• Begin
 • 12 februari 2021
 • 10:30 uur
 • |
 • Einde
 • 12 januari 2021
 • 12:00 uur
 • |
 • Locatie
 • Online
 • |
 • Meer informatie

Kick-off onderzoeksprogramma Gezonde en duurzame eetomgeving

Vrijdag 12 februari vindt vanuit de Regio Deal Foodvalley de digitale kick-off plaats van het meerjarige onderzoeksprogramma Gezonde en duurzame eetomgeving. Regionale partijen vanuit gemeenten, midden- en kleinbedrijven, ziekenhuizen, zorginstellingen, restaurants, cafés, retail en andere lokale initiatieven zijn nadrukkelijk uitgenodigd voor deze startbijeenkomst én om deel te nemen aan het onderzoeksprogramma. Zo werken we samen om een gezond en duurzaam aanbod te creëren en onderzoeken. Iedereen die zich betrokken voelt of wil zijn bij het thema gezonde en duurzame eetomgeving is daarom van harte welkom!

Kick-off onderzoeksprogramma Gezonde en duurzame eetomgeving

De Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht werken binnen de Regio Deal Foodvalley met verschillende partners samen aan een gezonde en duurzame eetomgeving. Zij richten zich hierbij specifiek op wijken, het MKB (midden- en kleinbedrijf), horeca, ziekenhuizen en zorginstellingen. De regio dient als proeftuin om er vervolgens landelijk lering uit te trekken en zo de transitie richting gezondere en duurzamere voedselconsumptie te versnellen. Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht zullen binnen het programma lerend onderzoek verrichten en sluiten graag aan bij nieuwe plannen en bestaande initiatieven in de regio (provincie Gelderland/Utrecht).

Gezonde Zorg
De afdeling Consumptie en Gezonde Leefstijl van Wageningen Universiteit gaat samen met het voedingsziekenhuis Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Alliantie Voeding in de Zorg onderzoek doen naar gezonde eetomgevingen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de provincies Gelderland en Utrecht. De Alliantie Voeding in de Zorg werkt in opdracht van het ministerie van VWS in het project Goede Zorg Proef Je aan een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen, één van de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord.  Via het onderzoeksprogramma uit de Regio Deal Foodvalley wordt lering getrokken om de transitie richting gezondere en duurzamere voedselconsumptie ook landelijk te versnellen.

Meer lezen: