01 APRIL 2022

Alliantie Voeding in de Zorg sluit zich aan bij Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

Ondervoeding heeft grote gevolgen voor het zelfstandig functioneren en de participatie, vitaliteit en herstel bij ouderen. Ruim één op de vijf ouderen in Nederland is ondervoed. Om de aanpak van ondervoeding bij senioren te verbeteren hebben we ons gisteren aangesloten bij het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen.

Alliantie Voeding in de Zorg sluit zich aan bij Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

Het nieuw opgerichte Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

Op 31 maart hebben ruim 20 organisaties het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO) opgericht. We bundelen onze krachten voor een gezamenlijke aanpak van ondervoeding bij ouderen. Ieder draagt vanuit de eigen rol en expertise bij aan de bewustwording, vroege herkenning (van risicofactoren voor) en een tijdige, optimale behandeling van ondervoeding bij ouderen. De partners van het POO zijn beroeps- en bracheorganisaties in het medische en sociale domein, patiënten- en ouderenorganisaties en kennispartners.

Aanpak

Iedere partner levert binnen de mogelijkheden een onderling afgestemde bijdrage aan een onderdeel van en/ of één van de stappen van aanpak van ondervoeding bij ouderen. Dit vraagt om samenhang, sturing en coördinatie vanuit het POO. Om de doelstellingen te bereiken heeft het POO de volgende aanpak:

• (Blijvend) agenderen van het thema ondervoeding bij (thuiswonende) ouderen bij organisaties in het publieke, sociale en medische domein.
• Signaleren, uitwisselen en afstemmen van kennis, ervaring en actuele ontwikkelingen en vertalen naar concrete activiteiten.
• Initiëren en/ of coördineren van activiteiten in zowel de eigen organisatie als gezamenlijk met andere organisaties.|
• Actieve bijdrage leveren aan de verspreiding, invoering en borging van de aanpak van ondervoeding gericht op de eigen achterban en in samenwerkingsverbanden in het medische, sociale en publieke domein.
• Voorstellen doen voor agendasetting over de aanpak van ondervoeding bij landelijke partijen.
• Zorgen voor korte lijnen tussen wetenschap en praktijk.

Meewerken

Alliantie Voeding in de Zorg zet zich al langere tijd in om ondervoeding bij ouderen te agenderen, te onderzoeken en verbeteren. Directeur Menrike Menkveld: ‘Het is enorm belangrijk dat mensen zo fit mogelijk zijn, juist ook als ze in het ziekenhuis komen voor behandeling .’ Menrike is blij om nu aangesloten te zijn bij het netwerk: ‘We willen met het partnernetwerk verder werken aan de vertaling van wetenschappelijke ontwikkelingen naar praktische handvatten. En vragen uit de praktijk in ons onderzoek met ziekenhuizen, VVT en gemeenten verder brengen.’

Kenniscentrum Ondervoeding

Het POO is een initiatief van het Kenniscentrum Ondervoeding in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Kenniscentrum Ondervoeding ziet de oprichting van en samenwerking met het POO als een belangrijke ontwikkeling om geformuleerde ambities in de landelijke gezondheidsbeleid en Dialoognota Ouder worden 2020-2040, gericht op ouderen en hun naasten, te realiseren.

Bewustwordingsactie Goed Gevoed Ouder Worden

Het POO en het Kenniscentrum Ondervoeding hebben bewustwording van ondervoeding als belangrijke gezamenlijke ambitie. Wij willen dat in 2040 50% van de thuiswonende ouderen weet wat ondervoeding is, dat ondervoeding een risico is voor de afname van vitaliteit, invloed heeft op zelfstandig functioneren en participatie, risico’s kennen, bij zichzelf en naasten een verhoogd risico signaleren en weten hoe te handelen bij een verhoogd risico. Met elkaar willen en kunnen we het verschil maken, daarom start POO de gezamenlijke bewustwordingsactie Goed Gevoed Ouder Worden voor ouderen, hun naasten en professionals in zorg en welzijn.

Bron: Persbericht Organisaties verenigen zich in het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen, Partnernetwerk Ondervoeding en Ouderen, 1 april 2022

Verder lezen


#darmkankermaand | Gezonde voeding kan in 50% van de gevallen darmkanker voorkomen. Daarom zijn we erg blij dat… https://t.co/b7AM8yTwuH
Wil je meer weten over ons onderzoek naar voeding bij ouderen en de toepassing ervan? 👉https://t.co/ObLVrGxVjy
#kennisdelen, #ouderen | De juiste voeding kan het verschil maken voor ouderen, die vaak chronische ziekten hebben.… https://t.co/bh6dxbvULs

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.