17 APRIL 2017

Rol medisch specialist voor creëren gezond gedrag

Half maart vond het Nationaal Congres van de Federatie Medisch Specialisten plaats met als thema ‘Medisch Specialist 2025’. Eén van de speerpunten hierin is ‘Betrokken bij gezond gedrag’. In de bijhorende Toolkit is het visiedocument van de Medische Staf van Ziekenhuis Gelderse Vallei opgenomen en de rol van de Alliantie Voeding in de Zorg.

Rol medisch specialist voor creëren gezond gedrag

De ambitie van de Federatie Medisch Specialisten is om in 2025 aantoonbaar tot de beste zorg ter wereld te behoren. Op het congres zijn vier speerpunten gelanceerd om dit te kunnen realiseren. Via een website en een Toolkit worden medisch specialisten ondersteund om verandering in hun organisatie in gang te zetten. Juist de medisch specialist kan de patiënt concrete handvaten bieden met betrekking tot preventie. In de Toolkit ‘Betrokken bij gezondheid en gedrag’ zijn het visiedocument van de Medische Staf van Ziekenhuis Gelderse Vallei en een presentatie over de rol Alliantie Voeding in de Zorg opgenomen als inspiratie.

Voeding in de Zorg

Voor het integreren van voeding en bewegen in de zorg werken de medisch specialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei nauw samen met de Wageningen University & Research aan onderzoek en toepassing van de opgedane kennis in de praktijk. Vanuit de Alliantie Voeding worden research en innovatieprojecten opgezet. De ambitie is resultaten ook uit te rollen over in Nederland. In 2016 legden de medisch specialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei hun visie op de rol van voeding en bewegen in de behandeling vast. Dit document wordt via de Toolkit beschikbaar gesteld. Op het congres was Flip Kruyt, Chirurg in Ziekenhuis Gelderse Vallei en bestuurslid Alliantie Voeding, aanwezig om de ontwikkelingen toe te lichten.

Federatiecongres ‘Medisch Specialist 2025’

Op het eerste Federatiecongres ‘Medisch Specialist 2025’ presenteerde de Federatie haar haar visie op de toekomst aan medisch specialisten, aios en andere professionals in de zorg. De ambitie is hoog: "In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld.”


Meer lezen: 


#GoedeZorgProefJe I Samenwerken aan een gezonder voedingsaanbod in ziekenhuizen. Dank diëtisten van @ZkhsAmstellandhttps://t.co/Gyr7F3ol2H
Via projecten uit de Regio Deal Foodvalley kan voeding een stevigere rol in de preventieve en curatieve gezondheids… https://t.co/xYivB4soBK
Vijf Belgische en vier Nederlandse ziekenhuizen, waaronder @ArthurvanZanten @GelderseVallei onderzoeken de rol van… https://t.co/31d9wh7ky3

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.