17 JUNI 2020

Voedingsonderwijs van Wageningen University voor de medische zorg

Voeding speelt een steeds prominentere rol in het behandelpalet van zorgverleners. De vraag naar kennis over voeding en leefstijl onder zorgprofessionals neemt dan ook toe. Het belang hiervan wordt onderstreept door de actualiteit, de uitbraak van het coronavirus - waarin blijkt dat patiënten met leefstijlgerelateerde chronische ziekten als diabetes mellitus en obesitas een verhoogd risico hebben op een ernstiger ziekteverloop. Via het Nationaal Preventieakkoord zet de Alliantie Voeding in de Zorg zich in om aandacht voor leefstijl in opleidingen van verpleegkunde en geneeskunde in te bedden. Voor de inhoud en vorm van het voedingsonderwijs hierin wordt nauw samengewerkt met Wageningen University & Research (WUR).

Voedingsonderwijs van Wageningen University voor de medische zorg

Anneke Berendts, projectleider Voedingsonderwijs voor de medische zorg aan WUR vertelt: “Wageningen University is de enige aanbieder van een voltijds wetenschappelijke voedingsopleiding in Nederland. Deze kennis zetten we graag in. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van specifiek onderwijs voor zowel de huidige als toekomstige generatie medici. Via de Alliantie Voeding in de Zorg leggen we verbinding tussen voedingsonderwijs en zorgopleidingen. Dankzij deze basiskennis over voeding krijgt de arts meer inzicht in de rol van voeding ter preventie en als therapie. Daarnaast maakt het een nauwere interprofessionele samenwerking met bijvoorbeeld diëtisten mogelijk. “Onze projecten versterken elkaar” vult Nadia Botros, Alliantie Voeding, projectleider van ‘Overgewicht en leefstijl in zorgopleidingen’, aan. “In het project van VWS werken we samen met opleidingen die structurele aandacht willen geven aan preventie. Dat kan in het geval van het thema voeding o.a. door de inzet van specifiek onderwijs van de WUR”.

Anneke Berendts: “Het uiteindelijke doel van project ‘Voedingsonderwijs voor de medische zorg’ is één landelijk onderwijsprogramma van voedingsonderwijs, in samenwerking met de diverse organisaties die zich hier nu al voor inzetten."

Gemeenschappelijke stages
Anneke licht een recent initiatief vanuit WUR toe: “We gaan gemeenschappelijke stages voor studenten Geneeskunde uit het RadboudUMC en studenten Voeding & Gezondheid van WUR organiseren. Studenten van deze opleidingen kunnen binnenkort hun wetenschappelijke stage doen in Ziekenhuis Gelderse Vallei of Rijnstate. Door de stage op het raakvlak voeding en medische zorg leren ze over elkaars discipline. Niet alleen de studenten profiteren. Ook voor begeleiders is dit een leerzame ervaring dankzij de nauwe samenwerking met voedingswetenschappers van Wageningen University. Op termijn willen we de stages ook op andere locaties organiseren.” 

Massive Open Online Courses (MOOC’s)
“Wageningen University heeft diverse online cursussen (MOOC’s) op het gebied van voeding, gezondheid en ziekte. Naast cursussen met basiskennis van macro- en micronutriënten, zijn er ook toegepaste MOOC’s over bijvoorbeeld voeding bij kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. Deze kennis willen we benutten in de zorgopleidingen”, aldus Anneke. “In samenwerking met artsen ontwikkelen we versies die beter aansluiten op de voorkennis en kennisbehoefte van medisch specialisten. Via Wageningen Academy komen deze beschikbaar als geaccrediteerde bijscholingscursus voor medisch specialisten. Ook zullen ze worden ingezet voor geneeskundestudenten. In samenwerking met het project ‘Overgewicht en leefstijl in zorgopleidingen’ gaan we pilots uitvoeren om voeding sterker in de opleiding in te bedden. In lijn met het Raamplan Artsenopleiding 2020 kunnen ze daarna in het curriculum worden opgenomen.” 

Ga voor meer informatie en aanmelden voor de reguliere MOOC’s, inclusief de mogelijkheid tot certificering, naar de website van WUR.

Meedoen?
Wil jij als medisch specialist je bijdragen leveren aan het project ‘Voedingsonderwijs voor de medische zorg’ van WUR? Je kunt je aanmelden als stagebegeleider. Ook als je als medisch specialist wilt meedenken in de ontwikkeling van de voedingscursussen horen we het graag! Neem dan contact op met projectleider Anneke Berendts.

Samenwerken
“Door de samenwerking tussen beide projecten wordt er afgestemd met een breed netwerk over de behoeften van universiteiten, beroepsgroepen en expertisecentra. Zo wordt de inzet van MOOC’s over voeding in de geneeskundeopleidingen met opleidingen besproken en stemmen we het voedingsonderwijs ook af met de leden van het Platform Voeding Nederland” vertelt Nadia Botros. “Het project ‘Overgewicht en leefstijl in zorgopleidingen’ wordt uitgevoerd door Alliantie Voeding in de Zorg, Partnerschap Overgewicht Nederland, en Hogeschool Utrecht en gefinancierd door het Ministerie van VWS. Ons doel is artsen en verpleegkundigen handvatten te geven om cliënten en patiënten te ondersteunen bij de preventie van overgewicht, obesitas en gerelateerde ziekten. We zetten daarbij in op inbedding van o.a. kennis over voeding, bewegen en een brede blik op achterliggende oorzaken in de curricula en dragen zo bij aan de ambities van het Nationaal Preventie Akkoord”. Meer informatie over de ontwikkelingen staan in dit bericht, de contactgegevens zijn te vinden op de projectpagina.


#oncologie, #symposium | Wat zijn de actuele wetenschappelijke inzichten over leefstijl(programma's) bij kanker en… https://t.co/TAdfOTm2w1
#groente, #congres, @ZorgProefJe | Nieuwsgierig hoe je meer groenten in de #zorg introduceert? Laat je inspireren o… https://t.co/80GQ4ETFCt
#leestip, #zomer | Deze zomer bijlezen wat er binnen voedingsonderzoek en voedingszorg zoal gebeurt? Pak er dan onz… https://t.co/zrVDc5I3O9

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.