• Begin
  • 15 mei 2019
  • |
  • Einde
  • 15 mei 2019
  • |
  • Locatie
  • Ziekenhuis Gelderes Vallei, Ede

Werkoverleg Coalitie Preventie

Zorgpartijen uit regio Foodvalley geven gezamenlijk invulling aan het Nationale Preventieakkoord voor de acht gemeenten in de regio. Samen zetten zij in op gezonde voeding en preventie om zo de gezondheid van inwoners uit de regio te bevorderen.

Werkoverleg Coalitie Preventie

Het is de eerste regionale samenwerking in navolging van het Nationaal Preventieakkoord. In december 2018 is de samenwerking officeel van start gegaan.