08 MAART 2022

Al 15 jaar richtinggevend in onderzoek en toepassing van voeding in de zorg

Dit jaar zet Alliantie Voeding in de Zorg zich al vijftien jaar intensief in om met wetenschappelijk onderbouwd voedingsadvies de gezondheid van patiënten te bevorderen. Door samenwerking te stimuleren en te faciliteren en het belang van voeding en leefstijl bij ziekte en herstel onder de aandacht te brengen hebben we veel onderzoeken opgestart en worden nieuwste inzichten toegepast in de zorgpraktijk. Dit jaar vieren we wat er allemaal is bereikt en kijken we vooruit naar wat ons nog te doen staat.

Al 15 jaar richtinggevend in onderzoek en toepassing van voeding in de zorg

Op 3 juli 2007 startte de Alliantie Voeding Gelderse Vallei als samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede en de afdeling Humane Voeding van Wageningen University & Research (WUR). Later kwam Rijnstate er als kernpartner bij. We verbinden voedingswetenschap met medische zorg en willen in en vanuit het ziekenhuis de gezondheid verbeteren met evidence based voedingsadvies. We hebben veel onderzoeksprojecten opgezet waarin onderzoekers, artsen, paramedici, promovendi en studenten samenwerken. Ook hebben we een breed netwerk betrokken, bestaande uit onder andere zorgverzekeraars, bedrijven en overheden. ‘We zijn er trots op dat resultaten en nieuwe innovaties ook daadwerkelijk in zorg en preventie worden ingezet om gezondheid te verbeteren,’ vertelt Tom van Loenhout, cardioloog en voorzitter Alliantie Voeding in de Zorg. ‘En we zijn er trots op dat we een grote rol spelen in beleid, in uitrol van onze expertise rondom goede voeding in de zorg en in het inbedden van voeding en leefstijl in zorgopleidingen.’

Welke resultaten boekten we?

Afgelopen vijftien jaar hebben we aantoonbaar impact gemaakt. Naast nieuwe kennis hebben we wetenschappelijk gefundeerde tools ontwikkeld waarmee we de voedingszorg kunnen verbeteren, zoals de inzet van Eetscore en gepersonaliseerd voedingsadvies via NutriProfiel®. Daarnaast hebben we nieuwe concepten opgezet, zoals het Voedingsziekenhuis en het Reuk- en Smaakcentrum®. Ook hebben we met bedrijven en kennisinstellingen productinnovaties ontwikkeld, zoals eiwitverrijkte voeding via Cater with Care®. Daarnaast doen we veel meer onderzoek naar de rol van voeding bij ziekte en herstel, mede doordat drie medisch specialisten buitengewoon hoogleraar zijn aan de Wageningen Universiteit: prof. dr. Ben Witteman en prof. dr. Arthur van Zanten vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei en prof. dr. Eric Hazebroek vanuit Rijnstate. Als partner in het Nationaal Preventieakkoord en in de Regiodeal Foodvalley werken we bovendien met de landelijke overheid aan meer aandacht voor voeding in de zorg en rollen onze ervaring uit naar ziekenhuizen en zorginstellingen.

Wat willen we nog bereiken?

Komende jaren willen we ons expertisecentrum verder uitbouwen. Zowel op inhoud door het opdoen van kennis als op toepassing, waarbij we ons de vraag stellen hoe leefstijl op efficiënte, persoonlijke en betaalbare wijze onderdeel kan zijn van de behandeling en bovenal dat dit aansluit bij de wens van de patiënt. We blijven daarom ook patiënten actief betrekken in onze programma’s. Ook richten we ons in de nabije toekomst op andere zorginstellingen dan ziekenhuizen. Zo starten we meer onderzoek naar de rol van voeding binnen de revalidatie en verkennen we mogelijkheden in en met de GGZ. Daarbij blijven we gericht op kennis delen, via publicaties, congressen en gesprekken. Tom vult aan: ‘Want een gezonde leefstijl, juist ook bij (risico op) ziekte en rondom operatie, is van groot belang om vitaliteit te bevorderen en ons als maatschappij gezonder te krijgen.’

Lustrumactiviteiten

Komend jaar staan we op diverse manieren stil bij ons vijftienjarig bestaan. Zo onderstreept een speciaal lustrumlogo dat we ons al vijftien jaar inzetten voor patiëntgericht en evidence based voedingsadvies. Daarnaast zullen vijftien ambassadeurs komend jaar hun ervaring delen en vooruitblikken. Lees het eerste interview met dr. ir. Renate Winkels. Op onze lustrumpagina zullen we de activiteiten aankondigen. We maken subsidies beschikbaar voor twee onderzoeksvoorstellen en dit najaar gaat het Food for Thought-congres over de vraagstukken van de toekomst: Hoe passen we bestaande kennis toe en wat moeten we weten over onderliggende mechanismen van de rol van voeding - ook in relatie tot bewegen, slaap en stress - in behandeling en herstel? En nu het weer kan organiseren we voor onze verjaardag in juli een feestelijke borrel. Zo willen we allen die zich inzetten voor projecten en die hebben geholpen om Alliantie Voeding in de Zorg op te bouwen bedanken en het netwerk versterken. Houd onze agenda of de lustrumpagina in de gaten of mail ons via info@alliantievoeding.nl 

Lees meer#darmkankermaand | Gezonde voeding kan in 50% van de gevallen darmkanker voorkomen. Daarom zijn we erg blij dat… https://t.co/b7AM8yTwuH
Wil je meer weten over ons onderzoek naar voeding bij ouderen en de toepassing ervan? 👉https://t.co/ObLVrGxVjy
#kennisdelen, #ouderen | De juiste voeding kan het verschil maken voor ouderen, die vaak chronische ziekten hebben.… https://t.co/bh6dxbvULs

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.