• Begin
  • 10 februari 2023
  • 12:30 uur
  • |
  • Einde
  • 10 februari 2023
  • 13:30 uur
  • |
  • Locatie
  • Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Lunchlezing ‘An apple per day, keeps the doctor away.’ Welke rol speelt voeding als je hart- en vaatziekten hebt?

Alleen op uitnodiging – Esther Cruijsen, Promovendus leerstoelgroep Nutrition and Disease, Wageningen University & Research, spreekt op deze lunchlezing in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zuivel, alcohol en aardappelen zijn voedingsgroepen die regelmatig ter discussie staan in de spreekkamer bij de cardioloog. Kan een patiënt zijn dagelijkse glas wijn blijven drinken? Voeding en leefstijl beïnvloeden het risico om hart- en vaatziektes te krijgen, daarover is al veel onderzoek gedaan. Over de rol van voeding en leefstijl na een hartaanval is minder bekend. Wel zijn er steeds meer aanwijzingen dat ook dan voeding en leefstijl een belangrijke rol hebben in de behandeling. Esther vertelt hierover tijdens deze vrijdaglunch. Ze wisselt ook graag met je van gedachten over wat nodig is om met haar resultaten, én andere beschikbare voedingskennis, daadwerkelijk in de zorgpraktijk aan de slag te gaan. De lezing is bedoeld voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en arts-assistenten.

Lunchlezing ‘An apple per day, keeps the doctor away.’ Welke rol speelt voeding als je hart- en vaatziekten hebt?

Esther werkt in haar promotieonderzoek – binnen het programma Regio Deal Foodvalley - aan goede en gezonde voeding voor patiënten met hart- en vaatziektes. Door onderzoek in patiëntcohorten wil ze meer duidelijkheid krijgen over wat gezonde voeding is voor deze groep. De volgende stap is om materialen te ontwikkelen waarmee patiënten in de kliniek gestimuleerd kunnen worden om gezond te eten. Op deze manier worden nieuwe ziekteverschijnselen hopelijk voorkomen. Het onderzoek sluit aan bij de onderzoekslijn cardiometabole ziekten van de Alliantie Voeding in de Zorg, olv Prof.dr. Marianne Geleijnse.

Deze lunchlezing wordt georganiseerd door Bureau Medische Staf van Ziekenhuis Gelderse Vallei ism de Alliantie Voeding in de Zorg. Tijdens de lunchlezing zullen ook Ilse Evers en Iris van Damme beschikbaar zijn voor je vragen. Zij zijn beide promovendi in dezelfde onderzoekslijn en werken aan de Voed je Beter –interventiestudies bij mensen met respectievelijk hart- en vaatziekten en diabetes type 2.