Interview met Tom van Loenhout

Wat voor werk doe je en hoe is dat verbonden met Alliantie Voeding in de Zorg?

‘Ik ben cardioloog, waarbij ik mensen behandel voor hart- en vaatziekten. Daarnaast ben ik al bijna acht jaar voorzitter van het bestuur van Alliantie Voeding in de Zorg. Die twee posities versterken elkaar: door Alliantie Voeding in de Zorg weet ik veel over de impact van voeding en beweging bij verschillende ziektebeelden en dat gebruik ik in mijn werk als specialist. En als arts kan ik met meer autoriteit vertellen hoe belangrijk leefstijl is bij verschillende ziektebeelden, onder andere omdat ik weet ik waar ik over praat en doordat ik praktijkvoorbeelden kan geven van waar leefstijl toe leidt. Zo heb ik meer overtuigingskracht bij zowel mijn patiënten als beleidsmakers.

Als voorzitter houd ik me bezig met strategische ontwikkelingen en stuur ik voornamelijk op een wetenschappelijke basis voor voedingsadvies ter verbetering van de gezondheid. Wat is bewezen voor specifieke patiëntengroepen en wat werkt in de praktijk? We doen meerdere onderzoeken naar de rol van leefstijl bij patiëntgroepen om zorg en onderwijs te verbeteren. Zo werk ik mee aan de Voed Je Beter-studie, een gerandomiseerde interventiestudie naar het effect van voeding tijdens de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. Ook brengen we het huidige zorgpad in kaart, wat helpt om de onderzoeksresultaten daadwerkelijk toe te passen in de zorgpraktijk, met als uiteindelijk doel dat patiënten meer volgens de Richtlijnen Goede Voeding gaan eten.’


Hoe overtuig je patiënten van het belang om met leefstijl aan de slag te gaan?

‘Als specialist heb je weinig tijd om uitgebreid in te gaan op leefstijl, maar ik benadruk het belang omdat het aantoonbaar je levensduur verlengt en gezonde levensjaren verhoogt. Ik leg uit dat gezonder eten en meer bewegen positieve invloed hebben op veel vlakken van hart- en vaatziekten; medicijngebruik en bijwerkingen, terugkeer van cardiometabole events zoals hartinfarcten, ziekte-uitkomsten, andere ernstige ziektes, ziekenhuisopnames en overleving. Ik probeer patiënten er vooral op te wijzen dat ze door een betere leefstijl zich op korte termijn al prettiger voelen, dat ze bijvoorbeeld meer energie hebben.’ 

Wat voor ontwikkelingen heb je de afgelopen jaren gezien rond persoonsgericht, evidence based voedingsadvies in de zorg?

‘Inmiddels is eigenlijk iedereen er binnen de ziekenhuiswereld van overtuigd dat leefstijl belangrijk is, maar leefstijladvies tijdens een consult of een gezond voedingsaanbod is nog niet vanzelfsprekend. Dat ziekenhuizen dit willen veranderen blijkt uit het gegeven dat er inmiddels al 53 ziekenhuizen via ons project Goede Zorg Proef Je hun voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers verbeteren. Ook vindt vrijwel iedereen dat je mensen moet verleiden om de gezondere keus te maken, dat het eten lekker is en er goed uitziet. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft als hét Voedingsziekenhuis laten zien dat het kan en deelt als koploper kennis en expertise via Goede Zorg Proef Je.

Ook zien we dat ziekenhuizen en zorginstellingen op nieuwe manieren werken aan het verbeteren van de eiwitinname van patiënten. Dankzij ons onderzoeksproject Cater with Care© werd duidelijk dat patiënten te weinig eiwit binnenkrijgen voor herstel en hebben we innovatieve producten ontwikkeld en onderzocht of die helpen bij het innemen van de eiwitnorm. Mensen kunnen nu producten kiezen die ze lekker vinden en die aansluiten bij de voedingsbehoefte voor herstel. Met het project Goede Zorg Proef Je hebben we een brochure gemaakt om de eiwit- en energierijke maaltijden en tussendoortjes meer aan te laten sluiten op basis van de Richtlijnen Goede Voeding en biedt meer gezonde en plantaardige opties.’

