11 SEPTEMBER 2018

Evaluatie Eetscore bij hypertensie-patiënten gestart

In Ziekenhuis Gelderse Vallei is de Proof of Principle studie naar de inzet van de Eetscore bij patiënten met hypertensie gestart. De studie evalueert, bij patiënten en zorgprofessionals, de ervaringen met het voedingsadvies op maat. Eetscore deelt de opgedane kennis en ervaring op vele meetings en scholingen. De studie is onderdeel van het project Eetscore Transmuraal, dat met steun van ZonMw in het programma ‘Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Kwaliteitsinstituut’, wordt uitgevoerd.

Evaluatie Eetscore bij hypertensie-patiënten gestart

Proof of Principle studie

De Proof of Principle studie startte recent op de polikliniek Interne Geneeskunde van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Nieuwe patiënten met hypertensie wordt gevraagd de Eetscore in te vullen. Hoe ervaren zij het persoonlijke voedingsadvies? En hoe ervaart de patiënt het invullen van de Eetscore? Welke verbeterpunten ziet de patiënt? Ook de zorgprofessionals evalueren de toepassing van de Eetscore in de zorgpraktijk. “Het implementeren van de Eetscore zie ik als een kans om op een gestructureerde manier meer aandacht te schenken aan voedingsgerelateerde factoren van hypertensie”, aldus Remy Bemelmans, internist-vasculair geneeskunde in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Kennis delen

Om de Eetscore breed in Nederlandse zorg toepasbaar te maken werken we veel samen. Ook delen we onze inzichten – én halen nieuwe inzichten op – via deelname aan meetings en scholingen. We werken nauw samen met afdeling Diëtetiek van Ziekenhuis Gelderse Vallei voor vragen als: Hoe maak je Eetscore in de praktijk van de diëtist?  Voor welke doelgroepen is Eetscore goed toepasbaar? Ook worden via het netwerk van Dietetiek 1e en 2e lijns diëtisten uit de regio gevraagd mee te denken over de inzetbaarheid van Eetscore. Naast de experts van Wageningen University & Research en zorgprofessionals van Ziekenhuis Gelderse Vallei, is Huisartsen Gelderse Vallei betrokken voor implementatie in de eerste lijn. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten brengt expertise in over voedings- en dieetadvisering. Samen met het Voedingscentrum optimaliseren we de voedingsadviezen zoals beschreven in de Eetscore. Wij sparren graag met u over de innovatieve Eetscore aanpak op:  

Neem bij interesse in deze events contact op met Anne Slotegraaf.

Scholing huisartsen in opleiding

Dit voorjaar gaf Anne Slotegraaf, projectleider Eetscore, de scholing ‘Voeding in de behandeling bij chronisch zieken’ aan huisartsen in opleiding van RadboudUMC. De Eetscore werd door de huisartsen in opleiding positief ontvangen. De Eetscore neemt weinig tijd in beslag, omdat patiënten de vragenlijst thuis al kunnen invullen. De Eetscore kan zo voedingsadvies integreren in een consult. ‘Het zou de communicatie en overdracht tússen zorgverleners vergemakkelijken’, aldus een van de huisartsen. ‘De Eetscore laat in  één oogopslag zien waar de knelpunten in de voeding zitten. De praktische tips die de Eetscore geeft, kun je als huisarts gebruiken als houvast’.

eHealth

In samenwerking met de ontwikkelaars van de eHealth-omgeving van Ziekenhuis Gelderse Vallei is een plan opgesteld om de Eetscore te integreren in eZorg. Daardoor kunnen zorgprofessionals de scores en voedingsadviezen van patiënten inzien, waardoor de voedingsadviezen van Eetscore bespreekbaar worden gemaakt in de zorgpraktijk.

Eetscore

De Eetscore is in 2014 ontwikkeld en gevalideerd aan Wageningen University & Research. De Eetscore is een korte online vragenlijst en beoordeelt in welke mate iemand voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding. Het resultaat wordt direct vertaald naar voedingsadvies op maat. De Eetscore geeft zorgverleners inzicht in de voedingsgewoonten van patiënten én biedt zo een handvat om dit bespreekbaar te maken in de zorgpraktijk. Patiënten kunnen met de praktische tips zelf aan de slag om hun voeding te verbeteren.

Het ZonMw-project Eetscore Transmuraal werkt aan de inbedding van de Eetscore in de eerste en tweede lijn. Hiervoor worden wensen van zowel patiënten als zorgprofessionals uit de eerste- en tweede lijn in kaart gebracht. Inmiddels worden verschillende onderzoeken uitgevoerd met als focus het evalueren van de huidige voedingszorg.  

Contact: Anne Slotegraaf, projectleider Eetscore


Meer informatie:


Voorbeelden van eerdere bijeenkomsten waar Eetscore aanwezig was:

  • 9 mei 2018: Scholing ‘voeding in de behandeling bij chronisch zieken’  voor huisartsen in opleiding van RadboudUMC
  • 22 mei 2018: Diagnose Voeding en Gezondheid, informatiemarkt, Eetscore was hier samen met NutriProfiel.
  • 18 juni 2018: Eetscore presentatie bij het Voedingscentrum. Naar aanleiding van deze bijeenkomst gaat het Voedingscentrum haar expertise inzetten in het optimaliseren van het voedingsadvies van Eetscore.

RT @GelderseVallei: Diëtist Mirjam Holverda & fysiotherapeut Linda van de Worp delen vanavond tijdens het webinar community of practice Bet…
#Zorgopleidingen | Verpleegkundigen hebben in de opleiding behoefte aan meer kennis over overgewicht, oorzaken en g… https://t.co/4g70gznvl8
#Dementie, #Leefstijl | Mooie samenwerking tussen @WUR, @MaastrichtUMC en 5 andere centra in de MOCIA-leefstijlstud… https://t.co/cR9jj5MIbJ

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.