23 NOVEMBER 2018

Nationaal Preventieakkoord - Een gezonder Nederland

Vandaag tekende ook de Alliantie Voeding in de Zorg het Nationaal Preventieakkoord. Samen met staatssecretaris Paul Blokhuis en vele andere partijen is getekend voor een samenhangend pakket met maatregelen om Nederland gezonder te maken. In de thematafel overgewicht zet de Alliantie Voeding zich in om gezonde voeding en preventie in de zorg te bevorderen.

Nationaal Preventieakkoord - Een gezonder Nederland

Menrike Menkveld, manager Alliantie Voeding tekent het Nationaal Preventieakkoord

Kijken: Menrike Menkveld, manager Alliantie Voeding in de Zorg over het Nationaal Preventieakoord.

Het aanpakken van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht vormt de kern van het Nationaal Preventieakkoord, omdat ze verreweg de grootste oorzaak voor ziektelast in Nederland zijn. De thematafel overgewicht heeft als pijlers: gezond eten bevorderen, meer en beter sporten en bewegen aantrekkelijker maken, en een gezondere omgeving en passend zorgaanbod creëren. Daarbij zijn o.a. volgende ambities gesteld:

  • In 2040 is het overgewicht- en obesitasniveau teruggebracht naar het niveau van 22 jaar geleden.
  • In 2040 is er een evenredige daling van het aantal Nederlanders dat lijdt aan obesitas gerelateerde ziekten, zoals diabetes mellitus type 2, hart-, vaat-, leverziekten en kanker.

De Alliantie Voeding in de Zorg - de samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate en Wageningen University & Research – werkt in de thematafel overgewicht aan diverse trajecten uit  het akkoord. Samen met ons netwerk bouwen we voort op best practices en rollen we expertise over voeding en bewegen in de zorg breed uit. De focus ligt op het creëren van een gezond voedingsaanbod in Nederlandse ziekenhuizen, het geven van evidence-based voedingsadvies op maat bij obesitas en chronische aandoeningen en op de inzet van voedingskennis in opleidingen van zorgprofessionals.

Hét Voedingsziekenhuis

De Schijf van Vijf is de basis van een gezond voedingspatroon. Een gezonder voedingsaanbod in ziekenhuizen draagt bij aan herstel van patiënten, aan een gezonde werkomgeving voor het personeel en aan een gezondere keuze voor bezoekers. De ervaring en koploperspositie van Ziekenhuis Gelderse Vallei, hét Voedingsziekenhuis, vormt hiervoor een richtsnoer. Met het ministerie van VWS en andere partijen zullen we richtlijnen en een koplopersgroep opzetten. Het streven is dat in 2025 in de helft van alle ziekenhuizen het voedingsaanbod gezond is en dat ook andere zorginstellingen een gezonder voedingsaanbod realiseren.

Optimale voedingszorg verder verspreiden

De complexe problematiek rond overgewicht en obesitas vraagt om samenwerking in een sluitende keten van preventie en zorg. Het meenemen van de situatie van gezin of individu is daarbij essentieel. Ziekenhuizen hebben een belangrijke rol in het adressen van een gezonde leefstijl en het actief doorverwijzen na signaleren van overgewicht. Met Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate worden specifieke voedingsinterventies in de medische behandeling en in de ketenzorg doorontwikkeld en verder verspreid. Ervaringen met behandelprogramma's, zoals voor kinderen met overgewicht en voor volwassenen met ernstige obesitas, worden breed uitgerold. Initiatieven met ziekenhuis, kennisinstellingen, (ketenzorg)partners en Gemeente Ede op het gebied van voedingsadvies op maat en het stimuleren van een gezonde keuze zullen via een regionale aanpak verder gebracht worden.

Voedingskennis bij zorgprofessionals

Om de aandacht voor leefstijl in de zorg te verhogen is meer kennis over gezonde voeding, bewegen, leefstijl en achterliggende factoren bij obesitas nodig in de opleidingen van zorgprofessionals. Samen met het ministerie van VWS, het Platform Overgewicht Nederland en andere partijen zet de Alliantie Voeding in de Zorg zich hiervoor in. Het voedingsonderwijs van Wageningen University & Research kan medische en zorgopleidingen en nascholingen verrijken met kennis van voeding en gezondheid.

Thematafel overgewicht:
Alliantie Voeding in de Zorg, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Club van Elf, Diabetesvereniging Nederland, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Fietsersbond, GGD GHOR Nederland, GroentenFruithuis (GFH), Hogescholen Sport Overleg (HSO), IVN Natuur & Gezondheid, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Koninklijke Horeca Nederland, MBO Raad, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), MKB Nederland, NL Actief, NOC*NSF, Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), PO-Raad, Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), Sociaal Werk Nederland, Stichting Special Heroes Nederland, Vereniging Nederlandse Cateraars (Veneca), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN), VNO-NCW, VO-raad, Wandelnet, Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Meer info:

27.11.2018 Menrike Menkveld, manager Alliantie Voeding in de Zorg over het Nationaal Preventieakoord
• 23.11.2018 Nationaal Preventieakkoord verbetert gezondheid van alle Nederlanders – website Ministerie van VWS
• April 2018 Manifest ‘Naar voeding op maat in de medische zorg’ – nav strategisch beraad
• 16.11.2018 Bijdrage van twintig miljoen van het Rijk voor Foodvalley 
• 16.11.2018 Ruim 200 miljoen euro voor 12 Regio Deals -  website Ministerie van VWS#GezondeEetomgeving | De gezonde keuze de makkelijke keuze maken, dat zou toch logisch moeten zijn. Daarom is onze… https://t.co/StHRgm0JQ8
#kennisdelen, #obesitas | Wat is de beste behandeling van obesitas? Hoe word je gezond zwanger na een maagverkleini… https://t.co/RByGyoow6y
#onderwijs | Leren van elkaars discipline & kennis opdoen over voeding bij ziekte - dat is het doel van een nieuwe… https://t.co/ctBxQuSd0X

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.