08 MAART 2019

Expertmeeting Eetscore: arts en patiënt samen aan zet

De Eetscore is bruikbaar voor voedingsadviezen op maat in de zorg. Dat bleek tijdens de recente expertmeeting die de Alliantie Voeding organiseerde. Prof Ben Witteman liet zien hoe de Eetscore bijdraagt aan shared decision making tussen de arts en de patiënt. ‘Deze digitale tool geeft inzicht in het eetpatroon én motiveert de patiënt om zelf aan de slag te gaan. De arts heeft een signaal- en adviesfunctie.’

Expertmeeting Eetscore: arts en patiënt samen aan zet

De meeting had als doel het maatschappelijk klankborden over brede implementatie van voedingsadvies op maat in de zorg. Meer dan 15 organisaties adviseerden over de verdere toepassing van de Eetscore in de zorg. Op basis van deze middag wordt advies gegeven aan Zorginstituut Nederland. Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei verzorgde het welkom in het Voedingsziekenhuis. Zij benadrukte dat juist nu de tijd rijp is om samen door te pakken op het optimaliseren van de voedingszorg: vanuit het Nationaal Preventieakkoord wordt preventie ondersteund door vele partijen. Dit biedt kansen om best practices in voedingszorg uit te rollen.

Eetscore in de spreekkamer

Met de implementatie van Eetscore is ervaring opgedaan in de eerste en tweedelijnszorg. ‘In de spreekkamer is weinig tijd. Het bespreken van voeding schiet er dan vaak bij in. Door de Eetscore vooraf in te laten vullen kan dit wél’ aldus hoogleraar & MDL-arts Ben Witteman. ‘Eetscore is een gevalideerde vragenlijst die voedingsgewoonten van patiënten bespreekbaar kan maken.’ vervolgde Jeanne de Vries van Wageningen University & Research. ‘Ook maakt Eetscore het eenvoudiger om aandacht voor voeding in de overdracht naar andere zorgverleners te hebben.’ Eetscore beoordeelt de kwaliteit van de voeding, door te evalueren in hoeverre iemand voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding.

Voedingsadvies bij chronische ziekte

Wageningen University & Research evalueert samen met patiënten, zorgprofessionals en diëtisten hoe Eetscore kan worden ingebed in de zorgketen. Projectleider Anne Slotegraaf vertelde over de onderzoeken bij patiënten met een chronische ziekte, zoals hypertensie, Diabetes Mellitus Type 2 en hartaandoeningen. De eerste resultaten zijn positief: de Eetscore blijkt een goed begin van het gesprek over voeding. Zelfmanagement wordt steeds belangrijker in de zorg. Eetscore past binnen deze transitie in de zorg. ‘Ook voor de diëtist is Eetscore een waardevolle tool’ aldus Wineke Remijnse, NVD. ‘De Eetscore geeft een goed eerste inzicht in kwaliteit van het voedingspatroon. Daardoor blijft meer tijd over voor de adviserende rol. Eetscore past binnen de bestaande Zorgmodule Voeding. Als zelfmanagementtool (in zorgprofiel 1) voor alle doelgroepen en als monitoringstool (in zorgprofiel 2).’

Veelbelovend, breed inzetbaar én ontwikkelpotentie

Na deze sprekers werden de kansen en uitdagingen verkend om te komen tot structurele inbedding van voedingsadvies in de zorg. De Eetscore wordt als veelbelovend gezien. Professionals uit de hele zorgketen gaven aan mogelijkheden te zien voor gebruik van de Eetscore. Eetscore is breed inzetbaar, mede doordat de Richtlijnen Goede Voeding de basis vormen. Eetscore sluit aan ook bij bestaande inzichten uit de Kennissynthese voeding in de behandeling van chronische ziekten.
Het is wenselijk dat patiënten de Eetscore voorafgaand aan hun zorgbezoek invullen. Dit biedt ruimte om in het consult de bevindingen bespreken. Ook de aanwezige artsen benoemden dat de tool hen faciliteert in het bespreekbaar maken van voeding. De verwachting is ook dat de patiënt daardoor meer ontvankelijk is voor het advies. Met het advies op maat kan de patiënt zelf aan de slag. Betere voedingszorg vraag ook om goede afstemming tussen zorgprofessionals. Ook hierin kan Eetscore iets betekenen. Bijvoorbeeld door Eetscore in te zetten in de e-zorg. Dit zal binnenkort al starten in Ziekenhuis Gelderse Vallei.
De potentie voor doorontwikkeling werd als positief punt benoemd. Voor doorontwikkeling van de adviezen wordt samengewerkt met het Voedingscentrum en diëtisten uit het werkveld. Denk hierbij aan het nog meer op maat maken van de adviezen. Bijvoorbeeld door het meenemen van specifieke diëten. Of het praktischer maken van de adviezen met recepten. Daarnaast is aandacht nodig voor gebruik van Eetscore bij mensen met lagere gezondheidsvaardigheden.
Om Eetscore breed beschikbaar te maken is het nodig dat er afspraken worden gemaakt over de bekostiging. Ook is meer onderzoek wenselijk, bijvoorbeeld naar de afstemming tussen zorgprofessionals onderling over het voedingsadvies. Ook is het wenselijk te evalueren of patiënten het advies na enkele maanden nog volgen.

Eetscore Transmuraal

De expertmeeting werd georganiseerd als onderdeel van het ZonMw-project Eetscore Transmuraal. Doel van dit implementatieproject is om te komen tot een advies over voedingsadvies op maat in de zorg aan Zorginstituut Nederland. Experts van de volgende partijen waren aanwezig: Zorginstituut Nederland – Nederlandse Vereniging voor Diëtisten – Het Voedingscentrum – Diëtisten Coöperatie Nederland – Huisartsen Gelderse Vallei – Student en Voeding –Patiënten Federatie Nederland – RIVM – VWS – Diabetes Fonds – Christelijke Hogeschool Ede.
En vanuit de eigen gelederen: Alliantie Voeding in de Zorg – Wageningen Universiteit – Ziekenhuis Gelderse Vallei – Rijnstate.


Contact: Anne Slotegraaf, projectleider

Meer informatie

•    Kennissynthese Voeding in de Behandeling van Chronische Ziekten
•    Zorgmodule Voeding 
•    Project Eetscore Transmuraal


RT @rieneketerink: Zo'n week: van Teams meeting naar Teams meeting. Tussendoor een Metc aanvraag indienen @NutriProfiel. En dan eindigen me…
RT @ZorgProefJe: Nog wat leesvoer nodig voor ‘t weekend? Onze #GoedeZorgProefJe nieuwsbrief staat nu online! ✉️👓https://t.co/bysqtdRS23
Vandaag verzorgen we een scholing 'overgewicht, obesitas en diabetes' aan zijinstromers verpleegkunde die hun oplei… https://t.co/oIZjinyZbK

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.