• Begin
  • 04 oktober 2022
  • |
  • Einde
  • 07 oktober 2022
  • |
  • Locatie
  • online
  • |
  • Meer informatie

European Nursing Congress

Dit jaar wordt voor de zesde keer het European Nursing Congres georganiseerd met als thema ’Future proof nursing – Nurses as key drivers of change’. Verpleegkundigen, onderzoekers, opleiders, beleidsmedewerkers en anderen delen hun expertise, onderzoek, best practices en verhalen.

European Nursing Congress

Omdat bij toekomstbestendige verpleegkunde het thema duurzaamheid belangrijk is, vindt deze editie volledig online plaats. Er is ook veel aandacht voor opleiding en onderwijs.

Hylkje Algra, docent opleiding verpleegkunde bij Christelijke Hogeschool Ede, deelt op het congres het abstract Facilitators and barriers for lifestyle counselling and related collaboration in healthcare, waarbij ze speciaal aandacht heeft voor verpleegkundigen. In haar presentatie vertelt ze de resultaten van onderzoek voor de Coalitie Preventie Regio Foodvalley naar het bespreekbaar maken van leefstijl door artsen en (praktijk)verpleegkundigen en de onderlinge samenwerking die hiervoor nodig is.