13 DECEMBER 2019

Goed eten in zorg - Resultaten Expertmeeting

Een visie op voeding hoort thuis in de meerjarenstrategie van ziekenhuizen. Het is aan de raden van bestuur deze visie uit te dragen richting medewerkers voor bewustwording en draagvlak. Dit zijn enkele aanbevelingen voortgekomen uit de Expertmeeting ‘Voeding in Ziekenhuizen’ op 15 oktober 2019 in Ziekenhuis Gelderse Vallei, het Voedingsziekenhuis, in Ede. Een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen behoort tot de ambities van het Nationaal Preventieakkoord.

Goed eten in zorg - Resultaten Expertmeeting

Foto: Benjamin Rijstenberg

Experts van 18 organisaties inventariseerden de succesfactoren, aandachtspunten en best practices voor de implementatie van een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen. Hierbij gaat het om aanbod voor zowel patiënt, medewerker als bezoeker. De resultaten van de Expertmeeting zijn samengevat in het document ‘Resultaten Expertmeeting - Een gezond voedingsaanbod voor patiënt, personeel en bezoeker in Nederlandse Ziekenhuizen’.  Het document dient als uitgangspunt voor andere zorginstellingen om aan de slag te gaan met een gezonder voedingsaanbod. Naast acht aanbevelingen verwijst het document ook naar beschikbare kennis, van onder meer Voedingscentrum en NVD, om tot een gezonder voedingsaanbod te komen.

Nationaal Preventieakkoord

Ziekenhuizen hebben een voorbeeldfunctie in het aanbieden van goede voeding. Dit helpt bij het herstel van patiënten. Ook helpt een gezond voedingsaanbod patiënten, medewerkers en bezoekers bij het maken van de gezonde keuze. In het Nationaal Preventieakkoord zijn dan ook doelen opgenomen gericht op een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen. De Alliantie Voeding in de Zorg werkt hieraan in het project Goede Zorg Proef Je. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is partner van de Alliantie Voeding in dit project. Deze Expertmeeting is georganiseerd als onderdeel van het project Goede Zorg Proef je.

3e Seminar Goede Voeding in de Zorg

Ook in uw zorginstelling aan de slag? Op 20 februari 2020 organiseert de Alliantie Voeding alweer het 3e seminar Goede Voeding in de Zorg. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gaan samen aan de slag om stappen te zetten naar een gezonder voedingsaanbod. Klik hier voor meer informatie over dit seminar.

Voeding in de zorg

In diverse ziekenhuizen lopen pilots om voeding te verbeteren. Eerder in 2019 maakten verschillende ziekenhuizen bekend de overstap gemaakt te hebben naar een nieuw voedingssysteem. Maasstad ziekenhuis in Rotterdam startte in maart met het concept MAASS, in Meander MC eet de patiënt sinds september volgens het concept Proef, Elisabeth TweeSteden implementeerde in oktober het concept ‘Eten voor jou’ en Jeroen Bosch Ziekenhuis start in december met ‘Ons menu voor u’. Ook in de universitaire ziekenhuizen werkt men toe naar een ander voedingsaanbod voor patiënten: in Amsterdam UMC en Erasmus MC zijn in november nieuwe concepten gestart. Concepten waarin het herstel van de patiënt centraal staat. De Alliantie Voeding is blij met deze ontwikkelingen.


Meer informatie:

07.11.2019 - Verslag Expertmeeting in Ziekenhuizen: Samen op weg naar een gezonder voedingsaanbod


#hartenvaatziekten | Ook buiten de #Hartweek om hebben we aandacht voor hart- en vaatziekten. We doen doorlopend on… https://t.co/WiZv84LZoL
#oncolife2022 | @GelderseVallei en @Rijnstate deelden op ons ONCO-LIFE- congres hun ervaring met hun prehabilitati… https://t.co/c4xjOVlzaW
#oncolife2022 | Op het ONCO-LIFE-congres bleek hoeveel kennis rond #voeding, #bewegen en #kanker al wordt toegepast… https://t.co/r0nudjxTef

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!

Elke 6-8 weken verschijnt onze digitale nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden conform onze Privacy- en Cookieverklaring verwerkt. Uitschrijven kan onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.