07 MAART 2022

Hoe implementeer je leefstijlinterventie ProMuscle in de praktijk?

De leefstijlinterventie ProMuscle is in de praktijk effectief gebleken in het behoud van spiergezondheid in thuiswonende ouderen. Maar hoe implementeer je dit programma succesvol op bredere schaal in de praktijk? Promovendus bij UMC Utrecht Patricia te Pas- van der Laag onderzoekt dit binnen de PUMP-fit-studie waarbij kennis samengebracht wordt met expertise en behoeften van professionals in de eerste lijn en van zorg- en welzijnsorganisaties in Regio Foodvalley.

Hoe implementeer je leefstijlinterventie ProMuscle in de praktijk?

Afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de ProMuscle in de Praktijk-interventie. De interventie is ontwikkeld door Wageningen University & Research (WUR) met als doel de spiergezondheid van thuiswonende ouderen te behouden met voeding en beweging zodat senioren langer gezond en zelfstandig kunnen blijven. De interventie bleek effectief, is geregistreerd bij het RIVM en werkt ook in verschillende settingen in de praktijk. Recent promoveerde Berber Dorhout hierop. Nu is het tijd om het programma verder uit te rollen op een duurzame manier, maar daarvoor is eerst meer inzicht nodig. 

In de praktijk

‘Het hogere doel van de PUMP-fit studie is dat ProMuscle een groter aandeel ouderen bereikt en zo hun gezondheid verbetert. Helaas zie je vaak dat nieuwe interventies niet goed landen in de praktijk. Dat willen we voorkomen met de ProMuscle-interventie,’ vertelt Patricia. ‘Daarom doen we met de PUMP-fit-studie eerst inzicht op in wat gebruik van het programma in de weg kan staan of juist kan stimuleren. Welke acties moeten ondernomen worden om de belemmeringen weg te nemen?’

Samenwerking

De PUMP-fit-studie is mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Foodvalley. Onderzoekers van UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en de WUR werken in deze studie samen met organisaties in het zorg- en welzijnsdomein en Alliantie Voeding in de Zorg faciliteerde daarin. Patricia: ‘We hebben veel gehad aan de het regionale netwerk Voeding en Ouderen van Alliantie Voeding in de Zorg. Zo kwamen we vanaf het begin in contact met regionale stakeholders als de gemeente, sportservices, diëtisten en fysiotherapiepraktijken. Daardoor konden we bekendheid geven aan de studie, zorgprofessionals werven, hen onderling laten samenwerken en makkelijk vragen stellen. Dat was goed voor de betrokkenheid van stakeholders bij ons project, zoals VVT Norschoten en Charim.’ Uiteindelijk draagt alle samenwerking bij aan de borging van de interventie en uiteindelijk bij het realiseren van de Regio Deal-ambities.

Belemmeringen in kaart gebracht

Afgelopen jaar heeft het PUMP-fit-team samen met elf praktijken bestaande uit leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten uit onder andere de regio Ede, Veenendaal en Barneveld in kaart gebracht welke factoren de implementatie van een interventie als ProMuscle belemmeren. Ook is bekeken welke factoren er al in de literatuur bekend zijn. Tot slot heeft het team ouderen gevraagd waarom zij wel of niet meedoen aan een dergelijke interventie. Factoren zoals kosten, interne en externe samenwerking en motivatie bleken belemmerende factoren te zijn voor implementatie.

Oplossingen voor belemmeringen

Patricia ontwikkelt momenteel passende strategieën voor de belemmerende factoren. Dat doet ze onder andere samen met Berber Dorhout, die betrokken blijft bij het vervolg van het onderzoek vanuit Hogeschool Utrecht en WUR. ‘We maken nu een toolbox waarbij we zorgprofessionals begeleiden bij het nemen van de juiste stappen en acties om de belemmeringen weg te nemen ,’ vertelt ze. Daarna start een pilotstudie om de eerste strategieën gericht op de ervaren belemmeringen rond financiering van het programma en kennis over het programma te testen. ‘We evalueren dan of die strategieën haalbaar en werkzaam zijn in de praktijk en of het ertoe bijdraagt dat de interventie succesvol wordt geïmplementeerd.’ De evaluatie richt zich voornamelijk op de ervaringen van de zorgprofessionals. Na het pilotonderzoek start een grootschaliger implementatieonderzoek waar meer gemeentes en praktijken binnen Regio Foodvalley aan zullen deelnemen.

Preventie

Uiteindelijk moet de PUMP-fit-studie ervoor gaan zorgen dat de ProMuscle-interventie duurzaam geïmplementeerd wordt, eerst binnen Regio Foodvalley en later ook daarbuiten. Ziekenhuis Gelderse Vallei is partner in de Regiodeal Foodvalley en juicht het toepassen van de ProMuscle Interventie toe. Fysiotherapeut Ellen Oosting van Ziekenhuis Gelderse Vallei was eerder ook betrokken bij onderzoek naar de ProMuscle Interventie. ‘We vinden het in Ziekenhuis Gelderse Vallei enorm belangrijk dat mensen zo fit mogelijk zijn, juist ook als ze in het ziekenhuis komen voor behandeling,’ legt Ellen uit. ‘De ProMuscle Interventie is een belangrijke toevoeging op de zorgnetwerken die we reeds met elkaar hebben. Patricia droomt verder: ‘Het is natuurlijk mooi als later meer zorgprofessionals en ouderen ervan kunnen profiteren, want uiteindelijk is de gezondheid, de gezondheidszorg en de preventie een gezamenlijk goed.’ Zo kan de studie bijdragen aan de preventie van aandoeningen die verband houden met het verlies van spiermassa en zo ouderen langer fit en vitaal kunnen blijven. ‘Preventie is echt de toekomst voor de gezondheidszorg,’ aldus Patricia.

Meer lezen


#darmkankermaand | Gezonde voeding kan in 50% van de gevallen darmkanker voorkomen. Daarom zijn we erg blij dat… https://t.co/b7AM8yTwuH
Wil je meer weten over ons onderzoek naar voeding bij ouderen en de toepassing ervan? 👉https://t.co/ObLVrGxVjy
#kennisdelen, #ouderen | De juiste voeding kan het verschil maken voor ouderen, die vaak chronische ziekten hebben.… https://t.co/bh6dxbvULs

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.