03 DECEMBER 2020

Ronde Tafel Diëtetiek: ‘Betrek de diëtist in voedingsonderzoek’

Diëtisten en voedingsonderzoekers vullen elkaar qua kennis en ervaring aan en kunnen nóg intensiever met elkaar samenwerken dan ze al doen. De Ronde Tafel Diëtetiek die de Alliantie Voeding in de Zorg onlangs organiseerde, is een aanzet daartoe.

Ronde Tafel Diëtetiek: ‘Betrek de diëtist in voedingsonderzoek’

Tegen welke vragen loopt een ziekenhuisdiëtist op de werkvloer aan? Kunnen deze vragen meegenomen worden in lopende studies ? Welke thema’s uit de praktijk verdienen nader onderzoek? Prof. dr. Marian de van der Schueren, buitengewoon hoogleraar Diëtetiek & en lector Voeding & Gezondheid aan de HAN University of Applied Sciences en prof. dr. Ellen Kampman, hoogleraar in Voeding en Ziekte aan Wageningen University & Research gingen hierover op 30 september 2020 in gesprek met onderzoekers, diëtisten, apothekers en managers van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate.

De diëtist in onderzoek
‘Diëtisten worden al wel betrokken bij onderzoek, maar dit mag nog vaker gebeuren’, aldus de van der Schueren. ‘Diëtetiek draait om de relatie tussen voeding en de mens en slaat zo een brug tussen de fundamentele voedings- en medische wetenschappen en de praktijk.’  

Diverse projecten uitgevoerd via de Alliantie Voeding in de Zorg laten de meerwaarde zien van de samenwerking tussen diëtisten en voedingsonderzoekers. Zo leidde het Cater with Care-initiatief tot betere zorg voor patiënten met een risico op ondervoeding en is er voor patiënten met chronische nierschade nu de DrankenWijzer.

Een ander mooi voorbeeld is de (voedings)zorg die darmkankerpatiënten krijgen voorafgaand aan een darmoperatie. In Rijnstate is voor deze groep een multidisciplinair prehabilitatieprogramma gestart, waarbij patiënten begeleiding krijgen van een diëtist. Het programma wordt geëvalueerd in samenwerking met Wageningen University & Research. In Ziekenhuis Gelderse Vallei start voor dezelfde doelgroep binnenkort het multidisciplinair XtraFit consult, dat plaatsvindt voorafgaand aan een darmoperatie. Via de Alliantie Voeding in de Zorg is er afstemming en uitwisseling tussen de beide programma’s.

Recent schreef Emmelyne Vasse, projectleider ouderen & voeding bij Alliantie Voeding in de Zorg en onderzoeksdiëtist in Ziekenhuis Gelderse Vallei een artikel in Voeding Magazine over diverse projecten met diëtisten in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Elkaar versterken
‘Praktijk en wetenschap versterken elkaar,‘ aldus Emmelyne. ‘De diëtist vertaalt resultaten uit onderzoek naar de situatie van de individuele patiënt. Dit roept vaak weer nieuwe onderzoeksvragen op; als diëtist wil je patiënten uiteindelijk de best mogelijke voedingszorg bieden. Met het versterken van de banden tussen Wageningen University & Research en diëtetiek willen we diëtisten nog meer betrekken bij onderzoek. We stimuleren hiermee ook de samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de afdelingen Diëtetiek van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate.’ Bijkomend voordeel is dat studenten Diëtetiek zo ervaring kunnen opdoen met onderzoek in de ziekenhuispraktijk.’

Integrale aanpak
Ook de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) pleit voor sterkere integratie van de diëtist in de medische zorg. ‘Er wordt nog te vaak gekozen voor alleen medicatie of een medische behandeling”, stelde Bianca Rootsaert, directeur van de NVD recent. Richtlijnen voor artsen die gaan over voeding moeten veel praktischer en concreter. Diëtisten betrekken bij het opstellen van zulke richtlijnen, al bij het onderzoek dat hiervoor nodig is, helpt daarbij.

Ronde Tafels
De Alliantie Voeding in de Zorg organiseert Ronde Tafel bijeenkomsten binnen de zes onderzoeksthema’s: oncologie, darmaandoeningen, ouderen & geriatrie, obesitas, hart- en vaatziekten en metabole stress. De Ronde Tafels verdiepen de samenwerking tussen de kernpartners van de Alliantie Voeding. De Ronde Tafel Diëtetiek komt op regelmatige basis bijeen. Recent vond ook de Ronde Tafel Voeding & Oncologie plaats.

Meer lezen:


#darmkankermaand | Gezonde voeding kan in 50% van de gevallen darmkanker voorkomen. Daarom zijn we erg blij dat… https://t.co/b7AM8yTwuH
Wil je meer weten over ons onderzoek naar voeding bij ouderen en de toepassing ervan? 👉https://t.co/ObLVrGxVjy
#kennisdelen, #ouderen | De juiste voeding kan het verschil maken voor ouderen, die vaak chronische ziekten hebben.… https://t.co/bh6dxbvULs

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.