28 MEI 2020

5 jaar NutriProfiel®: gezondheidswinst door persoonlijk voedingsadvies

NutriProfiel® bestaat 5 jaar! NutriProfiel geeft voedingsadvies op basis van de waarden van vitamine B6, B12, D en foliumzuur in het bloed en een analyse van het voedingspatroon met de online Eetscore voedingsvragenlijst. Vanuit de stevige wetenschappelijke basis van Wageningen University & Research en het modern geoutilleerde klinische lab van Ziekenhuis Gelderse Vallei is veel bereikt. Artsen en patiënten komen samen in gesprek over voeding in de spreekkamer. Inzichten in de oorzaken van tekorten aan micronutriënten komen vaker boven tafel. “De aandacht voor innovatie en wetenschap, samen met het netwerk van de Alliantie Voeding in de Zorg, blijft ook in toekomst een speerpunt van NutriProfiel”, aldus senior projectleider en onderzoeker Michiel Balvers.

5 jaar NutriProfiel®: gezondheidswinst door persoonlijk voedingsadvies

Impact op voedingszorg, voor patiënt en arts
Het persoonlijk voedingsadvies van NutriProfiel kan bijdragen aan (secundaire) preventie, kostenbesparing en gezondheidswinst. “Voeding en gezondheid gaan hand in hand. Dat is bekend bij artsen en patiënten. Door de hoge werkdruk en snelle poliklinische bezoeken lukt het niet altijd om een goede voedingsanamnese af te nemen. Gelukkig helpt NutriProfiel ons daar nu bij”, aldus MDL-arts en hoogleraar Ben Witteman. “Als arts zie ik het voedingsadvies terug in het elektronische zorgdossier. De patiënt ziet het advies direct na het invullen van de vragenlijst. De praktische tips motiveren om in kleine stapjes de voeding verbeteren. De patiënt kiest zelf met welke aanpassing gestart wordt. Veranderingen zijn daardoor beter vol te houden. Zelf kan ik de bloedwaarden beter interpreteren: komt een te lage bloedwaarde door slechte voeding, of is er iets mis met de opname? En ondertussen leren we als arts ook nog meer over voeding”. 

Brede inbedding
Vijf jaar geleden is NutriProfiel opgezet vanuit de Alliantie Voeding in de Zorg. ”Alle specialisten vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei kunnen het NutriProfiel aanvragen”, aldus Michiel. “Sinds 2019 krijgen ook alle huisartsen uit het verzorgingsgebied van Ziekenhuis Gelderse Vallei het NutriProfiel aangeboden als zij één of meer micronutriënten uit NutriProfiel aanvragen. Na het bloedprikken ontvangt de patiënt de Eetscore vragenlijst via de e-mail. De aanvulling op de laboratoriumdiagnostiek van Ziekenhuis Gelderse Vallei kost de patiënt niets extra.”

“We zien dat steeds meer patiënten hier gebruik van maken” vervolgt hij. “Ook het aantal consumentenaanvragen neemt toe. Denk hierbij aan mensen die geïnteresseerd zijn in hun voedingsstatus, zoals bijvoorbeeld sporters. Ook kan NutriProfiel worden opgenomen in het aanbod dat werkgevers doen aan hun werknemers om fit en gezond te blijven. De komende jaren verkennen we de mogelijkheden om NutriProfiel ook via andere ziekenhuizen in te zetten”.

Innovatie en wetenschap
Via projecten worden doorontwikkeling, onderzoek en innovatie gerealiseerd, door wetenschap en zorgpraktijk te verbinden. Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) van Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Afdeling Humane Voeding en Gezondheid van Wageningen University & Research vormen de basis. “Onderzoek naar micronutriëntenstatus en de relatie met voeding heeft geleid tot diverse wetenschappelijke publicaties” vertelt Michiel. “Zo hebben we richtlijnen voor diagnose en behandeling van vitamine D deficiënties gepubliceerd en is vitamine D status bij actieve ouderen bestudeerd. Veel beweging en buiten zijn helpt om een goede vitamine D waarde te krijgen! Ook zagen we een tijdelijk maar groot effect van lichamelijke inspanning op magnesiumwaarden in het bloed. In 2016 is massaspectrometrie (LCMS) geïntroduceerd op het ziekenhuislaboratorium. Inmiddels worden vitamine B6 en D geanalyseerd met behulp van deze State-of-the-art techniek. Recent is het analysepakket voor de consument uitgebreid met ijzer. In de toekomst wil NutriProfiel zich meer richten op risicogroepen voor deficiënties en op vernieuwende manieren om micronutriëntendiagnostiek te verrichten.”

