12 APRIL 2022

Eerste bijeenkomst lerend netwerk over overgewicht en leefstijl in hbo-v een succes

Meer aandacht voor overgewicht en leefstijl in het zorgonderwijs is hard nodig. Daar zijn ook steeds meer opleidingen zich van bewust, maar hoe implementeer je dat in het curriculum? Verpleegkunde-opleidingen geven aan dat zij er behoefte aan hebben van elkaar te leren. Daarom vond 7 april de eerste bijeenkomst plaats van het Lerend Netwerk voor hbo-v.

Eerste bijeenkomst lerend netwerk over overgewicht en leefstijl in hbo-v een succes

Vijf verpleegkunde-opleidingen hebben zich al bij het lerend netwerk aangesloten

In diverse rapporten heeft ons project Overgewicht en Leefstijl in Zorgopleidingen in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken en de behoeftes en barrières zijn wat betreft overgewicht en leefstijl in het zorgonderwijs. Artsen en verpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen in het bespreken van leefstijl en gewicht, maar blijken vanuit hun opleiding meestal onvoldoende kennis en vaardigheden te hebben om dat op een goede manier te doen. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken we met zorgopleidingen en stakeholders in dit project aan meer aandacht voor voeding, bewegen en ontspanning, een brede blik op de achterliggende problematiek bij obesitas en meer samenwerking in de keten en in het curriculum. Omdat opleidingen graag willen samenwerken aan het vergroten van intern draagvlak, expertise bij docenten en van de inzet van materialen, zetten we een lerend netwerk op.

Behoefte aan een lerend netwerk

Tijdens ons webinar Leefstijl in Zorgopleidingen van afgelopen december gaven deelnemers van hbo-v-opleidingen aan dat er behoefte is aan ondersteuning bij onderwijsvernieuwing en uitwisseling met andere scholen. Dit lerende netwerk maakt het mogelijk om ervaringen te delen rondom de implementatie van overgewicht en leefstijl in het curriculum. De aanpak van het lerend netwerk voor verpleegkunde-opleidingen is geïnspireerd op de werkwijze die geneeskunde-onderwijs en voedingsorganisaties hebben om voeding en leefstijl in de opleiding in te zetten. Bo: ‘Met de werkgroep voeding in geneeskunde-onderwijs delen we materialen en bespreken we organisatorische aspecten. Dat nemen we ook mee in dit lerend netwerk voor verpleegkunde-opleidingen.’ Net zoals bij geneeskunde zijn er een aantal verpleegkunde-opleidingen al langer bezig met de implementatie van overgewicht en leefstijl in hun curriculum. Zij hebben een pilot opgezet in waarin er voedingsonderwijs wordt gegeven in specifieke vakken, er leerlijnen worden opgezet en docententraining wordt gegeven. ‘Samen met deze early adopters brengen we obstakels in kaart en willen we andere opleidingen op weg helpen en inspireren en ontwikkelingen delen,’ legt Bo uit. ‘Tegelijkertijd kunnen we via het netwerk de scholen die een pilot hebben gedaan ondersteunen dit verder uit te voeren en door te ontwikkelen. Het netwerk biedt ruimte om kennis te delen en stimuleert kruisbestuiving, zowel binnen als buiten de eigen organisatie.’

Succesvolle eerste bijeenkomst

De deelnemers aan de eerste bijeenkomst waren enthousiast en namen actief deel. Christelijke Hogeschool Ede en Inholland deelden hun best practices van de onderwijspilots en gaven de andere opleidingen tips. Zo gaf José Buur van Inholland het advies om draagvlak te creëren: ‘Om het topic overgewicht en leefstijl op de agenda te krijgen is het handig om collega’s uit de curriculumcommissie te betrekken of collega’s die overleg hebben met het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde.’ Met de nieuwe opleidingen, Zuyd Hogeschool en Fontys Hogeschool, werd besproken hoe ze tegen preventie aankijken en hoe ze kunnen opstarten. Zo werd het overzicht met leeruitkomsten gedeeld. Dit overzicht is in het project door docenten van de Hogeschool Utrecht ontwikkeld en biedt handvatten om leefstijlonderwijs vorm te geven. Bo: ‘Het was fijn om te zien dat de opleidingen het gesprek met elkaar aangingen. Ze vulden elkaar aan, gaven tips en inspireerden met bijvoorbeeld opdrachten voor afstudeerstages gerelateerd aan gezondheidsbevordering en preventie.’

Het vervolg

Het lerend netwerk heeft vijf bijeenkomsten gepland en alle deelnemers gaven aan ook graag weer 2 juni aan te schuiven. Ook dan zijn nieuwe opleidingen welkom om deel te nemen. ‘Tijdens de volgende meeting gaan we inhoudelijk verder in op bepaalde thema’s. Elke opleiding brengt in kaart waar de behoeftes liggen en mailt ideeën over een thema,’ vertelt Bo. Naast het lerend netwerk voor hbo-v gebeurt er meer op gebied van overgewicht en leefstijl in het zorgonderwijs. Zo zijn komen er binnenkort acht kennisclips met lesmateriaal beschikbaar die ingezet kunnen worden in het onderwijs en wordt er een online bibliotheek gebouwd met scholingsmateriaal over overgewicht, voeding, beweging, ontspanning, samenwerking in de keten en achterliggende problematiek van obesitas. Het project wordt uitgevoerd door Alliantie Voeding in de Zorg, Partnerschap Overgewicht Nederland en Hogeschool Utrecht en werkt toe naar realisatie van de doelen in het Nationaal Preventie Akkoord.

Wil je ook aan de slag met overgewicht en leefstijl in je onderwijs? Mail naar saalsb@zgv.nl

Meer lezen


#GoedeZorgProefJe | Trots op onze kernpartner @Rijnstate in de stappen die ze zet op weg naar een gezond voedingsaa… https://t.co/ek91ibJelA
RT @Rijnstate: Smakelijk en Gezond voor jou: een zo gezond mogelijk voedingsaanbod voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Ook hie…
#studenten, #inspiratie | Studenten ‘Voeding en Gezondheid’ @WUR namen (letterlijk) een kijkje in de keuken van… https://t.co/tsFbVWvL50

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.