waardoor het programma nu flink vaart krijgt. Marc Hameleers complimenteerde de partners hiervoor. “Ik zie een brede betrokkenheid om dit programma tot een succes te maken. Alle partners slagen erin het gezamenlijke belang voorop te stellen. Deze Deal verdient dat ook." Vanwege de Covid-maatregelen is de planning iets aangepast, maar dat heeft geen consequenties voor het uiteindelijke verloop van het programma. Tijdens de netwerkbijeenkomst Regio Deal Foodvalley bespraken Rijk, Regio, Provincies, kennisinstellingen, ondernemers en organisaties uit de regio de thema’s en projecten rondom de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Voeding en Gezondheid

Voeding & Gezondheid is één van de drie hoofdthema’s van de Regio Deal Foodvalley. Het thema biedt aandacht voor goede voeding van prille start tot oude dag, voor een gezonde eetomgeving en voor voeding in de zorg en in het zorgonderwijs. “Er is veel interesse vanuit organisaties in de regio Foodvalley om hieraan samen te werken," vertelt Ellen Kampman, hoogleraar voeding en ziekte aan Wageningen Universiteit en binnen de Regio Deal verantwoordelijk voor het thema Voeding & Gezondheid. “Via zes werkpakketten zijn dan ook al diverse projecten van start waarin wetenschap en praktijk samenkomen om nieuwe richtlijnen en adviezen te ontwikkelen. Zo geeft Ziekenhuis Gelderse Vallei voedings- en beweegadvies bij darmkanker. Verder zijn we volop met gemeenten in gesprek voor een gezonde eetomgeving in de wijk. Daarbij worden diëtisten en fysiotherapeuten betrokken en zorgorganisaties waaronder Opella, Norschoten en Charim. Op dit moment zoeken we verloskundigen die mee willen doen: lees hier de oproep. We hebben afgelopen 15 jaar in deze regio al een goed netwerk opgebouwd, via de Alliantie Voeding in de Zorg en ook via de Coalitie Preventie. Dat werpt in de Regiodeal Foodvalley zijn vruchten af.”

Sterke samenwerking

De acht uitvoeringspartners in het thema Voeding en Gezondheid zijn: Wageningen University & Research (penvoerder), UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Hogeschool Utrecht, Alliantie Voeding in de Zorg, Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.

Menrike Menkveld-Beukers, directeur Alliantie Voeding en verantwoordelijk voor netwerk- en stakeholdermanagement in de Regio Deal licht toe: “De universiteiten brengen kennis over voeding, leefstijl en medische zorg mooi samen. We maken de kennis toepasbaar, met als doel gezondere inwoners in de regio. Zo biedt deze regio een proeftuin om aan landelijke opgaven te werken. In onze stakeholderoverleggen sparren we met landelijke partijen zoals het ministerie van VWS en het Voedingscentrum én met lokale partijen zoals ondernemersorganisaties en huisartsen. De ontwikkelingen in het thema zijn te volgen via de LinkedIn pagina Voeding & Gezondheid Regiodeal Foodvalley . Tijdens de netwerksessie op 21 april namen Ellen Kampman en Menrike Menkveld-Beukers deelnemers mee in het belang van het makkelijker maken om gezonde voeding te kiezen

Regio Deal Foodvalley

De Regio Deal Foodvalley is een samenwerking tussen Rijk en Regio om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. In het vierjarige programma hebben overheden, kennisinstellingen en ondernemers krachten gebundeld om hun impact te vergroten. Met een integrale, regionale aanpak wordt gewerkt aan (1.) Toekomstbestendige landbouw, (2.) Voeding & Gezondheid (3.) de versterking van het Kennis- en Innovatiecluster in de regio.

De Regio Deal Foodvalley stimuleert de productie én consumptie van betaalbaar, duurzaam en gezond voedsel in een gezonde en aantrekkelijke omgeving. De stevige basis in agrofood en de aanwezige kennis- en praktijkbasis maken de regio uitermate geschikt als proeftuin voor innovaties in ons voedselsysteem.

Meer lezen:

Werkpakketten in thema 2: Voeding & Gezondheid van de regiodeal

17.02.21 Omvangrijk programma Voeding & Gezondheid in Regio Deal Foodvalley

Volg de activiteit op Voeding & Gezondheid in de Regiodeal via LinkedIN

Meer lezen over Regio Deal Foodvalley#hartenvaatziekten | Ook buiten de #Hartweek om hebben we aandacht voor hart- en vaatziekten. We doen doorlopend on… https://t.co/WiZv84LZoL
#oncolife2022 | @GelderseVallei en @Rijnstate deelden op ons ONCO-LIFE- congres hun ervaring met hun prehabilitati… https://t.co/c4xjOVlzaW
#oncolife2022 | Op het ONCO-LIFE-congres bleek hoeveel kennis rond #voeding, #bewegen en #kanker al wordt toegepast… https://t.co/r0nudjxTef

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.