Sporters
Ook voor sporters is NutriProfiel waardevol. Via projecten zetten we in op het geschikt maken van NutriProfiel voor sporters. Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research deden via Eat2Move samen met RadboudUMC onderzoek bij deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de nutriëntenbehoeften bij sporters en hoe NutriProfiel daarbij kan aansluiten. Via samenwerking met Sportinnovator Nutrition & Health Status en het Papendal Fit Food Meter project wordt NutriProfiel voor sporters verder ontwikkeld. Het voor sporters aangepaste NutriProfiel wordt geëvalueerd bij de afdeling Sportgeneeskunde van Sports Valley.

Versterken van de zorg
Via projecten met de Alliantie Voeding in de Zorg wordt de impact in de zorg verder versterkt. Op de 13e FENS, een Europese Voedingsconferentie, zijn Eetscore en NutriProfiel gepresenteerd.

Samen met Gemeente Wageningen en huisartsenpost MC de Poort loopt een project, waarin patiënten met lage gezondheidsvaardigheden aanvullende begeleiding op maat krijgen na het NutriProfiel voedingsadvies, om een gezondere leefstijl te stimuleren. Via (kook)workshops wordt bewustwording gecreëerd over het belang van een gezond voedingspatroon. Ook ontvangen deelnemers concrete handvatten om de adviezen uit het NutriProfiel toe te passen.

Ook doen we onderzoek in diverse poliklinische patiëntgroepen, bijvoorbeeld bij patiënten na een bariatrische ingreep of bij patiënten met darmaandoeningen. Voor projecten en doorontwikkelingen zijn we altijd op zoek naar partners die willen samenwerken.

Neem voor vragen contact op via Michiel Balvers, projectleider NutriProfiel.

Stuurgroepleden
Dr. Michiel Balvers – senior onderzoeker/projectleider klinische chemie, ZGV (voorzitter stuurgroep)
Dr. Jeanne de Vries – universitair docent, WUR
Prof. Dr. Ellen Kampman – hoogleraar Voeding en Ziekte, WUR
Dr. Remy Bemelmans – internist-vasculair geneeskundige, ZGV

Bij de start van NutriProfiel waren Jacqueline Klein Gunnewiek, Frans Kok en Peter Hollman als stuurgroeplid betrokken.
Wetenschappelijke publicaties
1. Development and implementation of online tools for personalized dietary advice at home or in a clinical setting: Eetscore and NutriProfiel, Posterpresentatie, FENS 2019
2. Changes in Micronutrient Intake and Status, Diet Quality and Glucose Tolerance from Preconception to the Second Trimester of Pregnancy. Looman et al, Nutrients, 2019
3. Ionized and Total Magnesium Levels Change during Repeated Exercise in Older Adults, Terink et al, 2019
4. NutriProfiel in NVKC Laboratoriumgeneeskunde, 2018
5. Een wielrenner met tintelende handen. Hofhuis en Balvers, Huisarts en Wetenschap, 2018.
6. Changes in iron metabolism during prolonged repeated walking exercise in middle-aged men and women. Terink et al, Eur J Appl Physiol, 2018.
7. Determinants of vitamin D status in physically active elderly in the Netherlands. Ten Haaf et al, Eur J Nutr, 2018.
8. Supplement Use and Dietary Sources of Folate, Vitamin D, and n-3 Fatty Acids during Preconception: The GLIMP2 Study. Looman et al, Nutrients, 2018.
9. Reticulocyte hemoglobin content in a large sample of the general Dutch population and its relation to conventional iron status parameters. Baart et al, Clin Chim Acta, 2018.
10. Decrease in Ionized and Total Magnesium Blood Concentrations in Endurance Athletes Following an Exercise Bout Restores within Hours-Potential Consequences for Monitoring and Supplementation. Terink et al, 2017
11. Recommended intakes of vitamin D to optimise health, associated circulating 25-hydroxyvitamin D concentrations, and dosing regimens to treat deficiency: workshop report and overview of current literature. Balvers et al, J Nutr Sc, 2015.
12. Evaluatie van de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten: een pilotonderzoek. Van den Berg et al, NTVD, 2014

#darmkankermaand | Gezonde voeding kan in 50% van de gevallen darmkanker voorkomen. Daarom zijn we erg blij dat… https://t.co/b7AM8yTwuH
Wil je meer weten over ons onderzoek naar voeding bij ouderen en de toepassing ervan? 👉https://t.co/ObLVrGxVjy
#kennisdelen, #ouderen | De juiste voeding kan het verschil maken voor ouderen, die vaak chronische ziekten hebben.… https://t.co/bh6dxbvULs

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.