Wat voor ontwikkelingen heeft Alliantie Voeding in de Zorg de afgelopen vijftien jaar meegemaakt?

‘In het begin waren we roepende in de woestijn. We begonnen klein en lokaal, maar zijn ook meteen in gesprek gegaan met de overheid, bedrijven en gezondheidsorganisaties en merkten dat het initiatief zeer relevant werd gevonden. Ziekenhuis Gelderse Vallei was de enige in Nederland die voeding een belangrijk onderdeel van zorg vond. En zelfs binnen ons ziekenhuis was er aanvankelijk scepsis. Als stafvoorzitter van de medisch specialisten en later als lid van de Raad van Bestuur heb ik altijd veel gelobbyd om vakgroepen verder te betrekken en het onderwerp te borgen in beleid. Alliantie Voeding in de Zorg is niet de enige die voor voeding in de zorg pleitte, maar we zijn wel een belangrijke aanjager binnen de trend en werken we samen met diverse andere partijen.

Ook zijn we afgelopen jaren enorm gegroeid in netwerk en impact, mede doordat zowel in Ziekenhuis Gelderse Vallei als in Rijnstate artsen actief zijn in onderzoek en vier zelfs buitengewoon hoogleraar zijn, die weer onderzoek aanjagen, kennis implementeren en het netwerk vergroten. Daarnaast onderscheiden we ons door de samenwerking met Wageningen University & Research die al meer dan 50 jaar onderzoek doet naar effecten van voeding en leefstijl op gezondheid en op verblijf voor, tijdens en na ziekenhuisopname. Daardoor werken we samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dragen bij aan het realiseren van de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord.’


Wat wens je ons toe?

‘Met voeding en leefstijl boeken we al veel gezondheidswinst bij de patiënt en verhogen we zijn kwaliteit van leven. Mijn wens is om dat te maximaliseren. Ik hoop dat we waarde blijven toevoegen middels verder wetenschappelijk onderzoek, het toepassen van de opgedane kennis in de zorg en het bieden van ondersteuning om een gezondere leefstijl op te pakken en vol te houden. Ik hoop ook dat we met meer partners, van overheid tot marktpartijen, op lokaal tot internationaal niveau, kunnen samenwerken. Want als je impact wilt hebben moet je massa hebben.

Ik vind ook dat we door moeten gaan met hetgeen waarvan we hebben aangetoond dat werkt. Zo heeft Goede Zorg Proef Je in korte tijd aantoonbaar veel bereikt en dat moeten we voortzetten en uitbouwen.’


Met wat ben je op de foto gegaan dat voor jou persoonsgericht, evidence based voedingsadvies in de zorg symboliseert?

‘Met een prei en met bosuitjes, omdat die behoren tot gezond eten. Bovendien staat het voor mij voor zelf koken, wat leidt tot meer waardering en bewustzijn van je eten. Daarnaast gebruik je vaak minder bewerkte producten als je zelf kookt, waardoor je minder zout binnenkrijgt. En als cardioloog wil ik het belang van zoutvermindering onderstrepen.’ 

Verder lezen

Tom van Loenhout

Voorzitter Alliantie Voeding in de Zorg en cardioloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei

#darmkankermaand | Gezonde voeding kan in 50% van de gevallen darmkanker voorkomen. Daarom zijn we erg blij dat… https://t.co/b7AM8yTwuH
Wil je meer weten over ons onderzoek naar voeding bij ouderen en de toepassing ervan? 👉https://t.co/ObLVrGxVjy
#kennisdelen, #ouderen | De juiste voeding kan het verschil maken voor ouderen, die vaak chronische ziekten hebben.… https://t.co/bh6dxbvULs

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.