Voedings- en vochttekort in de zorg

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard voor verpleegkundigen en verzorgenden

Dit project ontwikkelt een Kwaliteitsstandaard Voedings- en vochttekort voor verpleegkundigen en verzorgenden. Gestart word met het in kaart brengen van de ervaren knelpunten. Naast zorgprofessionals en kennisexperts worden ook patiënten en mantelzorgers betrokken. Alliantie Voeding in de Zorg en Pallas health research and consultancy werken samen in dit project, in opdracht van V&VN en met steun van ZonMW.


Voedings- en vochttekorten komen veel voor. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van patiënt en de kosten van de zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden geven aan te weinig kennis van optimale voedingszorg te hebben. Dit terwijl juist zij een belangrijke rol spelen rondom de patiënt. Een Kwaliteitsstandaard biedt handvatten voor herkenning van tekorten én voor de behandeling en monitoring ervan.

Ontwikkeltraject

Het ontwikkeltraject bestaat onder meer uit een interactieve knelpuntenanalyse met alle betrokkenen, zowel vanuit de zorgpraktijk als de zorggebruiker. Ook wordt een inventarisatie van de bestaande  wetenschappelijk kennis gedaan.  Om de brede betrokkenheid uit het veld vast te houden is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Het verpleegkundig en verzorgend perspectief is vanuit V&VN geborgd. Maaike Kroon, verpleegkundig consulent voeding in Ziekenhuis Gelderse Vallei is voorzitter van de werkgroep.

Gezondheidswinst

Aandacht voor voedings- en vochttekorten levert gezondheidswinst. Tekorten hebben negatieve gevolgen voor de gezondheid van de patiënt. Denk hierbij aan een verlaging van de weerstand of een  vertraagde wondgenezing. Ook neemt de kans op ziekte gerelateerde problemen toe, zoals decubitus en vallen. Op de lange termijn is de kans op chronische ziekten verhoogd en neemt de kwaliteit van leven af.

Zorgkosten

Een toename in gezondheidsproblemen door tekorten leidt tot toenemende zorgkosten. Bijvoorbeeld door langere opnameduur en toename van het aantal heropnames. Ook kan het medicijngebruik toenemen als gevolg van tekorten. De toename van zorgcomplexiteit en de hogere vraag naar langdurige zorg drijven de kosten verder op.

Kwaliteitsstandaard

De nieuwe kwaliteitsstandaard wordt ontwikkeld door Alliantie Voeding in de Zorg en Pallas health research and consultancy, in opdracht van V&VN. Het doel is de kwaliteitsstandaard te laten opnemen in het Register van Zorginstituut Nederland. Het project loopt van 2018-2020 en wordt gerealiseerd met steun vanuit ZonMW.

Contactpersoon

Menrike Menkveld, manager Alliantie Voeding in de Zorg

Neem contact op

Team

Marije Vonk Noordegraaf-Schouten, projectleider (Pallas), Prof. Ben Witteman, MDL-arts (ZGV), Prof. Lisette de Groot (WUR), Menrike Menkveld, manager (AVZ), Jennifer Eeuwijk, onderzoeker (Pallas), Tineke Holwerda, verpleegkundig kwartiermaker (ZGV), Maaike Kroon, verpleegkundig consulent voeding (ZGV); Anne Slotegraaf, projectmedewerker (AVZ)

Subsidie

Partners


Hoogleraar Ben Witteman @WUR brengt zijn kennis graag in de praktijk. In deze podcast vertelt hij over prikkelbarm… https://t.co/ywRmxAbGun
Arts-assistent Carlijn Lamers van @GelderseVallei én promovendus aan @WUR onderzoekt invloed van het lopen van de V… https://t.co/niLfwWTM3z

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.