04 SEPTEMBER 2020

e-Zorgpad Nierzorg beter laten aansluiten bij patiënten

Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de e-Zorg continue verbeteren en uitbreiden om de zorg efficiënter te maken. Samen met de leerstoelgroep Strategische Communicatie van Wageningen University & Research is het gebruik van het e-Zorgpad Nierzorg onderzocht. De onderzoekers adviseren een betere aansluiting bij de behoeften en ervaringen van patiënten en een betere inbedding in het zorgproces.

e-Zorgpad Nierzorg beter laten aansluiten bij patiënten

Bij de behandeling van patiënten met chronische nierschade is het bereiken van een goede bloeddruk een belangrijk doel. Een gezonde leefstijl, met veel aandacht voor voeding en beweging, is bij de behandeling van de bloeddruk zeker zo belangrijk als medicijnen. Nierpatiënten zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Bij dit zelfmanagement kan e-Zorg een hulpmiddel zijn.

Zelfmanagement
“Sinds april 2017 bestaat in Ziekenhuis Gelders Vallei (ZGV) een e-Zorgpad voor nierpatiënten”, vertelt Inez Jans, diëtist nierziekten in Ziekenhuis Gelders Vallei. “Daarmee kunnen ze informatie opzoeken, dagboeken bijhouden over bijvoorbeeld bloeddruk of dieet, vragenlijsten invullen en vragen stellen aan hun behandelaars. Dit e-Zorgpad is opgezet om patiënt en behandelaar meer inzicht te geven in het zelfmanagement, zodat tijdens consulten meer aandacht kan worden gegeven aan opvallende resultaten en specifieke vragen.” Bob Mulder, onderzoeker bij de leerstoelgroep Strategische Communicatie van WUR vult aan: “Als de eZorg onvoldoende aansluit bij de wensen van patiënten en behandelaars, dan gaat dat ten koste van het gebruik van de eZorg. Dat is zonde! Met onderzoek kun je beide groepen betrekken bij de ontwikkeling en verbetering van eZorg. Zo kan de eZorg nog meer toegevoegde waarde krijgen ten opzichte van de bestaande zorg.” 

Daniëlle Vermond, masterstudent Communication, Health and Life Sciences aan Wageningen University & Research (WUR) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik en mogelijke verbeterpunten van het e-Zorgpad Nierzorg. Daarvoor heeft ze negen patiënten geïnterviewd en een online vragenlijst uitgezet bij de leden van het poliklinisch behandelteam bestaande uit nefrologen, een physician assistant, diëtisten, verpleegkundigen en medisch maatschappelijk werkers. Daarnaast hebben ook een aantal dialyseverpleegkundigen een online vragenlijst gekregen in verband met een mogelijke uitbreiding van het e-Zorgpad naar dialyse. Zij voerde haar onderzoek uit onder begeleiding van Bob Mulder (WUR) en Inez Jans (ZGV).

Gebruiksvriendelijker
“De ondervraagde patiënten geven aan dat ze hun zelfmanagement onder controle hebben en weinig behoefte hebben aan ondersteuning daarbij. Mogelijk omdat ze al langer nierproblemen hebben. Niet alle patiënten in het onderzoek kenden dan ook het e-Zorgpad. Degenen die het kenden, vinden dat het gebruiksvriendelijker kan. Ze denken bijvoorbeeld aan een tool om de voeding te berekenen. In hun beleving duurt het ook te lang voordat behandelaars reageren op vragen in de berichtenbox”, vertelt Daniëlle.

Betere inbedding nodig
“Het blijkt dat behandelaars vinden dat het e-Zorgpad een betere inbedding in de begeleiding van patiënten verdient”, vult Inez aan. “Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig dat ze onderling beter afspreken wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe nieuwe teamleden worden getraind. En bij een uitbreiding van het e-Zorgpad naar dialyse is het wenselijk om rekening te houden met de wensen van de dialyseverpleegkundigen, zoals een goede training vooraf en aandacht voor de werkdruk bij de start. Inmiddels zijn we gestart met het verbeteren van het e-Zorgpad Nierzorg. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht een module voor dialysepatiënten te ontwikkelen.”

Meer informatie:


#hartenvaatziekten | Ook buiten de #Hartweek om hebben we aandacht voor hart- en vaatziekten. We doen doorlopend on… https://t.co/WiZv84LZoL
#oncolife2022 | @GelderseVallei en @Rijnstate deelden op ons ONCO-LIFE- congres hun ervaring met hun prehabilitati… https://t.co/c4xjOVlzaW
#oncolife2022 | Op het ONCO-LIFE-congres bleek hoeveel kennis rond #voeding, #bewegen en #kanker al wordt toegepast… https://t.co/r0nudjxTef

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.