17 SEPTEMBER 2020

Platform Voeding Nederland verbindt professionals in voeding

Platform Voeding Nederland is een samenwerkingsverband tussen 7 partijen, waaronder de Alliantie Voeding in de Zorg, met autoriteit op het gebied van voeding. Het platform is ontstaan vanuit de behoefte aan eenduidige, wetenschappelijk onderbouwde informatie over voeding richting (zorg)professionals. Het platform richt zich op het bevorderen van onderbouwde informatie, adviezen én scholing op het gebied van voeding, door samenwerking en afstemming. Platform Voeding Nederland bestaat uit het Voedingscentrum, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Vereniging Arts en Leefstijl, Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, Alliantie Voeding in de Zorg, Diëtisten Coöperatie Nederland en de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen.

Platform Voeding Nederland verbindt professionals in voeding

Samen voor juiste informatie over voeding
De samenwerkende partijen bundelen de krachten omdat juist over voeding veel versnipperde informatie bestaat. Dr Kirsten Berk (diëtist-onderzoeker, Diëtisten Coöperatie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten): “Er komt veel informatie over voeding voorbij in de (social) media, soms wetenschappelijk onderbouwd, maar vaak ook niet. Hierdoor kan verwarring ontstaan bij zowel zorgprofessionals als hun patiënten/cliënten.” Bovendien is er in toenemende mate behoefte bij zorgprofessionals aan informatie over gezonde voeding. “We vinden het belangrijk dat de informatie over voeding, die vanuit diverse partijen wordt gegeven aan professionals, eenduidig is”, aldus Dr Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum. De Richtlijnen goede voeding en Voedingsnormen vormen de basis van de adviezen voor gezonde voeding. Voor mensen met bepaalde aandoeningen vormen deze richtlijnen ook het uitgangspunt. Er kan van deze richtlijn worden afgeweken op basis van onderbouwde voedingsadviezen uit diverse ziekte-specifieke richtlijnen, onder begeleiding van een professional. 

Scholing in voeding
Vanuit Platform Voeding Nederland is de werkgroep ‘Voeding in het geneeskundecurriculum’ gestart. In deze werkgroep werken de partners van het platform samen met de landelijke geneeskunde opleidingen om bestaand voedingsonderwijs breed te implementeren en waar nodig nieuw materiaal te ontwikkelen. Ir Menrike Menkveld (Alliantie Voeding in de Zorg): “Er is al veel moois ontwikkeld, we hoeven niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden. Daarbij willen we hiaten in het voedingsonderwijs opvullen door nauwe afstemming met Wageningen Universiteit en Student & leefstijl”. Voorbeelden zijn de gemeenschappelijke stages van studenten geneeskunde en Human Nutrition & Health en het doorontwikkelen van voeding-MOOCs (Massive Open Online Courses) voor artsen. Platform Voeding Nederland denkt ook mee in het project ‘Overgewicht en Leefstijl in Zorgopleidingen’, dat de Alliantie Voeding in de Zorg uitvoert voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de ambities van het Nationaal Preventieakkoord op dit domein te realiseren. 

Over Platform Voeding Nederland
Vanaf 2018 zijn de partijen de samenwerking gestart. Dr Annet Roodenburg (Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen): “Bij een eerste gesprek bleken er zoveel gemeenschappelijke uitdagingen te zijn, dat we het initiatief een vervolg en de naam Platform Voeding Nederland hebben gegeven. Op deze manier willen we professionals verbinden en inspireren om aan de slag te gaan met onze visie op voeding.” 

Lees meer op website van Platform Voeding Nederland.


#hartenvaatziekten | Ook buiten de #Hartweek om hebben we aandacht voor hart- en vaatziekten. We doen doorlopend on… https://t.co/WiZv84LZoL
#oncolife2022 | @GelderseVallei en @Rijnstate deelden op ons ONCO-LIFE- congres hun ervaring met hun prehabilitati… https://t.co/c4xjOVlzaW
#oncolife2022 | Op het ONCO-LIFE-congres bleek hoeveel kennis rond #voeding, #bewegen en #kanker al wordt toegepast… https://t.co/r0nudjxTef

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.