09 JULI 2018

Voedingsadvies – wat wil de patiënt?

Effectieve aandacht voor voeding vóór, tijdens en na behandeling in het ziekenhuis kan gezondheidswinst opleveren. Onder leiding van Prof. Ben Witteman, MDL-arts in Ziekenhuis Gelderse Vallei is een onderzoek gestart naar de wensen over voedingsadvies bij oudere patiënten die door een tweedelijns diëtist naar een eerstelijns diëtist worden doorverwezen. Het doel is een betere overdracht en begeleiding voor voedingsadvies op maat te realiseren.

Voedingsadvies – wat wil de patiënt?

Ondervoeding

Cijfers uit 2015 laten zien dat 1 op de 5 patiënten in zorginstellingen en 1 op de 8 patiënten in de thuiszorg ondervoed zijn in Nederland (1). In eerder onderzoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei had 14,9% van de patiënten een verhoogd risico op ondervoeding (MUST-score ≥ 2). De hoogste prevalentie was te zien in de geriatrie. Patiënten die een voedingsadvies krijgen hebben minder complicaties dan patiënten die dit niet ontvangen (2).

Wensen van de patiënt in kaart brengen

Meer aandacht voor voeding in de transmurale zorg levert onder meer een betere voedingstoestand, minder ziektedagen, minder complicaties, een kortere opnameduur en een betere kwaliteit van leven op. Om de transmurale voedingszorg verder te optimaliseren brengt dit onderzoek wensen van patiënten t.a.v. voedingsadvies in kaart. Hiermee kunnen valkuilen worden geïdentificeerd en oplossingen gezocht worden. Verwacht wordt dat patiënten die het voedingsadvies goed volgen en nog contact hebben met een eerstelijnsdiëtist, minder heropnames hebben dan patiënten die dit niet doen.

Vóór, tijdens en ná ziekenhuisopname

In dit onderzoek worden de wensen van patiënten rondom voedingsadvies vóór, tijdens en na ziekenhuisopname in kaart gebracht. Hierin wordt ook de overdracht naar de eerste lijn meegenomen. Het onderzoek bestaat uit twee delen:
1.    Het beschrijven van de patiëntenpopulatie die is doorverwezen naar de tweedelijnsdiëtist in de afgelopen 2 tot 3 jaar. De gegevens van de patiënten worden gehaald uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
2.    De wensen van patiënten (tussen 70 en 80 jaar) rondom voedingsadvies in kaart brengen. Hiervoor wordt een steekproef genomen, uit de patiëntenpopulatie van deel 1, met verschillende onderliggende aandoeningen en demografische kenmerken. Deze patiënten worden benaderd voor het invullen van een vragenlijst waarin de wensen rondom voedingsadvies worden bevraagd.

Onderzoeksteam

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Maxime Gelens, MSc studente Voeding en Gezondheid aan Wageningen University & Research. Onder begeleiding van Prof. Ben Witteman, Dr. Jeanne de Vries van Wageningen University en Dr. Emmelyne Vasse, diëtiste in Ziekenhuis Gelderse Vallei. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het optimaliseren van het voedingsadvies van de Eetscore. Hiervoor wordt samengewerkt met Anne Slotegraaf, projectleider Eetscore Transmuraal.Referenties
1.    Stuurgroep Ondervoeding: https://www.stuurgroepondervoeding.nl/
2.    Hoekstra, J. C., Goosen, J. H., de Wolf, G. S., & Verheyen, C. C. (2011). Effectiveness of multidisciplinary nutritional care on nutritional intake, nutritional status and quality of life in patients with hip fractures: a controlled prospective cohort study. Clinical nutrition, 30(4), 455-461.
RT @GelderseVallei: Diëtist Mirjam Holverda & fysiotherapeut Linda van de Worp delen vanavond tijdens het webinar community of practice Bet…
#Zorgopleidingen | Verpleegkundigen hebben in de opleiding behoefte aan meer kennis over overgewicht, oorzaken en g… https://t.co/4g70gznvl8
#Dementie, #Leefstijl | Mooie samenwerking tussen @WUR, @MaastrichtUMC en 5 andere centra in de MOCIA-leefstijlstud… https://t.co/cR9jj5MIbJ

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.